Flot februar måned for Advice Capital Globale 

Del:

Februar var en fantastisk måned for Investeringsforeningen Advice Capital Globale, idet februar gav et afkast på hele 5,8 %. Resultatet for året til og med februar måned kan opgøres til 7,1 % som et nettoafkast til investor. 

 

Palantir:
Palantir bød på porteføljens største stigning med et afkast på 55 % i februar måned. Aktien kom i Globale porteføljen tilbage i maj måned 2023 på kurs 12,7 og er i perioden til og med februar i år steget med mere end 95 %, hvilket er ganske solidt, når perioden kun dækker over 9 måneder.

Vi har over flere omgange måtte reducere i Palantir med den baggrund, at aktien simpelthen er vokset over den 10 %´s grænse som en aktie maksimalt må fylde i en dansk investeringsforening.  Det viser hvor stærk en aktie Palantir har været, og vi betragter det som en succes at tage toppen af en aktie med en flot gevinst. Vi er taknemmelig for og ydmyg over at have været med på rejsen og ser fortsat kurspotentiale i aktien. 

Vores position i Palantir er stadig én af de største i Globales portefølje med en andel på 9,5 % efter ovenfor omtalte reduktion.

Kort fortalt er Palantir superstærke indenfor behandling og analyse af data samt kunstig intelligens og har nogle af verdens største virksomheder på kundelisten. Endda tæller kundebasen flere regeringer. Behovet for dag-til-dag data fylder mere og mere hos specielt virksomhederne, og det stopper ikke lige med det samme, hvilket synes at være overskriften. Palantir har dygtigt positioneret sig som den foretrukne leverandør, der hjælper kunder med at administrere og analysere deres data mere effektivt.

Palantir er mere udførligt omtalt i tidligere månedsrapporter, der alle er tilgængelige via hjemmesiden, www.advicecapital.dkAlbemarle:

Vi har optimeret lidt i porteføljen, og dermed opnår Albemarle en position i top-3 i Advice Capital Globale. Albemarle gav i februar måned et flot afkast på 20 %, og aktiens vægt i den samlede portefølje er i øjeblikket på 5,6 %.

Historisk har der været ret kraftige kursbevægelser i både op- og nedadgående retning. Noget af forklaringen skal findes i, at Albemarle producerer store mængder lithium og er endvidere verdens største producent af lithium til den voksende elbil-industri. 

Udviklingen i lithium-priserne kan ses i nedenstående graf:

Albemarle var aktuel med deres Q3 regnskab, som viste en pæn stigning i omsætningen på hele 31 %. Den positive drift der var med til at drive aktiekursen op, og der er en generel opfattelse i markedet af, at prisen på lithium er bundet ud og snart vil bevæge sig opad.
https://s201.q4cdn.com/960975307/files/doc_earnings/2023/q4/earnings-result/Q42023_pressrelease.pdf

ALK-Abello

Vi har tidligere omtalt ALK-Abello i vores månedsrapporter, og den er værd at nævne igen, idet aktien havde et fint positivt forløb i februar måned med en stigning på 15 %. Vores første køb i ALK-Abello var tilbage i september 2023 på kurs 76,5 og aktien har siden da afkastet mere end 70 %. 

ALK-Abello aflagde et stærkt Q4 regnskab i februar måned, som blev meget positivt modtaget af investorerne. Hovedtallene viste en omsætningsvækst på 10 % og en stigning i EBIT med 50 % og endelig en positiv cash beholdning på DKK 292 millioner. Stor ros til ALK-Abello for den flotte udvikling indenfor deres speciale, som er produktion og salg af produkter indenfor allergi og astma. ALK-Abello er verdensledende indenfor behandling af flere allergiformer og har en bred produktpalette. Seneste har selskabet vist interesse for at bevæge sig ind på markedet for fødevareallergi, et ganske betydeligt globalt marked.

Andre solide bevægelser i porteføljen:
Udover de nævnte aktier har porteføljens største bevægelser været i Heron Therapeutics med et plus på 10,8 % og Teva Pharmaceuticals med et plus på 8,7 %. 


Reduktion i Euronext:
Som vi nævnte i vores tidligere rapport, har vi valgt at reducere én af porteføljens største positioner. Euronext, som tidligere var en top-3 position, fylder med udgangen af februar kun 3,8 %. Aktien tror vi fortsat på og forventer at beholde den nuværende position i de kommende måneder. 

Bavarian Nordic: 
I slutningen af februar deltog vi på Bavarian Nordics kapitalmarkedsdag, hvor strategien for de kommende år blev præsenteret. Indtrykket var generelt pænt og vi hilser det velkomment, at man nu ser ud til at ville de-riske forretningen og fokusere den mere i retning af rejsevacciner og salg af beredskabsvacciner til myndighederne. Omvendt er det lidt svært at se, hvordan selskabet skal tjene mange penge indenfor de næste par år, hvor der også skal lægges store milepælsbetalinger for allerede indkøbte vacciner. Vi forholder os indtil videre afventende, men det er klart en aktie, der nu endelig er ved at rykke ind på kandidatlisten, således at vi følger den betydeligt tættere end vi har gjort de senere år, hvor den har været for spekulativ og risikofyldt til vores smag.

Vil du være medinvestor?

Investeringsforeningen Advice Capital Globale er børsnoteret og kan købes i din netbank på hverdage mellem kl. 10:00 – 16:50 ved at søge på enten ”tickeren” ”ACIGLO” eller direkte på ISIN-koden: DK006096656.

Der er ikke nogen minimumsgrænse på din investering hos Advice Capital Globale

Investeringsrådgivning
Lars Fetterlein, Founding partner – God læselyst
Faktaboks
Indre værdi primo
100,85
Indre værdi ultimo
106,69
Månedens afkast
5,8%
2024 afkast
7,1%
2023 afkast
18,77%
Fast årligt rådgivningsfee
0,8%
Resultatbetinget honorar
15%
Hurdle rate
5%

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier globalt.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til attraktive selskaber på globale aktie markeder. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,5%
Indtrædelsesomkostninger
0,5%
Fast årligt rådgivningsfee
0,8%
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003