Globale afkast på 2,42% i december

Del:

December måned blev en fornuftig måned for investeringsforeningen
Advice Capital Globale. Afkastet var 2,42 %, hvilket bragte det samlede afkast for året
2023 op på 18,77 %.

Palantir:
Palantir bygger software og infrastruktur, som sætter organisationer i stand til at benytte
kunstig intelligens i såvel den private som i den offentlige sektor.
Palantir er fortsat vores største enkeltposition med en vægt på knap 7 % og det har været
en ualmindelig flot kursudvikling i 2023. Udover at selskabet er vores største position i
fonden, er det også den aktie som har haft den bedste kursudvikling, hele 167 % blev det
til i 2023.
Vi tog toppen af eksponeringen for et par måneder siden da afkastet var knap 200 % og
dette var rigtigt da aktien frem til ultimo tabte lidt moment. Vi er fortsat med og er
langsigtede investorer i selskabet.

ALK-Abello:
Vores forventninger til ALK-Abello er til fulde blevet indfriet, vores køb henholdsvis den 12.
og den 13. september 2023 – umiddelbart efter det flotte kvartalsregnskab – har vist sig at
være en rigtig god beslutning. Vi køber til en snitkurs på 75,77 og aktien lukker året på
kurs 101,2, hvilket svarer til et afkast på 33,5 % og vel at mærke på knap 4 måneder. Vi er
meget taknemlige for at ALK-Abello er tilbage på vækstsporet og tjener penge. Vi vil følge
selskabet tæt og forventer at være investerede igennem 2024.


Heron Therapeutics:
Som vi annoncerede i sidste månedsrapport, tog vi en mindre position i Heron som i dag
er et mindre pharma-selskab med et kommercielt salg. Da positionen er lille, har afkastet
ikke så stor effekt på den samlede portefølje, dog har vi valgt at skrive et par linjer, da
kursudviklingen har været super. Efter vores køb den 17. november har aktiekursen
udviklet sig over forventning som et bevis på at potentialet i små kommercielle pharma
selskaber er stort. Fra vores køb den 17. november til ultimo 2023, har vi tjent 97,8 %.


Euronext:
Aktien er en større position i Globale porteføljen, og har længe været en “core holding”.
Aktien steg med mere end 15 % i november og yderligere 3,2 % i december måned. Da
aktien historisk set har været volatil med store kursudsving forventer vi at reducere ned til
4 % af den samlede formue i starten af det nye år. Aktien holder vi på den lange bane,
men de store udsving gør den velegnet til moderate skaleringer i antal.

Af øvrige aktier som er med i top-5 i Globale porteføljen kan nævnes Berkshire Hathaway,
afkast 15,5 % for året, Alphabet A (Google) afkast 58,3 % for året, Samsung afkast 35,5 %
for året. Alle 3 aktier er fastholdt gennem året 2023.

Makroøkonomiske forhold i perioden:
Renterne og forventningerne til udviklingen i renter er fortsat i fokus, også når det gælder
investering i aktier.

Vil du være medinvestor?

Investeringsforeningen Advice Capital Globale er børsnoteret og kan købes i din netbank på hverdage mellem kl. 10:00 – 16:50 ved at søge på enten tickeren ”ACIGLO” eller direkte på ISIN-koden: DK006096656.

Der er ikke nogen minimumsgrænse på din investering hos Advice Capital A/S.

Lars Fetterlein medarbejder
Lars Fetterlein
Faktaboks
Indre værdi primo
97,29
Indre værdi ultimo
99,65
Månedens afkast
2,42%
2023 afkast
18,77%
Fast årligt rådgivningsfee
0,8%
Resultatbetinget honorar
15%
Hurdle rate
5%

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier globalt.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til attraktive selskaber på globale aktie markeder. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,5%
Indtrædelsesomkostninger
0,5%
Fast årligt rådgivningsfee
0,8%
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003