Strategiske Ændringer Bærer Frugt i Advice Capital

Del:

Afkastet for maj måned var et plus på 4,8 % år og afkastet år til dato 2023 kan opgøres til plus 12,6 %. Ultimo kursen i maj måned i Advice Capital Globale kan opgøres til kurs 93,28.
Vores omlægninger og forbedrede sammensætning af porteføljen fra sidste måned har båret frugt, det bliver mere grønt og det bliver mere lønsomt. Vores største position Palantir som vi ejede i forvejen og suppleret i har bidraget meget positivt. Kursen steg hele 89 % fra primo maj til ultimo maj og det ser vi trods alt ikke så tit.

Alphabet, der er 3. største position i Advice Capital Globale med en vægt på godt 5,5%, er da også værd at nævne, idet aktien steg med 14,5 % i maj måned og således også bidrog flot til det samlede afkast.
AI produktet fra Google, der blev lanceret i maj, forventes at tage markedsandele fra både Chat GPT og Microsofts Bing chat, da
versionen fra Google synes overlegen.

Makro
Markedet har det sidste stykke tid været præget af uroligheder fra USA, som har diskuteret gældsloftet og er nu endelig kommet på plads. I hvert fald for det næste års tid. En beslutning om at hæve gældsloftet imod at skære i offentlige ydelser, har sat det finansielle marked i mere
rolige hænder.
AI “Artificiel Intelligence” også været et domineret tema på marked de sidste uger. Efter lancering af Chat GPT fra Open AI og de efterfølgende modeller Microsoft Bing og Google Bard, har verden set endnu en ny teknologisk udvikling som kun lige er startet.

Medarbejder billede
Faktaboks
Indre værdi primo
89,00
Indre værdi ultimo
93,28
Månedens afkast
+ 4,8%
ÅTD afkast
+ 12,6%
INIACG ISIN: DK0060696656

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier globalt.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til attraktive selskaber på globale aktier markeder. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,39%
Indtrædelsesomkostninger
0,39%
Løbende omkostninger
1,5%
Resultatbetinget honorar
0%
Hurdle Rate
0%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003