Breakthrough Biotech med 15% afkast I december

Del:

Advice Capital Breakthrough Biotech

Fondens afkast for december måned blev på 15 % til kurs 102,8. Dermed blev det julerally, vi havde forventet en realitet og vores fulde allokering i løbet af november blev belønnet. Der var tale om et bredt rally, som fik XBI-indekset til at stige markant. 

Samlet set leverede vi et afkast på 18,37 % efter omkostninger, hvilket placerer fonden som nr. 3 på Morningstars globale liste over biotekfondes afkast i 2023.

Vi valgte mellem jul og nytår at tage profit og trimme positionerne i toppen af porteføljen, således at vi går ind i det nye år med en kontantbeholdning på 10 %.

2024 kan blive et godt år for biotek, såfremt den amerikanske centralbank begynder at sætte renten ned. Rentebevægelser og forventningen herom har vist sig at være den faktor, der skulle til for endeligt at løsrive bioteksektoren fra den flerårige nedgang.

Generelt var der i løbet af december et rigtigt godt deal flow (opkøb og partneraftaler), som desværre ikke omfattede selskaber, vi har i porteføljen, men det hjalp godt til at skabe en god stemning for hele sektoren. Her skal det tilføjes, at vi allerede i fonden har haft 5 overtagelser i år.

Big Pharma er på indkøb i biotekbranchen, og vi observerer, at de konkurrerer om de samme platforme og teknologier, hvorfor vi strategisk vil placere os i de områder i 2024.

Vi har i løbet af 2023 med succes omlagt dele af porteføljen fra Smallcap til Midcap, men overvejer i 2024, at vender tilbage til udvalgte Smallcap selskaber, hvis et længerevarende rally bliver sat igang i sektoren.

Vores fond har 66% af midlerne i kommerciel biotek, hvoraf de 23% er operationelt profitable. Vi forventer, at den profitable del af fondens portefølje vil stige i løbet af 2024.

J.P: Morgan starter i næste uge
Indenfor biotek er januar lig med den årlige J.P. Morgan Healthcare Conference, som altid tiltrækker sig stor opmærksomhed hos investorer, rådgivere og andre branchefolk. Alle selskaber er normalt til stede på eller omkring konferencen for at gøre sine hoser grønne, og vi ser næsten altid, at selskaber søger at offentliggøre opkøb, partneraftaler, etc. lige før, under eller efter J.P. Morgan konferencen. De næste 1-2 uger kan således blive særdeles aktive for flere af vores selskaber. 

Udover præsentationer og opdateringer på konferencen vil vi også over de næste par uger formentlig se en række annonceringer af de foreløbige salgstal for 2023 og i nogle tilfælde også forventninger til 2024.

Vil du være medinvestor?

Investeringsforeningen Advice Capital Breakthrough Biotech er børsnoteret og kan købes i din netbank på hverdage kl. 10:00 – 16:50 ved at søge på enten tickeren ”ACIBB” eller direkte på ISIN-koden: DK0061813250.

Der er ikke nogen minimumsgrænse på din investering hos Advice Capital A/S.Peter Hildebrandt
Peter Hildebrandt, cand. scient. pol.
Faktaboks
Markedsværdi
37.712.009
Indre Værdi
102,8
Year High
104,61
Year Low
83,20
Antal investeringsbeviser
366.212
Månedens afkast
15%
ÅTD afkast
18,37%
Udforsk helt ind i Advice Capital Biotech

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi gennem en aktiv udvælgelse af investeringsselskaber, primært på det amerikanske marked. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,5%
Indtrædelsesomkostninger
0,5%
Årligt fast rådgivningsfee
2%
Resultatbetinget honorar
20%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003