Inflation – et monetært fænomen

Inflation udvikling 2020-21

“Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon in the sense that it is and can be produced only by a more rapid increase in the quantity of money than in output.” sagde  Milton Friedman.  

Pengemængden er siden coronakrisens start vokset med mellem 12% og 27%, hvilket er betydeligt højere vækstrater end vi har oplevet historisk.  

I lyset af den accelererende inflation som vi oplever lige nu kombineret med Friedmans sammenhæng mellem pengemængde og inflation, anser vi det som rettidigt og meningsfuldt at se på vækstraten i pengemængden (M2) mod vækstraten i inflation (CPI) og danne os en mening om fremtiden. Denne analyse er lavet på amerikansk data.

Vækstraten i pengemængden accelererede i marts 2020 fra omkring 6% til omkring 22%  – ca 3,3 x forøgelse   
 

Inflationsraten begyndte at accelerere præcis et år efter i marts 2021 fra 1,7% til 5,4% – ca 3,2 x forøgelse

Vi har oplevet en forøgelse af vækstraten af pengemængden med en faktor 3,3 og med et års forskydning oplevet en forøgelse af vækstraten af inflation med en faktor 3,2. Det ser derfor ud som om Friedmans gamle sætning stadig holder i 2021 men hvad med næste år og året efter? 

Væksten i pengemængden begyndte at falde i februar 2021 fra 25%+ til 13% i oktober 2021. Man bør derfor forvente at vækstraten i inflationen også halveres med et års forskydning, dvs fra feb 2022 vil inflationen falde fra nuværende niveau på 5,4% til omkring 2,5% – 3%.  

Hvis inflationen ender præcis som i dette scenarie vil begge sider af inflationsdebatten i princippet have ret. Inflationen er aftagende og dermed “transitory”, men vil lande på et niveau moderat over det vi har oplevet de sidste 10 år som har været under 2% generelt. Dermed er der også et “sticky” element, nemlig forskydelsen fra under 2% til 2,5%-3%. 

Det afgørende at følge den kommende tid vil derfor både være udviklingenen i inflationen som alle generelt er bekymrede om, men endnu vigtigere er vækstraten i pengemængden som indikerer inflationen i fremtiden.

Oscar Monberg

Del: