April månedsrapport Globale

Månedsrapport billede

I april startede årets første regnskabssæson for første kvartal og det har været en stærk start på året. Data på de rapporterede regnskaber fra S&P 500 selskaberne viser ved udgangen af april en indtjening der for 87% vedkommendes slog analytikernes forventninger.

Danaher Corporation – et amerikansk konglomerat med diversificerede forretningsenheder fordelt på Life Science, Diagnostics, Water Quality og Environmental & Applied Solutions. Danaher har de seneste år vokset gennem opkøb – en forretningsmodel der på mange områder kan sammenlignes med danske DSV. Danaher tager også action på spin-off af forretningsenheder. I marts 2020 foretager Danaher køb af Cytiva der var General Electrics’s Life Sciences division for 21,4 mia. USD. Det seneste regnskab for første kvartal viser en stærk fremgang i resultatet jf. samme periode året før. Nettoindtjeningen landede på 1,7 mia. USD svarende til 2,29 USD pr. aktier eller en fremgang på 180% jf. samme periode året før. Omsætningen voksede til 6,9 mia. USD svarende til en 58% stigning medregnet bidraget fra Cytiva. Resultatet var en del over det forventede resultat af markedet der ventede et resultat per aktier på 1,75 USD og på toppen en omsætning på 6,26mia. USD. Danaher Corporation vægter med 2% af porteføljen og er oppe med 14% år-til-dato.

Procter & Gamble – Amerikansk selskab med en diversificeret produktportefølje indenfor Consumer Staples, produkter der jævnligt købes af forbrugere som tæller Gillette, Braun, Pantene, Ariel m.fl. Kvartalsregnskabet indfriede forventningerne på indtjeningen og omsætningen der begge lå nogle procent højere end markedsforventningerne. Indtjeningen rapporteres 13% højere end samme periode året før. P&G hævede udbyttet for 65 gang. Procter & Gamble vægter >1%. Procter & Gambler er købt ind i porteføljen i 2021 med et afkast på positionen på 4,4% – hvor aktien er nede med 4,1% år-til-dato.

Microsoft – Amerikansk IT-selskab med forretningsenheder der tæller AZURE (Cloud platform), Microsoft Microsoft 365, Linkedin, XBOX m.fl. Microsoft har været en del af porteføljen i afdelingen siden 2016, hvor vi købte første position på kurs 53. Regnskabet fra Microsoft så på overfladen ud til at været endnu et stærkt kvartal med høje tocifrede vækstrater på nogle af de kerneområder. Gaming voksede med 50% hvor lanceringen af en ny XBOX konsol sidste år var medvirkende til den høje vækst. Personal computing bidrog med 13 mia. USD ud af den samlede omsætning i kvartalet på 41,7 mia. USD og PC voksede med 19%. Cloud-segmentet steg med 33% med en samlet omsætning på 17,7 mia. USD. Microsoft ligger stadigvæk indenfor markedet med cloud infrastructure service suverænt som nummer 2 med omkring 20% af markedet – og noget efter Amazons cloudløsning der har en tredjedel af markedet. Markedsreaktionen var umiddelbart negativt på trods af væksten ser ud til at fortsætte. Det var blandt andet værdiansættelsen der ligger i underkanten af 33 gange næste års indtjening samt en oneoff skattesag i Indien der bidrog positivt med 620 mio. USD-markedet hæftede sig ved og sendte Microsoft aktien ned på trods af de stærke tal. Microsoft er oppe med 13,4% år-til-dato.

MTU AERO ENGINE – Tysk selskab der producerer flymotorer. Selskabets regnskab var mærket af en begrænsning af kommerciel luftfart som COVID-19 har sat sit aftryk på. Omsætningen landede 22% lavere og nettoindtjeningen 55% lavere. Trods en af de sværeste kriser indenfor den kommercielle luftfart er CEO Reiner Winkel optimist ved at lande et positivt nettoresultat. Guidance for 21 blev fastholdt. MTU steg 5% på regnskabet og er nede med 1,6% år-til-dato.

DSV Panalpina – dansk speditions virksomhed. Endnu et stærkt regnskab fra DSV med en guidance upgrade, samt annoncering af nyt opkøb. Købet af Global Integrated Logistics finansieres ved udstedelse af nye aktier svarende til 8% af aktiekapitalen. Købet vil flytte DSV’s markedsposition fra en femte plads op i top tre. Regnskabet fra DSV bød på en guidance upgrade for 2021 på EBIT fra 10,50-11,50 mia. til 11,25-12,00 mia. DSV er oppe med 35,2% år-tildato.

Facebook – amerikansk online socialt netværk. Facebook kunne i april præsentere et regnskab der slog forventningerne markant på omsætningen og indtjeningen. Højere aktivitet på grund af den globale pandemi samt højere priser, 30% stigning på avr priser samt 12% flere ads, bidrog til en markant fremgang i omsætningen. Indtjeningen slog også markedsforventningerne med rapporteret 3,30 USD per aktie mod forventet 2,37 USD per aktie. Facebook er oppe med 19% år-til-dato.

Carlsberg – dansk bryggeri med høj global markedsposition. Carlsberg blev suppleret til porteføljen i 2021 som en af vores ”Reopening stocks” da vi forventer positiv udvikling for Carlsberg i takt med samfund på globalt plan kommer tilbage til mere normale tilstande fra før pandemien. I forbindelse med regnskabet i april kom Carlsberg med en op-præcisering af guidance for hele året med et driftsoverskud fra tidligere 3-10% til 5-10% og annoncerede samtidig tilbagekøb af egne aktier for 1 mia. kroner. Asien har været med til at trække regnskabet i positiv retning hvor volumen-væksten i Kina var på hele 50%. Carlsberg er oppe med 11,31% år-til-dato.

Del: