Robusto giver afkast på 5,48% i december 2023

Del:

Hvad er Robusto? 

Robusto er et formaliseret porteføljesystem, der har helt faste regler og systematik for hvad der investeres i og hvornår.

Intet er overladt til diskretionære beslutninger, alt foregår efter forud fastsatte regler.

Fonden henvender sig investorer der ikke tror på at man kan ”time marked” samt at aktiemarkedet trods alt er så effektivt at det er umuligt at forudsige udviklingen og således ønsker at være investeret kontinuerligt i aktiemarked.

Grundprincippet i Robusto er at investere i selskaber af høj kvalitet, som er prisfastsat til en rimelig pris. Høj kvalitets selskaber er sjældent decideret billige, derfor “rimelig” i stedet for “billig”.

Porteføljen bliver analyseret og sammensat forfra en gang om året i maj måned, hvor langt de fleste selskaber har publiceret deres resultater fra året før.

Først konstrueres et indeks (YP Index) der består af aktier i S&P 500 og Nasdaq 100 indeksene, med alle finansielle (bank og forsikring) aktier fjernet. Analysemetoden vi bruger, fungerer ikke på den type selskaber.

Ved at bruge en selv udviklet factor model bestående af 12 faktorer bliver aktierne i det indeks “screenet” for kvalitet, og et sæt af høj-kvalitets aktier bliver dermed udvalgt. Kvalitetskriterierne er inddelt i profitabilitet og vækst, likviditet og soliditet. Dette sæt af aktier bliver så udsat for en vurdering baseret på analytiker-estimater af fremtidig indtjening, fastankret på “Book Value” og tilbagediskonteret med en “Cost of Equity” der er specifik for det givne selskab. 

Dette producerer en “Klasse 1” liste og en “Klasse 2” liste af aktier. Kravene til kvalitet og vurdering er højere for Klasse 1 end for Klasse 2. 66% af kapitalen bliver så allokeret til Klasse 1 aktierne, ligeligt fordelt, og resten bliver fordelt ligeligt på Tier 2 aktierne. Typisk vil der være mellem 3 og 8 Klasse 1 aktier og 12-24 Klasse 2 aktier. 

Målet er at give et bedre afkast end S&P 500 indexet. Dette er mere end indfriet i vores syntetisk portefølje over en 10-årig periode. Investorer der kun investerer i index fonde bør finde interesse for Robusto, da porteføljen i back test har klaret sig bedre end S&P 500 index. 

December 2023 og 4. kvartal 2023
December var en god måned på aktiemarkederne, og Robusto porteføljen udviste en stigning på 5,48%, som giver en samlet stigning på 1,72% i 2023 siden starten den 1. september.

De sidste 4 måneder af 2023 var præget af svingende forventninger til inflationen globalt set, og specielt i Japan og USA så vi en dramatisk stigning i renteniveauet i perioden fra start september til midten af oktober.

10-års renten i USA steg fra omkring 4,10% til lige under 5% den 19. oktober. Derefter så vi et endnu mere dramatisk fald ned til 3,87% omkring årsskiftet.

Udmeldingerne for økonomien i Nord Amerika var generelt positive, men det er forventningerne til inflation der styrer renteniveauet og derved også aktiemarkedet.

High-yield markedet har holdt sig forholdsvis stabilt. De stabile credit spreads afspejler stærke balancer hos globale corporates.

Olieprisen faldt en del i perioden, hvilket burde være med til at dæmpe bekymringerne om fortsat inflation.

Aktiemarkedet fulgte nogenlunde obligationsmarkedet ned i starten af perioden, og op igen i november og december med en ret så kraftig stigning.

Dollaren fulgte renten op i starten af perioden og ned igen i slutningen af perioden, hvilket var med til at udjævne afkastet noget for danske investorer.

Ved indgangen til 2024 er bekymringerne om inflation på ny ved at dukke op, og aktiemarkedet er startet med en lidt svag tone.

En af de ting der påvirker os, er den lige-vægtning af porteføljen der foregår i stedet for markedsvægtning som i S&P 500 indekset. 

