Vision Fund oktober 2022

Del:

Seneste Markedskommentar

Endelig blev det den 18. oktober og dermed første noteringsdag for Advice Capital Vision Fund på fondsbørsen. Selvom oktober som investeringsmåned fortsatte hvor september slap med høj volatilitet skabt af især de makroøkonomiske faktorer, så kiggede solen frem og den underliggende udvikling var klart positiv. Indre værdi ultimo oktober kan opgøres til 104,6, svarende til en stigning på 4,6% siden noteringsdagen og tegningskursen på 100. Set over hele oktober måned kan afkastet opgøres til +8,7% for Vision Fund.

I september og oktober har vi forud for børsnoteringen både solgt ud og tilkøbt nye mindre positioner for at sikre, at fonden overholder placeringsreglerne som børsnoteret investeringsforening. I praksis vil det sige, at ingen position må vægte over 10%, og at summen af aktier med en vægt over 5% maksimalt må udgøre 40%. Som følge af rokeringerne er antallet af positioner i porteføljen øget, og de største positioner er blevet skåret lidt i størrelse – særligt for at 5/40 reglen er overholdt med behørig margin. Fonden har følgeligt også opnået en lidt større spredning.

Ultimo oktober tæller fonden således 25 positioner, som vægter fra 1,2% til 7,8%. Fem positioner vægter over 5% og udgør samlet 30% af porteføljen.

De nye positioner ligger naturligvis helt i tråd med fondens strategi, og der er ikke ændret væsentligt på porteføljen sektorsammensætning. F.eks. har vi reduceret i flere af fondens semiconductor-aktier og tilføjet Intel, således at denne sektors vægtning er stort set uændret, men dog fordelt på flere aktier.

Tyske SLM Solutions, som bl.a. arbejder indenfor 3D metal-print, er på vej til at blive købt af japanske Nikon, som i september offentligjorde et opkøbstilbud. Vi har her i oktober formelt accepteret tilbuddet, og forventer at aktierne bliver indløst i løbet af november til en kurs på 20 EUR per aktie. Positionen vægter under 5%, men vil ved salgets gennemførsel løfte kontantandelen i fonden yderligere. Med udgangen af oktober måned ligger kontantandelen lidt til den høje side.

Fra fondens eksponering mod pharma-selskaber har vi set et 3. kvartalsregnskab fra Bristol-Myers Squibb, hvor omsætningen voksede solidt med samlet 8%, og 13% når der korrigeres for valuta, dvs. primært den stærke USD, som rammer amerikanske selskaber med international omsætning. Novo Nordisk er en anden pharma-aktie i fonden, og her har regnskabet i sidste uge givet fornyet tiltro til aktien, efter at selskabets leveranceproblemer ser ud til være løst ved årsskiftet. Vi har reduceret lidt i Novo Nordisk for at overholde placeringsreglerne og også fordi værdiansættelsen begynder at se lidt anstrengt ud. Vi har istedet tilkøbt to andre pharma-selskaber til porteføljen som vægter 2-2,5% hver.

Inflationen, rentestigningerne og de stigende råvarepriser begynder nu for alvor at ramme forbrugerne, og det puster til frygten for en recession. Fondens største direkte eksponering mod den private forbruger ligger sandsynligvis i Matas og i autoproducenterne VW og Mercedes. Matas aflægger regnskab i november måned, og det bliver ganske interessant at se evt. effekter på omsætningen, omend prissætningen af Matas også allerede synes at have indregnet en mild recession.

November måned byder på flere regnskaber fra fondens selskaber.

Steen Albrechtsen medarbejder
Steen Albrechtsen, cand. merc. fir.
Faktaboks
Markedsværdi
25.372.191
Indre værdi
104,6
Month High
104,7
Month Low
101,8
Antal investeringsbeviser
242.518
Månedens afkast
+8,7%
Afkast siden notering
+4,5%
ADVICE CAPITAL VISION FUND ISIN: DK0061813177

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Det er målsætningen at levere et årligt afkast på mere end 10%. Vision Fund er en absolut afkast-fond, og derfor foretages der løbende vurdering og justering af den samlede risiko i fonden.
Anbefaling
Investeringsstrategien i Vision Fund handler om at investere i de industrier og selskaber, der vil nyde godt af fremtidens vækstlommer og strukturel vækst. Det handler f.eks. om bæredygtighed, miljøvenlige energiformer, selvkørende biler, rumfart, digitalisering, semiconductors, genomics og urbanisering, samtidig med at aktierne skal være rimeligt prissat.
Faktaboks
ISIN
DK0061813177
Udtrædelsesomkostninger
0,50%
Indtrædelsesomkostninger
0,50%
Løbende omkostninger
1,18%
Resultatbetinget honorar
10%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Vision Fund Investeringsforeningen Advice Capital SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813177 FT-nr: 11.211.002