Mangelsituationer driver behov for automatiseringsteknologi

Robotics

Arbejdsmarkedet er presset i vesten da arbejdsløsheden er meget lav. Ledighedsprocenten er faldende og er nået 2,5% i Danmark og 3,6% i USA, hvilket betyder det er svært at skaffe kvalificerede medarbejdere, selv med stigende lønninger, da der simpelthen ikke er nok mennesker til at fylde alle stillinger. En interessant detalje er at ledighedsprocenten er faldende både i USA hvor beskæftigelsesfrekvensen er faldet fra 67% til 61% fra 2008-2022 og i Europa hvor beskæftigelsesfrekvensen er steget fra 70% til 74% fra 2008-2022. Det indikerer at manglen på arbejdskraft er uafhængig af tilslutningen til arbejdsmarkedet, hvilket betyder at problemet skal løses gennem produktivitetsforbedringer snarere end forøgelse af beskæftigelsesfrekvensen. (1) (2)  

Sourcing af ressourcer er ligesom arbejdsmarkedet blevet påvirket kraftigt af Corona krisen. Den pludselige nedlukning af samfundet efterfulgt af en voldsom genåbning medførte at integrerede “just-in-time” forsyningskæder blev forstyrret, hvilket fortsat påvirker økonomien i dag. Det der startede som en nedsmeltende økonomi i marts 2020 blev hurtigt forvandlet til en af de varmeste økonomiske miljøer længe, på baggrund af den massive penge- og finanspolitiske indgriben fra verdens centralbanker og regeringer. Det har medført mangelsituationer på alt fra metaller til dagligvarer og computerchips. 

Vi oplever for tiden en form for inflation som vesten ikke har set i mange år.  Inflation opstår når efterspørgslen overgår udbuddet hvilket typisk kan skyldes enten et forsyningschok som sænker udbuddet eller overstimuleret efterspørgsel som overgår udbuddet.  

Vi forventede oprindeligt at inflationen ville aftage i løbet af foråret og sommeren i takt med at globale forsyningskæder ville forbedres og pengepolitikken normaliseres, hvilket ville bringe udbud og efterspørgsel i ligevægt. Det udsyn blev dog hurtigt kasseret da Rusland invaderede Ukraine og dermed skabte endnu et forsyningschok. Denne gang gik det ud over solsikkeolie, rapsolie, rug, hvede, byg, neon, nikkel, olie, naturgas og kul og mange andre råvarer hvor Rusland og Ukraine til sammen står for signifikante andele af verdens eksport. 

Når økonomien mangler arbejdskraft og ressourcer, begrænser det selskabernes mulighed for at øge udbuddet og møde efterspørgslen i en inflationær økonomi. Det eneste reelle våben vi har til at bekæmpe manglerne i økonomien, er at blive mere effektive og dermed mere produktive. Derfor opleves der for tiden store forøgelser i ordrebogen hos selskaber som leverer automatiseringsydelser i form af robotics til produktion og logistik. Det er meget positivt for vores robot segment i Advice Capital Robotics. Vi ser ligeledes at vores software og outsourcing segmenter fastholder meget høje vækstrater og alt indikerer at det fortsætter mange år endnu. Det er et tegn på at selskabernes kunder anser det som en nødvendighed at forøge investeringerne i produktivitetsforbedrende automatiseringsløsninger da der reelt set ikke er andre muligheder givet økonomien. 

Mens den fundamentale udvikling for robotics er positiv, har stigende renter og inflationsfrygt presset kurserne langt ned for både software, robotics, og automatiseringsplatforme. Det betyder at der nu kan investeres i selskaberne til attraktive priser, hvilket tegner et positivt billede af de fremtidige afkast forventninger for Advice Capital Robotics, især på moderat sigt, hvor der er udsyn til vækst kombineret med rimelige prissætninger på vores segmenter. Fondens selskaber er prissat 25 gange FCF/indtjening med en vækst profil i cashflows på 20-50% og et vægtet kapitalafkast på over 50%, hvilket vi anser som meget attraktivt uafhængigt hvilket niveau inflationen og renten ender på.  

Oscar Monberg

  1. https://www.statista.com/statistics/191734/us-civilian-labor-force-participation-rate-since-1990/ 
  2. https://tradingeconomics.com/european-union/labor-force-participation-rate 
Del: