Solidt afkast på 5,35% i maj måned for Biotek

Del:

Seneste Markedskommentar

Fondens afkast i maj 2023 blev på 5,35%. Efter de sidste regnskaber blev aflagt i vores selskaber har vi endnu et kvartal med et salg over $1 milliard. Selskaberne udviser i gennemsnit en vækst YoY på 39%, hvilket er godkendt.

Det tegner mere og mere til, at det er porteføljens eksponering mod sjældne sygdomme, som trækker værdisætningen op, mens de små og mindre selskaber har haft det svært i cancer under og efter Corona nedlukningen.

Cancer tegner til at blive kampplads for Big Pharma, og vi kan med en vis tilfredshed konstatere, at vores investering i AstraZeneca bærer frugt og står til at dominere cancer-området de næste 5-10 år.

Investorerne er så småt ved at vende tilbage til biotek, og fonden er fuldt investeret til at drage fordel af det, som vi tror bliver et markant bull-marked for biotek over de næste år. Primært vil det være opkøb, der skal drive stemningen det næste kvartal, og den gode nyhed er, at vi ser en lind strøm af små og store overtagelser på ugentlig basis.

Vi har et par spændende lægemiddel-lanceringer i dette kvartal hos vores helt små selskaber, som markant kan ændre markedets værdisætning af dem.

I de sidste 2 år har vi haft kendskab til en short strategi “short the launch”, som har trykket næsten samtlige selskaber, der har lanceret et nyt lægemiddel, under devisen “det kan kun skuffe”. Den strategi har været meget succesfuld i det værste bear-marked i bioteks historie. Men det er kontraintuitivt for en langsigtet biotek investor, da det mest værdiskabende punkt i et selskabs historie er at få lægemidlet godkendt efter mange års udvikling og mange års cashburn.

Den trend synes måske at være vendt over den sidste periode, hvor flere selskaber, der har launchet nye lægemidler – også er steget markant i kurs eller slet og ret er blevet opkøbt. Fonden har 3 selskaber på ovenstående liste, hvilket også medvirker til vores relative outperformance i 2022 og 2023.

Men der er stadig meget at hente for mange af vores selskaber, hvor vi fortsat har hele 9 selskaber, der handles under kontantbeholdningen. XBI har et muligt teknisk breakout på vej i kurs 90, hvilket vil borge godt for vores portefølje.

Makroøkonomisk er inflationsforventningen toppet omkring oktober måned 2022, hvilket også udgjorde bunden for aktierne. Gældsloftskrisen i USA blev også afvægret, så mange betingelser er til stede for et stort biotekrally.

Big Pharma vil fortsat slås på cancer-området, og for nyligt meldte Bayer en ambition om at blive top 10 indenfor cancer inden 2030, hvilket skal ske gennem opkøb. Vi har en del selskaber, blandt andet et i Bayers egen baghave, som kunne have interesse.

Vi fortsætter med at tro, at de næste 3 år bliver en storm af opkøb og fonden er fuldt investeret i de bedste og mest lovende biotekselskaber.

Vi ønsker vores investorer god sommer, god vind og gode afkast i 2023.

Peter Hildebrandt
Peter Hildebrandt, cand. scient. pol.
Faktaboks
Markedsværdi
50.440.000
Indre værdi
50.440.000
Year High
100,25
Year Low
86,99
Antal investeringsbeviser
51.910
Månedens afkast
+ 5,35%
ÅTD afkast
+11,5%
ADVICE CAPITAL BREAKTHROUGH BIOTECH ISIN: DK0061813250

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi gennem en aktiv udvælgelse af investeringsselskaber, primært på det amerikanske marked. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,50%
Indtrædelsesomkostninger
0,50%
Løbende omkostninger
2,80%
Resultatbetinget honorar
20%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003