Svær afslutning på september rammer Vision Fund

Del:

Efter en august måned med begyndende nervøsitet, blev september betydeligt mere udfordrende, fordi den makroøkonomiske udvikling igen tog fokus. Renterne vil sandsynligvis være højere i længere tid, og markederne fokuserer nu på, hvordan vi kommer hen til punktet, hvor renterne igen begynder at falde. En ny regnskabssæson står for døren i sidste del af oktober og det kan igen sende makroudviklingen lidt i baggrunden.

Advice Capital Vision Fund holdt skindet på næsen gennem det meste af måneden, men måtte også give efter for salgspresset den sidste 1½ uges tid, hvor de overordnede finansielle markeder blev ramt relativt hårdt og de fleste større aktieindeks faldt 4-6% i sidste halvdel af september.

Det samlede resultat for september blev en tilbagegang på -4,91%. Status er nu at fonden har leveret positivt afkast i 8 ud af 12 måneder som børsnoteret, og afkastet år-til-dato i 2023 ligger på +8,54%.

Advice Capital Vision Funds indre værdi faldt til 115,74 kr. per investeringsbevis. Siden børsnoteringen er fonden dermed 15,74% oppe.

Der er ikke ændret på stort på Vision Funds portefølje, og vi har en god spredning blandt attraktivt prissatte vækstaktier. Sundhed vægter omkring 25%, og porteføljen er stadig lidt konservativt positioneret.

Wake up call

Hvor vi sidst kunne sige, at august var en brat opvågen for flere aktier, så slutter september med et wake up call til det generelle aktiemarked, idet den makroøkonomiske udvikling igen tog fokus. Centralbankerne gav ikke megen ro til markederne med deres fortsatte insisteren på at få inflationen ned. Det nye rentemantra “higher for longer” blev bekræftet, forstået på den måde at renten nu frygtes at ligge på det aktuelt høje niveau i længere tid end oprindeligt antaget. Forventningen om et hurtigt fald i inflation og renter ligger derfor ikke længere i investorernes kort, og man begynder at fokusere på hvad det så får af betydning for selskaberne. Endda er der nu frygt for at man måske ikke er helt færdig med at hæve renterne, og det var nok særligt det som de finansielle markeder fokuserer på, selvom det hurtigt kan blive en diskussion om hvorvidt glasset er halvtomt eller halvfyldt. Driveren bag særligt FED’s ulyst til at sænke renterne er bl.a. det stærke arbejdsmarked og høje beskæftigelse, som alt andet lige basalt set er godt for den økonomiske vækst og dermed også for virksomhedernes omsætning.

Uroen tog til særligt henimod slutningen af måneden, og i porteføljen kan vi notere tilbagegang til 21 aktier og fremgang til 5. En håndfuld aktier faldt omkring 10%, og det var uden væsentlige selskabsspecifikke nyheder.

I toppen af porteføljen var der markant tilbagegang til Hexagon på over 20%, mens Lundbeck viste fin fremgang på 8% og Intel præsterede en lille fremgang. Efter en stærk afslutning på august faldt Hexagon Composites tilbage i løbet af september og særligt til sidst blev den hårdt ramt af, at bestyrelsesformanden solgte ¼ af sine aktier i en placering med stor rabat i forhold til lukkekursen dagen før. Det skubbede aktien ned fra 32 NOK til 27-28 NOK. Selskabet havde dagen forinden meddelt, at man vil lave en strategisk gennemgang af ”gasflaske-forretningen”, hvilket i praksis vil sige, at man forsøger at sælge den del af forretningen, som man godt kan betegne som lidt stabil og kedelig og ikke en så stor del af fremtiden.

På valutasiden var der medvind til både den amerikanske dollar og de svenske og norske valutaer efter mange svære måneder. Dollaren steg med 2,5%, og da rundt regnet 25% af porteføljen er amerikanske aktier, var den positive valutaeffekt på ca. 0,6% fra USD. Fremgangen til NOK og SEK på 2,5-3,0% bidrog marginalt positivt til afkastet, da kun omkring 16% af porteføljen ligger i disse valutaer.

Små justeringer udover SimCorp
Igennem september har vi i store træk fastholdt sektorfordelingen. Den klart største ændring finder vi i software, hvor vi ultimo september endelig blev afregnet for SimCorp-købstilbuddet på 735 DKK per aktie. Det forklarer også den store kontantandel på 10%, som vi er i gang med at sætte i spil i oktober. Primært ved at øge i eksisterende positioner, men vi er også på udkig efter særligt software-selskaber.

Den største ændring finder vi i Green Transition, som går fra 15,3% til 13,5%, primært drevet af kursfaldet til Hexagon Composites.

Sundhed (pharma/healthcare) steg en smule fra 24,3% til 24,8%, mens Consumer ligger uændret på 20,6%. Semiconductors faldt marginalt til 12,4%.

I de øvrige sektorer er forskydningerne marginale.

Kontantandelen steg til 10%, primært som følge af, at vi fik afregning for SimCorp.

Regnskabssæson står for døren
Regnskabssæsonen i USA står for døren i sidste halvdel af oktober, og det kan fjerne lidt fokus fra den makroøkonomiske udvikling. Det bliver meget interessant at se, hvordan primært de amerikanske selskaber har klaret det i 3. kvartal og ikke mindst om makrouroen nu begynder at sætte sig i selskabernes forventninger til resten af året og næste år.

Vi har uændret tiltro til det vækstelement, der ligger i porteføljeselskabernes forretning og dermed også i omsætning og indtjening. På sigt vil det overstige effekten fra en eventuel kortere recession på aktiekurserne.

Steen Albrechtsen medarbejder
Steen Albrechtsen, cand. merc. fir.
Faktaboks
Markedsværdi
16.726.455
Indre værdi
115,74
Month High
122,5478
Month Low
114,85
Antal investeringsbeviser
144.519
Månedens afkast
-4,91%
Afkast 2023
+8,53%
Afkast siden notering
15,74%

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Det er målsætningen at levere et årligt afkast på mere end 10%. Vision Fund er en absolut afkast-fond, og derfor foretages der løbende vurdering og justering af den samlede risiko i fonden. Aktuelt vægter sundhedsaktierne således ganske højt.
Anbefaling
Investeringsstrategien i Vision Fund handler om at investere fornuftigt i de industrier og selskaber, der vil nyde godt af fremtidens vækstlommer og strukturel vækst. Det handler f.eks. om bæredygtighed, grøn omstilling, miljøvenlige energiformer, selvkørende biler, rumfart, digitalisering, semiconductors, sundhed og urbanisering, samtidig med at aktierne skal være rimeligt prissat.
Faktaboks
ISIN
DK0061813177
Udtrædelsesomkostninger
0,50%
Indtrædelsesomkostninger
0,50%
Løbende omkostninger
1,18%
Resultatbetinget honorar
10%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Vision Fund Investeringsforeningen Advice Capital SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813177 FT-nr: 11.211.002