Biotek har etableret en bund og er ved at bryde ud af trading range

Del:

Seneste Markedskommentar

Fondens afkast i april 2023 blev på 1%. Selvom biotek stadigvæk er påvirket af stigende renter og bankuro, så ser vi klare tegn på at markedet er vendt. Det skyldes primært en stadig stigende strøm af gode nyheder med solide salgstal, flere overtagelser samt en forventning om at FED nok er færdig med at hæve renten efter næste renteløft.

I skrivende stund (midt maj) har de fleste af vores selskaber aflagt regnskab, og der tegner sig et billede af fortsat stigende salg i de fleste af vores selskaber. I gennemsnit er væksten 34% fra sidste år, hvilket er godkendt. Specielt i vores selskaber indenfor sjældne sygdomme er væksten en del højere. Det er også blandt disse, at vi forventer flere overtagelser i bioteksektoren i år.

Og netop overtagelser har vi set en del af over den seneste tid, hvilket også i maj – sammen med regnskaberne – har været med til at drive biotekaktierne yderligere op.

Vi noterer også en del ledelsesudskiftninger i selskaber, som handles til meget lave multiple og tæt på deres kontantbeholdning. Det virker som om, at der – endeligt- er indtrådt en erkendelse af, at man ikke fortsat kan bede markedet om flere penge til at finansiere sin forretning. Tonen på conference calls med selskaberne har også ændret sig, hvor langt de fleste kritiske spørgsmål handler om kapitalallokering snarere end om forskningsmæssige fremskridt. Vi hilser denne udvikling velkommen.

Fondens portefølje er nu 4 år gammel. Da vi begyndte var under 33% af fondens midler placeret i kommercielle lægemidler, idag er det over 70%. Da vi nu nærmer os den sidste del af rejsen, vil vi nu også opdatere på, hvor stor en andel af porteføljens selskaber, der også er profitable. Det tal er idag 20% med yderligere 27% på vej til profitabilitet indenfor de næste 2 år.

Da vi begyndte porteføljen var tallet for profitable selskaber 5%, hvilket er naturligt da vi investerede i lovende selskaber med BTD. Nu er nogle af dem blevet til profitable biotekselskaber, og de næste 2-3 år skal vi høste værditilvæksten uden – forhåbentlig – udvanding.

Det er vores hensigt at øge andelen af selskaber der er profitable yderligere, i takt med at vi tager nye positioner.

På opkøbssiden var Big Pharma igen aktive i april med GSKs opkøb af Bellus Health til $2 mia. og Merck´s +$10 mia. overtagelse af Prometheus Bioscience. Vi ser både mindre og store deals pt. og for første gang i lang tid overgår M&A værdien af nye børsnoteringer. Sidste gang vi så det fænomen, steg biotekaktierne kraftigt de efterfølgende 24 måneder.

Vi ser en gryende optimisme – også indenfor nynoteringer, hvor den første succesfulde IPO som blev upsized, skete i maj måned. Acelyrin blev børsnoteret og den steg tilmed 25% på første handelsdag. Så der er så småt ved at være forårstegn i sektoren.

Peter Hildebrandt
Peter Hildebrandt, cand. scient. pol.
Faktaboks
Markedsværdi
49.721.000
Indre værdi
49.721.000
Year High
100,25
Year Low
86,99
Antal investeringsbeviser
533.910
Månedens afkast
+ 1,06%
ÅTD afkast
+4,6%
ADVICE CAPITAL BREAKTHROUGH BIOTECH ISIN: DK0061813250

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi gennem en aktiv udvælgelse af investeringsselskaber, primært på det amerikanske marked. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,50%
Indtrædelsesomkostninger
0,50%
Løbende omkostninger
2,80%
Resultatbetinget honorar
20%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003