Vision Fond nåede også i mål i april

Del:

Porteføljekommentar april 2023

I april lykkedes det igen for Vision Fond at lægge en lille smule til formuen med et positivt afkast på 0,9%, og april blev dermed den 4. måned i streg med positivt afkast. Fonden har nu leveret positivt afkast i 6 ud af 7 måneder som børsnoteret. Afkastet år-til-dato i 2023 ligger på 11,4%.

Advice Capital Vision Fond leverede en stigning på 0,91% i indre værdi til 118,77 og siden børsnoteringen er fonden dermed 18,8% oppe.

Købstilbud på Simcorp
Vi nævnte i sidste månedsrapport, at Simcorp var hurtigt genkøbt til porteføljen, og det skulle vise sig at være en ganske god beslutning. Få dage før april sluttede blev det nemlig offentliggjort, at den tyske børsmastodont Deutsche Börse efter længere tids forhandlinger havde indgået en aftale med bestyrelsen om at købe Simcorp for 735 DKK per aktie kontant.

Købstilbuddet modsvarer en stigning på ca. 40% i forhold til dagskursen lige over 500 DKK inden tilbuddet. Selvom tilbudskursen på 735 DKK ikke er helt på niveau med rekordniveauerne for Simcorp i 2021 omkring kurs 900 DKK, hvor stabile vækstaktier var voldsomt eftertragtede pga. det lave renteniveau, så er det alt andet lige en lykkelig afslutning på et meget flot børsforløb for Simcorp.

Der har det seneste år været lidt usikkerhed om selskabets fremtidige vækstrejse, og om man kunne stå distancen på et meget koncentreret marked, hvor den største konkurrent er kapitalforvaltningsgiganten Blackrock og deres egetudviklede IT-system. Det gav naturligvis også lidt modvind, at Simcorp havde en stor udviklingsafdeling i Ukraine, men her må man dog konstatere, at SimCorp er sluppet flot igennem den krise på alle niveauer.

Med SimCorp mister porteføljen en attraktiv og stabil vækstvirksomhed. Omvendt må vi også konstatere, at prisen på kort sigt er god, og selvfølgelig giver mulighed for at Vision Fond kan placere provenuet i andre og mere moderat prissatte aktier, som også passer ind i strategien.

Porteføljefordelingen er stort set uændret gennem april måned, og dermed har Vision Fond stadig en god spredning blandt attraktivt prissatte vækstaktier. Vi kan også konstatere, at porteføljeværdien henover april også var ret stabil. I løbet af måneden har indre værdi svinget mellem 114,9 og 118,8, hvilket svarer til 3,3% mellem top og bund.

Semiconductor-aktierne havde det lidt svært i april, hvor Intel klarede sig bedst med et fald på ca. 5%, mens tyske Infineon klarede sig dårligst med et fald på 12,7%. Infineon er tilbage på kursniveauet fra ultimo januar og har dermed i april måned afleveret stigningen fra februar og marts. Aktien ligger dog stadig 15% højere end ved årsskiftet. I april måned øgede vi i Intel igen, da aktien faldt tilbage under 30 USD. Intel er nu igen porteføljens største position, men kun et mulehår foran svenske Elekta.

Kontantandelen er stort set uændret på ca. 5%, omend man kan argumentere for, at positionen i Simcorp på ca. 6% også er at sidestille med en kontantposition. Købstilbuddet fra Deutsche Börse ventes offentligt i løbet af maj måned, og det vil med normal løbetid formentlig betyde en indløsning i juni. Købstilbuddet er dog også betinget af flere myndighedsgodkendelser og kan derfor blive forlænget. Udover et genkøb af Intel er der ikke ændret i positionerne i april. Ændringer i sektorvægtene er derfor primært skabt af markedsbevægelser.

Næsten uændret sektorfordeling
På sektorniveau er sundhed (pharma/healthcare) steget fra 27,5% til 28%, mens 5G er faldet med 0,9%-point. Derudover er det oplagt, at Simcorp forklarer størstedelen af ændringen i software, som er løftet fra 10,5% til 12,2%.

