Stabil maj for Vision Fond trods makrouro

Del:

Porteføljekommentar maj 2023

Efter 4 positive måneder måtte Vision Fond se formuen gå marginalt ned i en urolig maj. Måneden var præget af makroøkonomisk uro, hvor især gældsloftet i USA kom i fokus til slut. Fonden har leveret positivt afkast i 6 ud af 8 måneder som børsnoteret. Afkastet år-til-dato i 2023 ligger på 9,8%.

I maj leverede Advice Capital Vision Fund et lille fald på -1,38% i indre værdi til 117,13 og siden børsnoteringen er fonden dermed 17,1% oppe.

Stabil portefølje
Porteføljefordelingen er næsten uændret, og Vision Fund har stadig en god spredning blandt attraktivt prissatte vækstaktier. Vi noterer især, at porteføljeværdien henover maj var ret stabil, idet indre værdi kun har svinget mellem 117,01 og 120,27, hvilket svarer til +/- 1,4% fra midtpunktet.

Udover at være stabil, udmærkede maj sig også ved, at der i slutningen af måneden kom årsregnskab fra to af porteføljens største positioner – Matas og Elekta. Begge selskaber leverede egentlig godkendte resultater, men da aktierne var steget op til regnskaberne, faldt de lidt efterfølgende og sluttede måneden 4-7% nede.

For Matas skal den næste del af vækstrejsen til at begynde, idet man nu efter en længere udsættelse har skrevet kontrakt på byggeriet af et nyt logistikcenter, som potentielt kan håndtere en mangedobling af sortimentet. Investeringen på samlet 550 mio. kr. ventes færdig i foråret 2025 og udgør dermed en vigtig del af det samlede investeringsprogram på 1,3 mia. kr. over de næste år. Investeringerne skal understøtte den omnichannelstrategi, som Matas indtil videre må siges at have udrullet med rimelig succes gennem sin satsning på både de eksisterende fysiske butikker og opbygningen af en flot onlineforretning.

En anden interessant ting i Matas’ regnskab var, at man nu officielt har skudt gang i en webshop i både Sverige og Norge. Satsningen her kommer i forlængelse af det kontrollerede indtog i Tyskland sidste år med salg af udvalgte mærkevarer via forhandlere. Matas’ aktie er stadig prissat i den billige ende – sandsynligvis pga. det aktuelt lave vækstniveau på et par % om året. Den fortsatte udbygning af onlineforretningen med større sortiment bør på sigt kunne øge væksten og også værdiansættelsen, når investorerne måske begynder at se på selskabet mere som en onlineforretning end som en gammeldags detailkæde.

For en anden stor position – strålekanonproducenten Elekta – var der også tale om, at man står lidt i et vadested. Hos Elekta er væksten på vej op igen, efter flere udfordringer skabt af først pandemien og derefter af de globale forsyningskæder og inflationen. Elekta udbygger stadig sin ordrebog, og de næste 2 år skal omsætningsvæksten løftes til 7% samtidig med at indtjeningsmarginen også skal løftes kontinuerligt. Man har lidt overraskende valgt ikke at fastlægge en egentlig målsætning for marginforbedringen, men vi forventer, at en kapitalmarkedsdag d. 20. juni vil forsøge at give investorerne en mere præcis idé om, hvad man reelt set pejler efter, når man siger “tilbage til pre-pandemi-niveauer”.

Efter en svær april kom semiconductor-aktierne lidt tilbage i maj måned, hvor især AI-relaterede aktier fik medvind efter et overraskende flot regnskab fra NVIDIA. Intel er fortsat porteføljens største position, men kun et mulehår foran Lundbeck.

Samlet set faldt 2/3 af aktierne i porteføljen i maj, mens den sidste tredjedel steg. Blandt de større stigninger kan vi fremhæve Netcompany, som er en af fondens positioner indenfor digitalisering og automatisering. Derudover var der fremgang til semiconductors, herunder f.eks. Infineon og i mindre omfang til Intel. Blandt de store fald finder vi Hexagon, Incyte og Dürr.

Næsten uændret sektorfordeling
Da vi kun har lavet få ændringer i porteføljen i maj måned er sektorfordelingen stort set kun påvirket af kursændringer i porteføljeaktierne.

Sundhed (pharma/healthcare) faldt en smule fra 28% til 26,9%, mens consumer faldt fra 19,5 til 17,5%. Her forklarer en delvis reduktion af positionen i Matas forud for regnskabet noget af faldet. Semiconductors steg en smule fra 12,4% til 13,8% og her førte Infineon an i stigningen.

Renewables er nu inkluderet i Green Transition og vægter samlet 10,1%. Det er en lille nedgang, som hovedsageligt kan forklares af et fald på næsten 15% i Hexagon Composites henover måneden. Aktien er nu stort set tilbage på udgangspunktet, da året startede. Selskabet har netop fremlagt planer om en uddeling af dele af den store aktiepost i børsnoterede Hexagon Purus, og det bør mindske noget af den holdingrabat der længe har hængt på Hexagon Composites.

I de øvrige sektorer er forskydningerne marginale.

Kontantandelen ligger på 4,3%, men positionen i Simcorp på ca. 6% er også at sidestille med en kontantposition. Købstilbuddet fra Deutsche Börse er offentliggjort og udløber i næste måned, hvor vi forventer at sælge positionen i forbindelse med købstilbuddet, da tilbudskursen på 735 kr. ligger næsten 2% over markedskursen.

Fremtiden
Juni er en måned uden mange regnskaber og derfor bør den makroøkonomiske udvikling igen indtage en hovedrolle. Her er det formentlig stadig inflation, renter, gældsloft, Kina og recessionsrisikoen der er højest på agendaen og kan understøtte eller underminere aktiekursudviklingen på kort sigt. På langt sigt har vi uændret tiltro til det vækstelement, der ligger i porteføljeselskabernes omsætning og ikke mindst indtjening.

I kulissen har vi naturligvis stadig situationen i Ukraine som en joker.

Vision Fund er eksponeret mod fortsat optur, i takt med at rentestigningerne løjer af.

Strategien og tankerne bag Vision Fund
I videoen her kan du blive lidt klogere på Vision Fund og strategien bag.

Steen Albrechtsen medarbejder
Steen Albrechtsen, cand. merc. fir.
Faktaboks
Markedsværdi
21.377.952
Indre værdi
117,13
Month High
120,27
Month Low
117,01
Antal investeringsbeviser
182.519
Månedens afkast
-1,38%
Afkast siden notering
+17,1%
ADVICE CAPITAL VISION FUND ISIN: DK0061813177

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Det er målsætningen at levere et årligt afkast på mere end 10%. Vision Fund er en absolut afkast-fond, og derfor foretages der løbende vurdering og justering af den samlede risiko i fonden. Aktuelt vægter sundhedsaktierne således ganske højt.
Anbefaling
Investeringsstrategien i Vision Fund handler om at investere fornuftigt i de industrier og selskaber, der vil nyde godt af fremtidens vækstlommer og strukturel vækst. Det handler f.eks. om bæredygtighed, grøn omstilling, miljøvenlige energiformer, selvkørende biler, rumfart, digitalisering, semiconductors, sundhed og urbanisering, samtidig med at aktierne skal være rimeligt prissat.
Faktaboks
ISIN
DK0061813177
Udtrædelsesomkostninger
0,50%
Indtrædelsesomkostninger
0,50%
Løbende omkostninger
1,18%
Resultatbetinget honorar
10%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Vision Fund Investeringsforeningen Advice Capital SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813177 FT-nr: 11.211.002