Marts månedsrapport Globale

Månedsrapport billede
  • Marts blev en historisk måned, hvor WHO erklærede spredningen af COVID-19 virusset for en pandemi i takt med at den globale spredning intensiverede. Uden nogen vaccine mod COVID-19 virusset lukkede flere og flere lande ned for grænserne og flere lande har indført restriktive foranstaltninger for færden i det offentlige rum for at begrænse spredningen. 
  • Kina der som det første land blev hårdt ramt af COVID-19 begynder så småt genåbning af butikker og industri – men vil stadigvæk være ramt af den globale nedlukning. Italien er et af de lande i Europa der er hårdest ramt og der er til dato med mere end 110.000 smittede. Ved udgangen af marts begyndte antal registrerede tilfælde at stige markant i USA der nu er det land med flest smittede. og især staten New York er hårdt ramt.
  • Det private forbrug er standset brat, selskabernes investeringer er sat på pause og import/eksport er begrænset. Samlet vil dette betyde et stort fald i BNP i Q1 og Q2 af 2020 og muligvis hele vejen ind i 2021 afhængig af nedlukningens længde og konsekvenserne for arbejdsløsheden.
  • ”weekly jobless claims” er en statistik der viser antallet af ugentlige nye arbejdsløse i USA og i ugen der sluttede 21 marts, mistede 3.283.000 mennesker jobbet i forhold til 282.000 ugen før. Dette betyder en firdobling i forhold til den tidligere ugentlige rekord på 695.000 i oktober 1982. Hvis denne udvikling fortsætter måneder endnu, kan det betyde en signifikant forøgelse af arbejdsløsheden, hvilket kan lede til en dyb global recession.
  • Centralbankerne i USA og EU har implementeret tiltag der skal bidrage til at holde de finansielle markeder og økonomien oppe. ECB er mod slutningen af måneden kommet på banen med pengepolitiske tiltag der skal bidrage til økonomien heriblandt ubegrænset likviditet til banksektoren til -0,5 % i rente. Tilsvarende tiltag er indført i USA af FED, som sænkede udlånsrenten til 0 %.
  • Finanspolitisk er verdens regeringer også begyndt at komme med bidrag til opretholdelsen af økonomien. Af centrale tiltag er heriblandt lønsikring til private ansatte, lånepakker til private virksomheder samt direkte hjælpepakker til specifikke sektorer under pres. Dette gælder regeringer verden over inklusiv USA og EU.
  • I porteføljen har vi reduceret vores kontantbeholdning sidst i marts og lægger nu med 9%. Vi har yderligere foretaget en rotation fra aktier som Reckitt, Procter & Gamble, Coloplast og indeks ETF’ere og vægter mere i udvalgte aktier som er Amazon, Micron, Western Digital og Ørsted.
Del: