Breakthrough Biotech januar 2024

Del:

Fonden fik et mindre positiv afkast i januar måned på 0,7%, hvilket var bedre end indeks igen. Stemningen i biotek og omkring vækstaktierne er så småt begyndt at vende drevet af forventninger om rentenedsænkninger i USA.

Februar er startet solidt, og vi har netop noteret årets første overtagelse i fonden, da Novartis har indgået en aftale om at købe tyske Morphosys med en præmie på  89-142% afhængig om man ser på kursen 1 eller 3 måneder før rygter om overtagelsen dukkede op i slutningen af januar.

Den store JP Morgan health care konference i begyndelsen af januar blev indledt med en del annoncerer af opkøb, og vi har også set de første børsnoteringer af nye biotekselskaber i lang tid. Risikoappetitten er med andre ord ved at være tilbage, men det er i øjeblikket sekundært, for helt overordnet er det fortsat inflation og renteforventninger, der styrer kapitalflowet ind og ud af biotechaktierne. 

Vi havde på J.P. Morgan lejlighed til at se nærmere på en række selskaber, og vi har i januar tilkøbt et par nye selskaber indenfor bl.a. CNS og det voksende krydsfelt mellem AI/software og lægemiddeludvikling.

En række selskaber brugte også JP Morgan konferencen til at annoncere foreløbige salgstal for 4. kvartal. De fleste af vores selskaber leverede solide salgstal med god vækst. Denne gang vil vi fremhæve Kiniksa, som rapporterede et Arcalyst-salg på 71,2 mio. USD i 4. kvartal og 233 mio. USD for 2023. Bemærkelsesværdigt er det også, at hele 9% af patientmålgruppen allerede nu er på Arcalyst, og at patienter nu i gennemsnit modtager behandling i 23 mdr. Det er betydeligt mere end de initiale vurderinger omkring 1 års behandling. Opmuntrende var det også, at Kiniksa for 2024 venter en vækst i omsætningen til 360-380 mio. USD. Kiniksa er stadig en top-5 position i fonden.

Af selskabsspecifikke nyheder kan det også nævnes, at Heron Therapeutics fik en labeludvidelse på plads fra FDA, hvorved man nu kan tilbyde sin banebrydende non-opioid smertebehandlinger til endnu flere patienter. Det er et selskab, som har været handlet under værdien af sin kontantbeholdning, men som nu – under ny ledelse – er ved at få styr på den operationelle del af at være et kommercielt selskab og ikke et forskningstungt biotekselskab. Heron fylder 5% af porteføljen idag.

På det makroøkonomiske plan viser inflationstallene nu konstant en stabilisering ned mod 2% målsætningen, hvorfor forventningerne nu er, at renterne har toppet, og at det alene er et spørgsmål om hvornår den første rentenedsættelse kommer og hvor mange der bliver tale om i 2024. Usikkerheden om det er dog nok til fortsat at drive relativt store kursudsving i markedet. Vi vurderer, at det vil give medvind til biotechgennem året, men vi skal formentlig forbi den første rentenedsættelse førend vi kan se et længerevarende rally i de små og mellemstore biotech-aktier. 

Ser vi på porteføljen er status pt., at vi er 73% eksponeret mod kommerciel biotek. I december og januar har vi sænket eksponeringen i top-5 en lille smule, bl.a. fordi positionerne forholdsmæssigt har gjort det bedst i snart lang tid. I det små er vi begyndt at løfte vægtningen af præ-kommercielle small- og midcap-selskaber, men har stadig en solid overvægt af kommercielle selskaber.

Vi noterer os også, at der er meget mere konkrete overtagelsesrygter indenfor cancer, sjældne sygdomme og CNS (centralnervesystemet). Vi er eksponeret med henholdsvis 48%, 30% og 12% i disse kategorier. 

I skrivende stund har vi netop set en overtagelse af tyske Morphosys, som ligger i porteføljen med en præmie på 89-142% afhængig om man ser på kursen 1 eller 3 måneder før rygter om overtagelsen dukkede op i slutningen af januar.

I februar aflægger mange af vore selskaber regnskab, men da en del af selskaberne som nævnt har pre-annonceret salgstal for 2023 er nyhedsværdien en anelse lavere end generelt ved kvartalsmeddelelser. Vi tror, at februar måned og de kommende måneder kan blive fornuftige i biotek, men forventer som nævnt ikke, at renten bliver sænket allerede i marts, hvorfor et større og mere bredt funderet biotechrally nok er udsat til 2. kvartal. 


Vil du være medinvestor?
Investeringsforeningen Advice Capital Breakthrough Biotech er børsnoteret og kan købes i din netbank på hverdage kl. 10:00 – 16:50 ved at søge på enten tickeren ”ACIBB” eller direkte på ISIN-koden: DK0061813250.

Der er ikke nogen minimumsgrænse på din investering hos Advice Capital A/S.


Investeringsrådgivning
Lars Fetterlein, Founding partner – God læselyst
Faktaboks
Markedsværdi
37.460.687
Indre Værdi
103,67
Year High
109,8
Year Low
100,07
Antal investeringsbeviser
341.212
Månedens afkast
0,7%
Afkast 2023
18,37%
Udforsk helt ind i Advice Capital Biotech

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi gennem en aktiv udvælgelse af investeringsselskaber, primært på det amerikanske marked. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,5%
Indtrædelsesomkostninger
0,5%
Årligt fast rådgivningsfee
2%
Resultatbetinget honorar
20%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003