Er ÅOP et meningsfuldt begreb for investeringsforeninger?

Månedsrapport billede

ÅOP står for årlige omkostninger i procent og bruges bredt til at måle de årlige omkostninger ved en investering. Men er ÅOP dækkende for hvad investoren rent faktisk betaler? Hvis det var tilfældet, skulle man tro at en investering med identisk bruttoafkast og lavere ÅOP ville give et højere nettoafkast til investoren men det er desværre ikke altid tilfældet. I nedenstående eksempel tages udgangspunkt i to investeringer med identiske bruttoafkast. 

Begge investeringer har et bruttoafkast på 11%. Den første investering har 1% løbende omkostninger men intet emissionstillæg ved udstedelse. Den anden investering har 0,5% løbende omkostninger men et emissionstillæg på 3% ved udstedelse. Investering 1 har en ÅOP på 1% og investering 2 har en ÅOP på 0,93%. Ser man på afkastet af disse to investeringer, viser det sig at investering 1 har leveret et nettoafkast på 33.1% efter 3 år hvor investering 2 har leveret 30.9% efter 3 år. 

Investoren har med andre ord tjent mere på at vælge en investering med højere ÅOP, men hvordan kan det lade sig gøre? Det primære problem ved ÅOP-beregningen er antagelserne for holdetid og at der ikke tages højde for den lavere kapital base ved høje emissionstillæg på grund af det umiddelbare tab som emissionstillægget giver investoren. Ved ÅOP-beregningen fordeles emissionstillægget ud over mange år selvom beløbet betales med det samme og det skaber det indtryk at investeringsforeninger med høje emissionstillæg har lave omkostninger, hvilket er helt forkert. Dette er især et problem fordi mange forvaltere vælger at have høje emissionstillæg og lavere faste omkostninger hvilket giver et indtryk af lave omkostninger som desværre ikke er rigtigt. 

Nedenfor ses en dansk obligationsfond som vi har anonymiseret 

Her er der 3% emissionstillæg og 0,85% faste omkostninger. Hvis obligationerne har 1,8% YTM (Yield to maturity) vil det give en nettoafkast på 0,95% og det vil dermed tage 4 år før emissionstillægget er tjent hjem og investeringen er tilbage i positivt afkast. Jeg kan derfor kun anbefale at man som investor insisterer på ikke at betale groteske emissionstillæg. Fokuser på helheden og i sær afkastet efter omkostninger i stedet for at lade sig forblinde af ÅOP. 

Oscar Monberg 

Del: