Månedsrapport April, Advice Capital Breakthrough Biotech Fund

Del:

Afkastet for april måned blev -9,7 %, men vi sluttede måneden med en positiv nyhed, da Deciphera blev overtaget af ONO Pharmaceuticals for 2,4 mia. USD eller 25,6 USD pr. aktie. Tilbuddet på køb af hele selskabet udgør en præmie til den aktuelle børsværdi på 74,7 %, hvilket vi vurderer er en acceptabel præmie.

Historisk er de mange tidligere overtagelser i fonden sket til en præmie på omkring 80 % +/- 20.

Overtagelsen betyder, at vi nu er oppe på 15 overtagelser i fondens levetid, hvilket bekræfter investerings tesen: At de store farmaselskaber tilkøber sig til nye lægemidler, platforme og pipelines via biotekselskaberne.

Det er blevet klart, at lægemidler eller projekter med FDA´s eftertragtede regulatoriske blåstempling  “Breakthrough Therapy Designation” eller bare BTD, der blev indført i 2012, klarer sig bedre end øvrige produkter på markedet. 

Biotek har i mange år været “rugekasse” for udvikling af ny medicin, og da “Big Pharma” selskaberne, der tæller alle de kendte navne såsom Merck, Novo Nordisk, Sanofi, Novartis, Pfizer, og Gilead m.fl.,oplever et fald i omsætningen typisk grundet patentudløb, så skal der bygges en ny pipeline og her kommer biotek ind.

Hvad kunne løfte værdien af de børsnoterede biotekaktier?

Den mest spændende observation på det seneste er, at en række store investeringsfonde med biotekfokus står til at få, eller er i gang med at få, et 2-cifret USD milliard provenu af de overtagelser, der har været annonceret eller lukket det seneste halve år. Fondene, som har til formål at investere i biotek, får dermed et betydeligt inflow af kapital, som alt andet lige skal geninvesteres, herunder i det børsnoterede aktiemarked. I henhold til oversigten nedenfor er det ikke småbeløb, der er tale om.

Vi kan naturligvis ikke vide præcist hvilke selskaber som der købes op i, men det skulle da undre om ikke flere af vores porteføljeselskaber kommer i betragtning, når midlerne skal placeres. Når dette er sagt, så er der heller ikke lighedstegn mellem opkøb i en aktie og en kursstigning. Omvendt taler den relativt lave markedsværdi af biotekselskaberne sammenlignet med Big Pharma for en potentiel pæn stigning når og hvis, der opkøbes for større beløb.

Udover opkøbsaktivitet ser vi også en klar sammenhæng mellem rente forventningerne og investorernes lyst til at positionere sig i biotek sektoren. Det er ingen hemmelighed, at forventningerne til fremtidige rentesænkninger er blevet udskudt noget de sidste par måneder, som følge af en række relativt stærke makroøkonomiske tal, herunder inflationstal. Det er i vores øjne den væsentligste årsag til at biotekaktierne har haft det svært på det seneste, efter den ellers flotte optur fra omkring første november. En optur der i øvrigt faldt meget pænt sammen med et klart skifte i forventningerne til rentesænkningerne.

Hvad gør vi fremover for at beskytte formuen i udvalgte perioder?

Bevægelserne i Biotech kan være store, og derfor har vi omlagt porteføljen, således at vi tilstræber at have en cash-beholdning på 10 %. I øjeblikket har vi en beholdning på 13 %, hvilket vi vurderer er fornuftigt og vi er klar til at gå markedet når den rigtige mulighed byder sig . Derudover har vi øget andelen af kommercielle selskaber og lidt større pharma selskaber, så vi er mere robuste og med mindre portefølje udsving. Et godt eksempel er AstraZeneca, der steg 12 % i april og dermed var en solid modvægt i en svær måned for biotek. Eli Lilly er et andet pharma selskab i vores portefølje, der trak i plus i april. Stigningerne i de 2 selskaber kom i øvrigt på baggrund af fornuftige Q1 regnskaber ,der slog analytikernes forventninger. 

Aktier med størst potentiale i porteføljen

Det er klart at vi som biotek fond skal holde et skarpt fokus på de biotek aktier der repræsenterer det absolut største stigningspotentiale. Det er bestemt muligt at være med i overtagelser, og vores lange historie bekræfter dette. Det nye er, at vi skal være mere forsigtige med biotek aktier uden kommercielt salg, da disse repræsenterer for høj risiko når og hvis et lægemiddel i fejler i forsøg. Når dette er sagt, så ligger det største potentiale naturligvis i de selskaber, der ikke eller kun i nogen grad er kommercielle. 

I nøje udvalgte tilfælde går vi tidligt ind, og selskabet Lovance er et eksempel på at vi vælger at være med tidligt. Selskabet arbejder med en ny teknologi, og har netop fået sit første cancer-lægemiddel godkendt baseret på celleterapi. Vi skrev mere om dette selskab i månedsrapporten for februar:

“Midt på måneden fik et af vores kliniske selskaber, Iovance, godkendt den første celle terapi til solide kræft tumorer. Der er tale om et kæmpe gennembrud til et stort ubehandlet patient marked globalt, og medicinen er, bl.a. pga. en meget krævende produktionsproces baseret på patientens eget blod, prissat til hele 550.000 USD. Det bliver meget spændende at følge patient-optaget og omsætningsudviklingen. Allerede få dage efter godkendelsen så vi f.eks. på Twitter billeder af en patients blodprøve og dermed også en igangsat behandlingsproces.

Iovance var den ubestridte vinder på ASCO-konferencen 2019, men har siden skuffet aktiemarkedet på sin vej mod godkendelse af sit første lægemiddel. Den seneste skuffelse var så sent som i december 2023, hvor FDA udstedte et clinical hold for et af selskabets studier. Dette er i øvrigt netop blevet trukket tilbage her i marts måned, og studiet kan således igen optage nye patienter, hvilket fjerner endnu en risiko ved selskabet. Umiddelbart efter godkendelsen rejste selskabet hurtigt mere kapital, og dette hænger således heller ikke over aktien.”

I porteføljen finder vi også Caribou, som stadig er forholdsvis tidlig i udviklingen indenfor den nye CRISPR-teknologi, hvor man meget forenklet sagt kan reparere de gener der er skadede og kan forårsage sygdomme.

I Advice Capital Breakthrough Biotech porteføljen har vi nogle nøje udvalgte selskaber af  ovenstående type, som er på vej med en ny virkningsmekanisme eller har et allerede godkendt stof, som måske kan finde anvendelse i andre og større sygdomindikationer. I denne kategori har vi selskaberne Karyopharm og Zymeworks

Vil du investere i fremtidens lægemidler sammen med os, så køb Investeringsforeningen Advice Capital Breakthrough Biotech, som er børsnoteret og købes i din netbank på hverdage kl. 10:00 – 16:50 ved at søge på enten “tickeren” 

ACIBB

eller direkte på ISIN-koden: 

DK0061813250

Der er ikke nogen minimumsgrænse ved investering i Advice Capital Breakthrough Biotech Fund.


Investeringsrådgivning
Lars Fetterlein, Founding partner – God læselyst
Faktaboks
Markedsværdi
31.256.344
Indre Værdi
90,43
Indre værdi primo
100,23
Indre værdi ultimo
90,43
Månedens afkast
– 9,7%
Afkast 2024
– 12,2%
Afkast 2023
18,37%
Udforsk helt ind i Advice Capital Biotech

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi gennem en aktiv udvælgelse af investeringsselskaber, primært på det amerikanske marked. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,5%
Indtrædelsesomkostninger
0,5%
Årligt fast rådgivningsfee
2%
Resultatbetinget honorar
20%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003