Vision Fond steg i Februar

Del:

Porteføljekommentar februar 2023

Efter den flyvende start på 2023 blev februar lidt koldere og vejene igen snedækkede og sværere at køre på. Porteføljen var dog klar til vintervejret, og klarede sig fornuftigt igennem måneden med et positivt afkast på næsten 3%. Det gav lidt mere volatilitet på markederne, at timingen for en forestående rentetop blev lidt mere usikker. Makrofaktorer som renter, inflation og en mulig recession overtrumfede dermed igen til en hvis grad udviklingen i de enkelte selskaber, som ellers for de flestes vedkommende leverede godkendte regnskaber.

Februar kunne derfor ikke helt leve op til den flotte udvikling i januar, men vi er ganske tilfreds med det positive resultat. For måneden leverede Advice Capital Vision Fond en stigning på 2,77% til kurs 116,31, og siden børsnoteringen er fonden dermed 16,31% oppe på 4½ måned. Afkastet år-til-dato i 2023 ligger på 9,11%.

I løbet af måneden har vi ikke sat mere kapital i spil samlet set. Snarere tværtimod, idet kontantbeholdningen blev mere end fordoblet til 10,5%, da vi benyttede de fortsatte stigninger til at sælge ud i nogle af højdespringerne, herunder Simcorp som steg ganske meget på deres regnskab. Det er ikke et endegyldigt farvel til aktien, men blot et midlertidigt farvel, som også forklarer en del af det store fald i vægtningen af software i sektorstatistikken. Efterfølgende har vi iøvrigt særligt i marts øget i Simcorp igen. Den faldende investeringsgrad skal udelukkende ses som en konsekvens af det gode købmandsskab, der ligger indbygget i fondens GARP-strategi (Growth at A Resonable Price).

Vi har lavet mindre justeringer i februar og tilføjet et par aktier til porteføljen med relativ lav vægtning indtil videre. På sektorniveau er ændringerne lidt mere tydelige, idet sundhed (pharma/healthcare) er løftet fra 26% til 29% vægtning, mens software er halveret til 7,9%. I de øvrige sektorer er forskydningerne marginale, men vi kan dog nævne, at renewable energy er løftet med 1,5%-point til 7,4%.

På den positive side kan vi notere, at lidt over halvdelen af porteføljens aktier steg henover måneden. Blandt de betydende stigninger finder vi selskaber som Lundbeck, Hexagon og Meta (Facebook). Sidstnævnte vægtede ikke stort i porteføljen, men til gengæld var stigningen desto kraftigere. Vi reducerede i Meta efter den store stigning. Lundbeck steg ovenpå et pænt, men ikke outstanding regnskab. Det bekræftede dog vækstudsigterne for de kommende år, og i det lys står det uændret klart, at aktien slet ikke har indfriet sit potentiale. Aktien er dog bestemt ikke elsket af de professionelle investorer, og det sætter stadig sit præg på kursen og selskabets lave prisfastsættelse.

På den negative side må vi fremhæve Intel, som faldt ca. 12% i februar. Aktien er nu blandt de største i fonden, da vi øgede en smule i februar.

Vi har set en del årsregnskaber fra de europæiske selskaber, herunder særligt fondens lidt større eksponeringer indenfor auto og omstillingen til elektriske biler. Det er f.eks. selskaber som bilproducenterne Volkswagen og Mercedes, der fylder i porteføljen, foruden chip-producenten Infineon. Regnskaberne var i det store hele godkendte.

Det er værd at bemærke, at VW efterfølgende i marts måned har bekræftet deres 5 årige investeringsplan på 180 mia. EUR fra 2023-2027. Heraf vil over 2/3 blive investeret i digitalisering og elektriske biler, hvilket er en stor stigning siden den seneste 5 års plan. En del af stigningen går direkte til et stort batteriprojekt, hvor der kan blive investeret helt op til 15 mia. EUR i perioden, bl.a. til at sikre råmaterialer. Batterisatsningen ventes i 2030 at kunne generere en omsætning på 20 mia. EUR.

I 2022 var 7% af VW Gruppens leverede biler elektriske. Hele 16% af ordrebogen er dog nu elbiler, og det illustrerer meget fint udviklingen i koncernen. En udvikling, der vil blive accelereret i de kommende år i takt med de store investeringer.

Vision Fonden er uændret eksponeret mod fortsat optur, i takt med at inflationsfrygten aftager. Vi må dog også understrege det element af defensiv tilgang, der ligger i, at sundhed i øjeblikket vægter næsten 30% af porteføljen.

Steen Albrechtsen medarbejder
Steen Albrechtsen, cand. merc. fir.
Faktaboks
Markedsværdi
28.206.388
Indre værdi
116,31
Month High
118,29
Month Low
114,44
Antal investeringsbeviser
242.519
Månedens afkast
+2,77%
Afkast siden notering
+16,3%
ADVICE CAPITAL VISION FOND ISIN: DK0061813177

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Det er målsætningen at levere et årligt afkast på mere end 10%. Vision Fond er en absolut afkast-fond, og derfor foretages der løbende vurdering og justering af den samlede risiko i fonden. Aktuelt vægter sundhedsaktierne således ganske højt.
Anbefaling
Investeringsstrategien i Vision Fond handler om at investere fornuftigt i de industrier og selskaber, der vil nyde godt af fremtidens vækstlommer og strukturel vækst. Det handler f.eks. om bæredygtighed, grøn omstilling, miljøvenlige energiformer, selvkørende biler, rumfart, digitalisering, semiconductors, sundhed og urbanisering, samtidig med at aktierne skal være rimeligt prissat.
Faktaboks
ISIN
DK0061813177
Udtrædelsesomkostninger
0,50%
Indtrædelsesomkostninger
0,50%
Løbende omkostninger
1,18%
Resultatbetinget honorar
10%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Vision Fond Investeringsforeningen Advice Capital SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813177 FT-nr: 11.211.002