De 7 største aktier i S&P 500, Microsoft, Nvidia, Amazon, Apple, Meta (Facebook), Alphabet (Google) og Tesla udgør nu over 30% af indeksets 500 aktier, og de steg med omkring 70% i løbet af 2023. Hvis S&P 500 var ligeligt vægtet ville det være steget med ca. 10% i 2023 i modsætning til de 23% som det steg med.

Vi mener det udgør en stor risiko for en portefølje at være koncentreret i så få aktier, som på mange måder er prisfastsat dyrt. 

Vi har desuden også nogle enkelte som er blevet temmelig hårdt ramt. For eksempel vores position i Albemarle (ALB). De producerer metallet lithium som bliver brugt i fremstillingen af batterier til el-biler. Prisen på lithium faldt ret kraftigt i oktober som følge af en stigende bekymring om at overgangen til el-biler og den grønne omstilling desværre ikke går nær så hurtigt som politikerne og befolkningen har håbet på. Globalt er fokus for øjeblikket på krig, ikke på grøn omstilling.

Albemarle er faldet med ca. 15% i perioden. Aktien bliver handlet i omkring $135 og selskabet forventer stadig at have en indtjening på mellem $25 og $30 pr. aktie i 2023. Prisen på metallet lithium er i dag CNY 96,500, som er et kraftigt fald fra toppen på 600,000 i november 2022. Men sidst prisen var i det her niveau i september 2021, lå Albemarle aktien i $228. Og omvendt, sidst aktien var på det her niveau i november 2020, lå lithium prisen på omkring CNY 35,000.

Det virker oplagt, men investeringen kræver selvfølgelig at man har en fortsat tro på en positiv udvikling i markedet for el-biler. Det har vi, men det er helt klart et fokusområde for markedet for øjeblikket, som nævnt ovenfor.

I starten af november justerede vi lidt på porteføljen.
Vi har solgt ud af Akamai som er steget fra $94 til $103 i løbet af kvartalet. Aktien er nu i en p/e på cirka 33 på historisk indtjening.

Vi har købt en ny position i Estee Lauder, som er blevet meget hårdt ramt efter nedjustering af deres forventninger. Vi har købt aktien på $104,50. I februar lå den i $280 og ved vores sidste justering af porteføljen i august i $145. Selvfølgelig skal man passe på ”anchoring”, altså at tro på at et stort fald alene udgør en god mulighed, men det er et ekstremt stærkt brand som nok skal overleve.

Vi er også tilbage ind i Texas Instruments som har taget del i faldet for teknologiaktier. Den er en bellwether for teknologisektoren, men er faldet fra $180 i starten af august til hvor vi købte den i $144. Den betaler nu udbytte på lidt under 4% og har et meget solidt balance sheet. Vi er i en p/e på under 20 på 2026 indtjening.

Alt i alt er det selvfølgelig kedeligt at under-performe S&P indekset her i starten, men størstedelen af den under-performance kommer fra fravælgelsen af finansielle aktier og fra ligevægten af vores portefølje. 

Metoden har udvist flot relativ performance i forhold til S&P 500 indekset når man ser på historiske data tilbage til 2006 og vi har fuld tillid til at det vil fortsætte på langt sigt.

Minimumsinvesteringen er kr. 750.000 da fonden er en AIF under tilsyn.

Du er velkommen til at kontakte Advice Capital A/S for yderligere oplysninger:
Porteføljemanager Peter Guldberg på mobil 2279 9500, email: pg@advicecapital.dk
Managing Partner, Lars Fetterlein på mobil 2216 4081, email: lf@advicecapital.dk

Peter Guldberg medarbejder
Peter Guldberg
Faktaboks
Indre værdi primo
97,29
Indre værdi ultimo
99,65
Månedens afkast
2,42%
ÅTD afkast
18,77%
Resultatbetinget honorar
15%
Hurdle rate
5%

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at outperforme det amerikanske S&P 500 indeks
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en amerikansk eksponering der minder om S&P 500 indekset
Faktaboks
AIF’en er under tilsyn af Finanstilsynet