Månedsrapport marts, Advice Capital Breakthrough Biotech Fund

Del:

Afkastet år til dato er – 3,75 % og dette er efter en særdeles udfordrende marts måned hvor formuen blev reduceret med 12,8 %. Over en bred kam var biotek udfordret, men specielt et selskab trak ned, Amylyx. Et selskab med kommercielt salg over en flerårig periode, der var godkendt af FDA på baggrund af fase 2 data. Da de endelige data i fase 3 blev kendt i marts viser det sig, at produktet ikke har den effekt som var påvist i fase 2 studiet.

Amylyx fyldte 5,14 % ved indgangen til måneden og falder 82 % på denne skuffende nyhed.

Biotek rummer kæmpe potentiale, det er der ingen tvivl om, men jeg og  vores investorer ønsker at at gå mere forsigtigt til værks, hvilket er én af grundene til at jeg har besluttet at overtage ansvaret for Advice Capital Breakthrough Bio Fund. 

Jeg overtog som tidligere meddelt ansvaret for porteføljen fredag den 22. marts og der vil ske ændringer i porteføljen. Jeg har allerede nu iværksat de første omlægninger således at “big Pharma” har en andel på omkring 30 % mod tidligere under 10 %. 

I det følgende er udvalgte selskaber i porteføljen gennemgået og først med april månedsrapporten informerer jeg mere uddybende og de ændringer er foretaget. 

Udvalgte aktier


Kiniksa Pharmaceuticals:

Kiniksa har et betydeligt salg, en fornuftig indtjening samt en pæn cash beholdning, der vurderes at række helt til udgangen af 2027. På den baggrund er risikoen noget lavere end klassik  biotek, der alene har produkter i pipelinen. Aktien har en væsentlig andel i vores biotek fund og er blandt de 5 største positioner i porteføljen.

Kiniksa udvikler og sælger terapeutiske lægemidler til alvorlige sygdomme. Produkterne inkluderer ARCALYST, Mavrilimumab, Vixarelimab og KPL-404, som kan opdeles på følgende 3 sygdomsområder:

  • Inflammatorisk
  • Autoimmune
  • Sjældne

Vi ser et stort potentiale og det seneste år har aktien da også fordoblet sin børsværdi. Selskabet leverede et overbevisende Q4 samt helårsresultat med kraftig vækst, specielt i ARCALYST produktet.

I marts måned havde Kiniksa dog en negativ kursudvikling og faldt 6,6 % i måneden og skal vi kigge på årsagen er en mulig forklaring, at virksomhedens Chief Medical Officer, John Paolini, har solgt lidt over halvdelen af sine aktier i selskabet. jf. bilag:

Indtil videre har salget været på 60.000, og Paolini har nu en beholdning på 44.000 tilbage i selskabet.

Zymeworks Inc.

Zymeworks udvikler medicin til behandling af kræft. Produktkandidaterne inkluderer zanidatamab og zanidatamab zovodotin, rettet mod HER2-receptoren som er en type protein, der findes på overfladen af visse typer kræftceller, især brystkræftceller. 

Da disse receptorer spiller en vigtig rolle i spredning af kræftceller og lægemidlet virker netop målrettet på at blokere aktiviteten af HER2-receptorerne og dermed bremse væksten af de potentielt dødelige kræftceller.

Aktien faldt i marts måned med 12,4 % og vi har aktuelt en andel på 6 % af den samlede portefølje, så faldet i Zymeworks kunne mærkes på den samlede portefølje. Når vi fastholder vores interesse for selskabet dog fremadrettet med en mindre andel af formue så er årsagen, at Zymeworks har flere spændende aktiviteter i gang og for blot at nævne udvalgte så kan vi fremhæve følgende:

  • Igangsat en ansøgning til amerikanske FDA om biologisk licens (BLA) for zanidatamab som behandling for galdevejskræft
  • Forventet indsendelse af BLA til kinesiske NMPA for zanidatamab til behandling af HER2-forstærket galdevejskræft. Planlagt fase 3-afslutning for zanidatamab i slutningen af 2024.
  • Planlagte indsendelser af nye lægemiddelkandidater til godkendelse (IND) for ZW191 og ZW171 i 2024.

