Vision Fund november 2022

Del:

Seneste Markedskommentar

I november fortsatte Advice Capital Vision Fund sin gode udvikling og indre værdi steg med 6,3% til 111,21 per investeringsbevis, hvilket er det højeste niveau for måneden.

Det er en meget tilfredsstillende udvikling og fonden har nu leveret et afkast på 11% siden børsintroduktionen i midten af oktober. Afkastet har ikke været direkte båret af enkeltaktier, men af en mere bred fremgang for hele porteføljen.

Måneden har ikke budt på store ændringer i porteføljen, men vi har i takt med de pæne stigninger reduceret lidt blandt porteføljens største aktier. Blandt disse aktier finder vi flere som har leveret et rigtigt flot comeback siden bundniveauerne tidligere på året. Vi har reduceret de enkelte positioner med 10-30% i løbet af måneden. Sektorallokeringen viser også kun små forskelle i forhold til oktober måned.

Samlet set betyder justeringerne, at de positioner, der fylder 5% eller mere, er faldet et par procentpoint samlet set, og nu vægter mindre end 30%. Der med andre ord ret stor spredning henover porteføljens 24 aktier.

Kontantandelen er steget lidt og ligger lidt højere end det er ønskeligt, men det er kun et spørgsmål om tid, førend den er nedbragt igen. Vi er naturligvis på udkig efter købsmuligheder og også et mindre tilbagefald på markedet ovenpå de pæne stigninger.

Generelt ser vi et finansmarked, der er stemningspræget, og som kan konkludere forskelligt på de samme nøgletal alt efter om slutfokus eller den aktuelle stemning er på ”recession” eller ”mindre frygt for rentestigning”. Underliggende ser vi styrke i markedet og koblet med attraktive værdiansættelser, er der lys forude, selvom det stadig er usikre og volatile tider.

Måneden har budt på et comeback til Intel i porteføljen. Chip-producenten Intel har tidligere været en del af Vision Fund på markant højere niveauer. Efter en kurshalvering henover 2022, vurderer vi igen, at aktien er attraktiv og ikke til at komme udenom, i takt med at EU og USA på sigt skal have hjemtaget en større del af semiconductor-produktionen fra Taiwan. Der er søsat enorme investeringsprogrammer over de kommende år.

Købstilbuddet på tyske SLM Solutions, som vi har accepteret, er endnu ikke gennemført. Det udløb i november måned efter én forlængelse. Japanske Nikon har som tilbudsgiver opnået accept svarende til 92% af den fuldt udvandede aktiekapital mod 86% primo november inden tilbuddet blev forlænget.

Med undtagelse af clearing ift. de amerikanske myndigheders kontrol af udenlandske investeringer, har man opnået alle øvrige tilladelser og godkendelser. Den nyeste tidslinje for endelig closing af overtagelsen indikerer nu ultimo 1. kvartal 2023, og det er vores klare holdning, at det er en ren formalitet. Eksponeringen til SLM er mellem 3 og 4%.

Rådgiver
Steen Albrechtsen medarbejder
Steen Albrechtsen, cand. merc. fir.
Faktaboks
Markedsværdi
26.971.162
Indre værdi
111,21
Month High
111,21
Month Low
103,44
Antal investeringsbeviser
242.519
Månedens afkast
+6,3%
Afkast siden notering
+11,2%
ADVICE CAPITAL VISION FUND ISIN: DK0061813177

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Det er målsætningen at levere et årligt afkast på mere end 10%. Vision Fund er en absolut afkast-fond, og derfor foretages der løbende vurdering og justering af den samlede risiko i fonden.
Anbefaling
Investeringsstrategien i Vision Fund handler om at investere i de industrier og selskaber, der vil nyde godt af fremtidens vækstlommer og strukturel vækst. Det handler f.eks. om bæredygtighed, miljøvenlige energiformer, selvkørende biler, rumfart, digitalisering, semiconductors, genomics og urbanisering, samtidig med at aktierne skal være rimeligt prissat.
Faktaboks
ISIN
DK0061813177
Udtrædelsesomkostninger
0,50%
Indtrædelsesomkostninger
0,50%
Løbende omkostninger
1,18%
Resultatbetinget honorar
10%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Vision Fund Investeringsforeningen Advice Capital SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813177 FT-nr: 11.211.002