Advice Capital Globale januar 2024

Del:

Januar måned blev en god indikator for 2024 med positive undertone og en tro på, at renterne
skal nedsættes over flere gang igennem året. Den præcise timing er stadig uvist, og skaber lidt
kortsigtet uro blandt investorerne, når regnskabssæsonen ikke tager fokus.
Afkastet for januar måned blev positivt med 1,2 %, hvilket er solidt efter et år med et samlet afkast
til investor på 18,77 %.

Heron Therapeutics:
Det er svært ikke at starte med Heron Therapeutics, der efter en solid performance i 2023
fortsatte de gode takter i årets første måned med en stigning på hele 41,8 %. Efter stigningen
opnåede selskabet en tillige en FDA-godkendelse i en ny indikation indenfor smertebehandling.

ALK-Abello:
Et selskab vi har fulgt i mange år og historisk har været i tæt dialog med. ALK-Abello åbner året
med en stigting på 10,3 % i januar. Selskabet er verdensleder bredt indenfor allergi og har på det
seneste bevæget sig over mod fødevareallergi, der er et ganske stort og globalt marked. Vi gik ind i
aktien i september sidste år efter at have fulgt aktien fra sidelinjen gennem flere år.

Palantir:
Til den svage side finder vi Palantir, der i januar tabte 6,3 %. Med til historien er dog, at
performance igennem 2023 har været helt fantastisk, 167 % blev det til i 2023. Palantir har aftaler
med nogle af verdens mest betydningsfulde selskaber herunder IBM. Palantir, der bygger software
og infrastruktur, er en regulær vækstcase som nedenstående graf så fint illustrerer

Teva Pharmaceuticals gik op med 15 % i januar og bør efter mange år med en flad kursudvikling
kikke ind i bedre tider drevet af 2 forhold: gælden er nedbragt og under kontrol samt det forhold
at big pharma har meget store patentudløb i perioden 2025-2028, Teva Pharmaceuticals er som
bekendt verdens største selskab indenfor kopimedicin.

Andre aktier, der klarede sig flot i januar, var Merck & Co, (+ 10,8 %), RTX Corporation (+ 8,3 %),
Berkshire Hathaway (+ 7,5 %), SSAB AB (+ 5,8 %), LVMH (+5,4 %) og Euronext (+ 3,8 %).
Blandt de aktier der lå til den svage side i januar finder vi Warner Bros (– 12 %), Samsung (– 8,7 %)
og Pfizer (– 6 %).

Makroøkonomiske forhold i perioden:
Der synes nu at være relativt tydelige forventninger til 3 amerikanske rentenedsættelser i år med
start lige før sommerferien.

Vil du være medinvestor?
Investeringsforeningen Advice Capital Globale er børsnoteret og kan købes i din netbank på
hverdage mellem kl. 10:00 – 16:50 ved at søge på enten tickeren ”ACIGLO” eller direkte på ISIN-
koden: DK006096656. 
Der er ikke nogen minimumsgrænse på din investering hos Advice Capital A/S

Investeringsrådgivning
Lars Fetterlein, Founding partner – God læselyst
Faktaboks
Indre værdi primo
99,65
Indre værdi ultimo
100,85
Månedens afkast
1,2%
2023 afkast
18,77%
Fast årligt rådgivningsfee
0,8%
Resultatbetinget honorar
15%
Hurdle rate
5%

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier globalt.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til attraktive selskaber på globale aktie markeder. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,5%
Indtrædelsesomkostninger
0,5%
Fast årligt rådgivningsfee
0,8%
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003