Selskabet var regnskab aktuelt i marts og måske faldt aktien lidt efter årsrapporten, hvor det var vanskeligt at leve op til år 2022 hvor der var enkelte store upfront betalinger fra udviklingspartner Jazz Pharmaceuticals (375 mio. USD)

Umiddelbart er vi komfortable med at være i selskabet omend med en mindre position.  Zymeworks har en solid kontantbeholdning på mere end $450 millioner, der rækker langt ud over de 18 måneder som er Advice internt “runway for cash”

Heron Therapeutics

Heron er en af porteføljens positive historier både for måneden og igennem de seneste par år. Selskabet udvikler medicin til at bekæmpe kvalme og opkastning forbundet med kemoterapi og til lokalbedøvelse. Produkterne inkluderer SUSTOL, CINVANTI, ZYNRELEF og APONVIE. Heron steg i marts måned med 4,1 % og vi har en meningsfyldt andel i biotek porteføljen på 5,3 %.

Heron Therapeutics’ omsætning og indtjening oversteg analytikernes forventninger, og dette både på  omsætningen og specielt på indtjeningen, hvor sidstnævnte oversteg også analytikernes skøn med hele 14 %. Af highlights fra årsresultater kan fremhæves en omsætning: $127 mio. hvilket er en stigning på 18 % fra året før

Fremadrettet forventes en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på knap 20 % i de kommende 3 år.

Glycomimetics Inc.


Udvikler terapier til både kræft og inflammatoriske sygdomme. Såsom deres produkt kandidat “uproleselan” til behandling af akut myeloid leukemi (AML) Aktien steg i marts måned og det skyldes flere gode nyheder som de fremlagde på investormøde, herunder resultaterne fra Fase III forsøg for deres hovedlægemiddelkandidat, uproleselan, i Q2 2024. 

Derudover har de vellykket fuldført Fase Ia forsøg for GMI-1687 uden sikkerhedsmæssige problemer. GMI-1687 fungerer som en modstander af E-selectin. E-selectin der er et protein, spiller en rolle i inflammation og vaskulær funktion. Ved at blokere aktiviteten af E-selectin hjælper GMI-1687 med at modvirke vaso-okklusive kriser (VOK’er) eller smerte kriser, som mennesker med seglcellesygdom ofte oplever.

Glycomimetics opererer i øjeblikket med en cash beholdning på $41,8 mio. Ledende ansatte er selv interesserede i selskabet og der har været flere insiderkøb.

Calliditas Therapeutics

Et kommercielt specialiseret lægemiddelfirma, der fokuserer på udvikling af lægemidler til behandling for sjældne sygdomme, primært inden for nyre- og leversygdomme. Kursen steg i marts med 2,9% og vores andel er 3,5% i porteføljen.

Stigningen kom på baggrund af annonceret, at den amerikanske FDA har bevilget syv års eksklusivitet som lægemiddel til sjældne sygdomme for Nefecon®, gyldig indtil december 2030. Denne eksklusivitet var baseret på, at Calliditas opnåede fuld godkendelse med en ny indikation for lægemidlet i december 2023. Nefecon er et lægemiddel udviklet til sygdommen IgA-nefropati, som kan skade patientens nyrer. 

Ændringer

Der suppleret i “big pharma” herunder, Pfizer, Merck & Co. og Genmap, mens der er reduceret i Kiniksa Pharmaceuticals, Aurinia Pharmaceuticals, Calliditas Therapeutics IO Biotech inc og Caribou Bioscience. Et  mere uddybende billede kommer med månedsrapport april.

Vil du investerer i fremtidens lægemidler sammen med os så køb Investeringsforeningen Advice Capital Breakthrough Biotech, der er børsnoteret og købes i din netbank på hverdage kl. 10:00 – 16:50 ved at søge på enten “tickeren” 

ACIBB

eller direkte på ISIN-koden: 

DK0061813250

Der er ikke nogen minimumsgrænse ved investering i Advice Capital Breakthrough Biotech Fund.


Investeringsrådgivning
Lars Fetterlein, Founding partner – God læselyst
Faktaboks
Markedsværdi
34.641.430
Indre Værdi
100,23
Indre værdi primo
113,66
Indre værdi ultimo
100,23
Månedens afkast
– 12,8%
Afkast 2024
– 3,75%
Afkast 2023
18,37%
Udforsk helt ind i Advice Capital Biotech

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi gennem en aktiv udvælgelse af investeringsselskaber, primært på det amerikanske marked. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,5%
Indtrædelsesomkostninger
0,5%
Årligt fast rådgivningsfee
2%
Resultatbetinget honorar
20%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003