Vision Fund steg 4% i november 2023

Del:

Advice Capital Vision Fund, månedsrapport november

Vision Fund fik et pænt comeback i november måned, hvor stemningen på de finansielle markeder også blev bedre. Den makroøkonomiske udvikling var i fokus efter flere tegn på, at rentestigningerne er ved at nå sin ende, og det lover godt for vækstaktier.

Det samlede resultat for november blev en fremgang på 4,2%. Status er nu, at Vision Fund har leveret positivt afkast i 9 ud af 14 måneder som børsnoteret, og afkastet år-til-dato incl. november i 2023 ligger på 3,5%

Advice Capital Vision Funds indre værdi steg til 110,42 kr. per investeringsbevis. Siden børsnoteringen er fonden dermed 10,4% oppe.

Vi var fuldt investeret gennem det meste af måneden, men vi solgte en lille smule til sidst i nogle af de aktier, der klarede sig rigtig godt. Sundhed er den største sektor og vægter 25%, mens Forbruger er næststørst med 22% vægt.

November gav tegn på rentetop

November blev en måned, hvor stemningen skiftede markant på aktiemarkedet. Efter måneders stigende uro med makroøkonomisk modvind, begynder flere faktorer nu at pege i retning af at rentestigningerne er overstået i denne omgang. Den økonomiske aktivitet og inflationen er på vej ned, og det mindsker presset på centralbankernes behov for renteløft.

Derfor begynder signalerne fra investorerne nu at indikere en stigende sandsynlighed for rentesænkninger allerede næste år, selvom usikkerheden om timingen stadig er høj. Til gengæld synes mantraet fra tidligere i år – “higher for longer” – nu at være trådt i baggrunden.

Blandt det store aktier i toppen af porteføljen var der god fremgang til Intel og Matas. Førstnævnte nød godt af en fremgang til semiconductor-sektoren og indhentede en del af det efterslæb den har haft gennem lang tid, og som vægtede tungt i vores købsbeslutning. En anden chip-aktie, tyske Infineon, nød også godt af de mildere makrovinde og steg med 30% i november.

Matas steg pænt efter kvartalsregnskabet, som var det første regnskab med delvis inklusion af opkøbte KICKS, der indgik med 1 måned. Det er for tidligt at sige noget om hvordan integrationen går, men som investor sætter vi pris den omhyggelighed man udviser. Bl.a. ved at man først efter det vigtige julesalg begynder at integrere i større stil og tage et stort nyt distributionscenter i Sverige i fuldt brug.

Samlet gav november fremgang til et solidt flertal af aktierne, idet næsten ¾ af positionerne steg.

Fondens sundhedsaktier har ikke for alvor taget del i kursstigningerne endnu. De leverer dog alle vækst i omsætning og indtjening, og derfor har vi naturligvis tålmodighed med dem og forventer at de også snart vil tage del i kursstigningerne. Visions strategi kræver qua sit indbyggede købmandsskab tålmodighed, fordi vi også til tider køber aktier, der ikke er ”in” lige i øjeblikket. Intel var et perfekt eksempel på dette, da vi købte ind lige under 30 USD efter et længerevarende fald fra 50-60 USD. Vi har for nylig reduceret i Intel på kurser over 40 USD. 

Nyindkøb i december

Kontantandelen var til den høje side ultimo måneden, da vi som nævnt reducerede i nogle af de aktier, der var steget ganske pænt og ikke mindst hurtigt. En aktie som Intel ligger nu over 30% over vores købskurs, og vi har derfor reduceret i den i løbet af måneden. Det samme er tilfældet for en lidt mindre position som GN Store Nord.

Vi er klar til at genkøbe eller tilføje 1-2 nye positioner i løbet af december måned.

Sektorvægtningen er stort set uændret med undtagelse af semiconductors, som er faldet lidt tilbage qua vores salg af Intel.

Vi skrev sidst, at kursreaktionen kan komme hurtigt, når investorerne for alvor igen begynder at have tiltro til en faldende rente. Det så vi begyndelsen på i november, og vi ser en underliggende positiv tone resten af året. Fondens kurs toppede i 121 i slutningen af august og oplevede derefter et kursfald sammen med resten af markedet. Med fortsat markedsmedvind i december kan vi nå et godt stykke tilbage mod 121.  

Vil du være medinvestor?

Advice Capital Vision Fund kan købes i børsens åbningstid ved at søge på enten tickeren ”ACIVF” eller direkte på ISIN-koden: DK0061813177.

Man kan købe helt ned til 1 investeringsbevis á 112 DKK.

Steen Albrechtsen medarbejder
Steen Albrechtsen, cand. merc. fir.
Faktaboks
Markedsværdi
15.958.634
Indre værdi
105,94
Month high
112,32
Month low
105,43
Antal investeringsbeviser
144.519
Månedens afkast
4,2%
Afkast 2023
3,5%
Afkast siden notering
10,4%

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Det er målsætningen at levere et årligt afkast på mere end 10%. Vision Fund er en absolut afkast-fond, og derfor foretages der løbende vurdering og justering af den samlede risiko i fonden. Aktuelt vægter sundhedsaktierne således ganske højt.
Anbefaling
Investeringsstrategien i Vision Fund handler om at investere fornuftigt i de industrier og selskaber, der vil nyde godt af fremtidens vækstlommer og strukturel vækst. Det handler f.eks. om bæredygtighed, grøn omstilling, miljøvenlige energiformer, selvkørende biler, rumfart, digitalisering, semiconductors, sundhed og urbanisering, samtidig med at aktierne skal være rimeligt prissat.
Faktaboks
ISIN
DK0061813177
Udtrædelsesomkostninger
0,50%
Indtrædelsesomkostninger
0,50%
Løbende omkostninger
1,18%
Resultatbetinget honorar
10%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Vision Fund Investeringsforeningen Advice Capital SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813177 FT-nr: 11.211.002