Stærkt januar rally i porteføljen – ny strategi for 2023

Del:

Fondens afkast blev 8,3% i januar måned båret af et bredt rebound særligt i vækst segmentet.

Vi har i Advice Capital nedsat en investeringskomité bestående af Peter Guldberg, Steen Albrechtsen, Peter Hildebrandt og Lars Fetterlein, som fremover vil stå for forvaltningen af foreningen.

I lyset af sidste års performance har vi valgt at justere investeringsstrategien og vil i løbet af det kommende kvartal fokusere på aktier indenfor value segmentet og reducerer andelen af deciderede teknologi- og vækstaktier. Vi tror at value tilgangen specielt i et usikkert år som 2023 vil lægge et godt fundament for en mere stabil kursudvikling.

Derudover vil vi returnere fondens til en mindre volatil (lav beta strategi) med fokus på udbytte betaling. Det bør give et godt supplement til vores Vision fond (vækst til rimelig pris) og Biotek fond (transformativ vækstselskaber).

Makroøkonomisk vil de næste måneder være præget af åbningen i Kina, fortsat datastrøm i USA og den fortsatte nedgang i inflation, som sandsynligvis vil få renterne til at toppe midt på året.

Vi tror det vil skabe positiv momentum til aktier helt ind i 2. halvår, men foretrækker en mere defensiv allokering inden vi har data der bekræfter dette.

Aktiemarkedet var i januar måned betydeligt mere positivt anført af solide jobtal i USA sidste uge, samt lovende inflationstal der fik FED til blot at sætte renten op med 25 basispunkter. Det tegner til at være begyndelsen på enden for rentestigningerne som måske kun har 25-50 basispunkter tilbage før FED stopper. Der er en lang række deflationære effekter på vej, herunder ikke mindst den hurtigere end ventet åbning af det kinesiske marked.

Vi ser tydelige tegn på at momentum fortsætter ind i februar hvor Fonden vil fortsat være 95% eksponeret lang i markedet.

Medarbejder billede
Faktaboks
Indre værdi primo
84,9
Indre værdi ultimo
92,58
Månedens afkast
+ 8,3%
ÅTD afkast
+ 8,3%
INIACG ISIN: DK0060696656

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier globalt.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til attraktive selskaber på globale aktier markeder. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,39%
Indtrædelsesomkostninger
0,39%
Løbende omkostninger
1,5%
Resultatbetinget honorar
0%
Hurdle Rate
0%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003