Tilføjelsen af Nokia til Visions Fonds eksponering mod 5G var ikke veltimet, idet markedet reagerede relativt voldsomt på selskabets regnskab for 1. kvartal, hvor man advarede om lidt svaghed i første halvdel af 2023. For april blev det til et fald på 14,9% for Nokia og ca. det halve til den svenske netværkskonkurrent Ericsson. 5G som tema vægter med 7,8% ikke meget i porteføljen i øjeblikket.

I de øvrige sektorer er forskydningerne som nævnt marginale.

Samlet set steg ½ af aktierne i porteføljen i april, mens den anden halvdel faldt. Blandt de større stigninger vil vi også igen fremhæve Lundbeck, som har været et rigtigt godt bekendtskab for Vision Fond med en stigning på ca. 50% siden vi begyndte at opbygge positionen i slutningen af 2022. Lundbeck har fået de to FDA-godkendelser i hus, som vi omtalte i sidste månedsrapport, og det bliver spændende at følge salget i den potentielt store alzheimers agitation indikation. Aktien er stadig et godt stykke fra at have indfriet sit potentiale. Det er uændret vores vurdering, at aktien ikke er elsket af de institutionelle investorer, hvilket sætter sit tydelige præg på kursen og selskabets lave prisfastsættelse.

Vi solgte i april lidt mere i Novo Nordisk efter opjusteringen. Trods denne er det uændret vores vurdering, at stemningen om aktien er blevet lige lovlig optimistisk. Vi synes ikke helt, at den kortsigtede risiko for marginale skuffelser står mål med den potentielle yderligere gevinst.

Fremtiden
Ser vi på maj måned venter der årsregnskaber fra to af Vision Fond store positioner – Matas og Elekta. Vi ser frem til at høre om Matas’ syn på fremtiden, og ikke mindst om planerne for udvidelse af sortiment og logistikorganisation. Planerne har på det seneste været kørt lidt i baggrunden, og det er givetvis usikkert om Matas stadig er lige ambitiøse på det punkt. Hos den svenske producent af strålekanoner Elekta bliver det interessant at høre, i hvor høj grad man i det nye regnskabsår kan fortsatte med at løfte marginen.

På det makroøkonomiske plan vil det amerikanske gældsloft og forhandlingerne om den nødvendige forhøjelse af dette givetvis tage meget fokus i resten af maj måned og medføre øget volatilitet.

Sluttelig er det måske vigtigt at slå fast, at Vision Fond uændret er eksponeret mod fortsat optur, i takt med at rentestigningerne løjer af. Vi understreger dog det element af defensiv tilgang, der ligger i, at sundhed i øjeblikket vægter højest med 28%.

Strategien og tankerne bag Vision Fond
I videoen her kan du blive lidt klogere på Vision Fond og strategien bag.

Rådgiver
Steen Albrechtsen medarbejder
Steen Albrechtsen, cand. merc. fir.
Faktaboks
Markedsværdi
21.676.884
Indre værdi
118,76
Month High
118,76
Month Low
114,91
Antal investeringsbeviser
182.519
Månedens afkast
+0,91%
Afkast siden notering
+18,8%
ADVICE CAPITAL VISION FOND ISIN: DK0061813177

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Det er målsætningen at levere et årligt afkast på mere end 10%. Vision Fond er en absolut afkast-fond, og derfor foretages der løbende vurdering og justering af den samlede risiko i fonden. Aktuelt vægter sundhedsaktierne således ganske højt.
Anbefaling
Investeringsstrategien i Vision Fond handler om at investere fornuftigt i de industrier og selskaber, der vil nyde godt af fremtidens vækstlommer og strukturel vækst. Det handler f.eks. om bæredygtighed, grøn omstilling, miljøvenlige energiformer, selvkørende biler, rumfart, digitalisering, semiconductors, sundhed og urbanisering, samtidig med at aktierne skal være rimeligt prissat.
Faktaboks
ISIN
DK0061813177
Udtrædelsesomkostninger
0,50%
Indtrædelsesomkostninger
0,50%
Løbende omkostninger
1,18%
Resultatbetinget honorar
10%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Vision Fond Investeringsforeningen Advice Capital SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813177 FT-nr: 11.211.002