Breakthrough Biotech 4,2% afkast i november 2023

Del:

Advice Capital Breakthrough Biotech

I november vendte den sure markedsstemning for biotek, og vores fond gik op med 4,2%. Heri er også inkluderet en modvind på ca. 3% fra faldet i den amerikanske dollar. Fondens portefølje steg således reelt med 7%.

Det tegner til en god afslutning på året, efter at november gav anledning til et markant stemningsskifte indenfor biotech. Det blev igangsat af en stigende tro på, at rentetoppen er nået. Investorerne blev derfor mere risikovillige, og det smittede af på biotech-sektoren, som investorerne ellers har undgået i lang tid. Nu er der igen investorer på vej ind, og det hjælper på aktiekurserne, og vi forventer en god afslutning på året.

Vi kan her meget passende lige minde om hvad vi skrev i rapporten for oktober: ”XBI er nu nede og teste bundniveauet fra sidste år og stemningen er generelt den værste vi nogensinde har set.”

Den gode stemning er fortsat her i starten af december, hvor fonden ligger et par % højere end ved månedens afslutning. I skrivende stund er fonden oppe med 7% for året, og XBI indekset er nede med 6%. 

Markante opkøb og CRISPR-godkendelse

November bød også på flere interessante opkøb og også den første godkendelse af CRISPR-teknologien, som vi tror bliver et væsentligt gennembrud for udvikling af ny medicin de næste 5-10 år. Fonden er eksponeret med ca. 5% mod CRISPR-teknologi. 

Mest betydningsfuldt så vi, at AbbVie købte ImmunoGen for ca. 10 mia. USD svarende til en præmie på næsten 100% fra den seneste kurs på 16 USD. Det hører dog med til at historien, at aktien tidligere i år var nede omkring 4-5 USD. Immunogen er således steget mere end 500% i år. 

Historien minder på den vis lidt om Orchard Therapeutics, som lå i fonden og blev opkøbt i sidste måned. Også her kom tilbudspræmien på ca. 100% efter en god periode i aktien, som er med til at understrege, at der er deep value at finde i biotech-sektoren. Og ikke mindst at big pharma stadig er klar til at betale for den. Men historien forbliver den samme med mange oversete virksomheder, som handles under værdien af deres kontantbeholdning. 

Interessant ved Immunogen er, at de arbejder med ADC-teknologien, som også er kernen i f.eks. Genmab-partneren Seagen som Pfizer gav et 40 mia. USD tilbud på tidligere på året. I vores portefølje har vi bl.a. Zymeworks, som har en platform indenfor ADC.

Vi har de seneste 3-4 uger skruet op for risikoen ved at øge eksponeringen mod mellemstore selskaber, som typisk vil have lanceret eller er i gang med at lancere deres første lægemiddel. Her ser vi stor værdi og også, at disse kan være eftertragtede opkøbsobjekter, fordi de netop vil bidrage med omsætning med det samme hos det opkøbende selskab.

Vores omlægning fra Small cap til Mid cap selskaber har således resulteret i at andelen af small cap er gået fra 50% til 17%. 

Vi har dermed fortsat fravalgt at øge eksponeringen i de præ-kommercielle biotekselskaber, som typisk står overfor en eller flere finansieringsrunder, der i langt de fleste tilfælde stadig vil være en massiv udfordring. Her er det uændret svært for os at finde et attraktivt risk-/reward forhold med undtagelse af førnævnte CRISPR-play. 

Fra regnskabssæsonen vil vi denne gang især fremhæve Acadia, som afleverede et fornemt regnskab for det første kvartal med selskabets nylancerede lægemiddel DAYBUE mod Retts syndrom. Lægemidlet solgte for 67 mio. USD i sit første hele salgskvartal, og Acadia har derudover brugt 100 mio. USD på at udvide sin licens til DAYBUE fra Nordamerika til globalt. For 4. kvartal guider Acadia en omsætning på 80-87 mio. USD og sammen med kvartalsomsætningen på 144 mio. USD fra det eksisterende lægemiddel NUPLAZID, der bruges ifm. Parkinsons, er Acadia godt på vej til at levere god profitabilitet.

På trods af en del opkøb af vores kommercielle selskaber i år, herunder en del med høj vækst, har vores samlede porteføljeselskaber opnået et salg på 1.079 mio. USD svarende til en vækst på 27%.  

På helt kort sigt ligger den årlige og meget prestigefyldte ASH-konference lige rundt om hjørnet. Her er det cancerselskaberne der kommer i fokus.

Vil du være medinvestor?

Advice Capital Breakthrough Biotech kan købes i børsens åbningstid ved at søge på enten tickeren ”ACIBB” eller direkte på ISIN-koden: DK0061813250.

Man kan købe helt ned til 1 investeringsbevis á 93 DKK.Peter Hildebrandt
Peter Hildebrandt, cand. scient. pol.
Faktaboks
Markedsværdi
35.926.088
Indre Værdi
89,54
Year High
103,45
Year Low
83,20
Antal investeringsbeviser
366.212
Månedens afkast
4,2%
ÅTD afkast
3,47%
Udforsk helt ind i Advice Capital Biotech

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi gennem en aktiv udvælgelse af investeringsselskaber, primært på det amerikanske marked. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,5%
Indtrædelsesomkostninger
0,5%
Løbende omkostninger
2,8%
Resultatbetinget honorar
20%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003