Positiv vækst i juli måned

Del:

Juli måned var positiv for porteføljen, og Advice Capital Globale leverede et plus på 1,26% i indre værdi, som ved månedens slutning blev opgjort til 96,14. Det samlede afkast år-til-dato steg til 16,11%.

Palantir Technologies:
Palantir har i juli måned fået gode ratings fra flere analytikere, der givetvis har løftet forventningerne til Q2-regnskabet igår mandag d. 7. august. Aktien løftede sig endnu engang efter at selskabet havde slået indtjeningsforventningerne.

Der har været særlig interesse for Palantir, hvilket skyldes startet partnerskab med SpectorOps som er et cybersikkerhedsfirma. Derudover har Palantir forlænget sit partnerskab med Carahsoft Technology Corp., som er leverandør af it-løsninger til den amerikanske regering.
Palantir er desuden blevet udvalgt af det amerikanske forsvarsministerium til at optimere arbejdsprocesser.

Palantir er i perioden steget 29,4%, og vi har måttet reducere vores position et par gange pga. 10%-reglen for investeringsforeninger.

Euronext NV:
Euronext NV er i perioden steget med 11,2%, hvilket skyldes forskellige faktorer. Virksomheden har annonceret et aktietilbagekøbsprogram på 200 millioner euro, som ikke vil påvirke virksomhedens gældsafvikling, rating eller finansielle stabilitet.

Man har derudover solgt sin andel på 11,1% i LCH SA til LCH Group Holdings Limited for et beløb på 111 millioner euro. Som et resultat af dette vil virksomheden opnå en skattefri kapitalgevinst på 40 millioner euro i Q3.

Virksomheden har leveret en stærk præstation i Q2 fra flere forskellige forretningsområder. Dette gælder bl.a. teknologiløsninger og avancerede dataservices. Divisionen Teknologiløsninger rapporterede en omsætning på 27,3 millioner euro, svarende til en stigning på 13,2%, mens Avancerede Dataservices nåede en rekordindtægt på 56,9 millioner euro, hvilket er en stigning på 9,4%. Desuden er det værd at bemærke, at virksomheden har haft 16 nye noteringer i perioden.

Alphabet Inc.
Virksomheden har leveret en positiv præstation i Q2. Indtægterne øgedes til 74,6 milliarder dollars, hvilket er en stigning på 7% i forhold til året før. Google, som ejes af Alphabet Inc., rapporterede i perioden 58 milliarder dollars i reklameindtægter. Dette er en stigning på 3% fra året før. Youtube-platformen har haft en stigning på 4,4% i annoncesalget, og leverede et resultat på 7,7 milliarder dollars.

Alphabet Inc. overraskede analytikerne med en rapporteret indtjening på 1,44 dollar per aktie, hvilket var mere end det forventede på 1,34.

Google Cloud, som er en platform hvor der kan oprettes og implementeres apps, websites og tjenester, har i perioden oplevet vækst på 28% svarende til et resultat på 8,03 milliarder dollars.

Alphabet har meddelt, at virksomhedens tidligere finansdirektør Ruth Porat vil indtræde som præsident og investeringsdirektør for Alphabet og Google, hvor hun vil være ansvarlig for investeringer i “Other bets” porteføljen, hvilket inkluderer projekter som Waymo, der arbejder med selvkørende biler.

I perioden er aktiekursen steget 10,9%.

Et af de største fald i porteføljen LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton:

LVMH er i perioden faldet med 2,5%. Dette skyldes bl.a., at forbrugerne i USA har reduceret deres køb af luksusvarer. Det skyldes formentlig økonomisk pres eller usikkerhed. Selvom aktiekursen i perioden er faldet, har virksomhedens andre nøglemarkeder oplevet vækst. Indtægterne steg med 34% i Asien (eksklusiv Japan), mens salget steg 29% i Japan og 19% i Europa.

Makro:
Juli måned har budt på rentestigninger fra både den amerikanske centralbank FED, den europæiske centralbank ECB samt Nationalbanken, som alle har hævet renten med 0,25 procentpoint. I USA er renten nu på sit højeste niveau siden 2001, og det bliver spændende at se hvad fremtiden bringer. Lige nu er markedet præget af regnskabssæsonen, som vil fortsætte et par uger endnu.

Medarbejder billede
Faktaboks
Indre værdi primo
94,94
Indre værdi ultimo
96,14
Månedens afkast
+ 1,26%
ÅTD afkast
+16,11%
INIACG ISIN: DK0060696656

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier globalt.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til attraktive selskaber på globale aktier markeder. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,39%
Indtrædelsesomkostninger
0,39%
Løbende omkostninger
1,5%
Resultatbetinget honorar
0%
Hurdle Rate
0%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003