Positiv marts for Vision Fond

Del:

Porteføljekommentar marts 2023

Selvom marts blev en ganske turbulent måned, hvor flere bankkrak i USA satte fornyet pres på den finansielle stabilitet, var der dog lidt forår i luften for Vision Fond, som leverede et positivt afkast.

Den finansielle uro bredte sig hurtigt til Europa, hvor det første store offer blev Credit Suisse, der reelt blev tvangssolgt af myndighederne til den anden schweiziske storbank UBS. Henimod slutningen af måneden kølnedes den finansielle uro i USA, og markederne vendte tilbage til de seneste mange måneders fokus på renter, inflation og længden og graden af en mulig recession. Udfordringerne i banksektoren fik investorerne til at søge andre steder hen, og vi så efterfølgende medvind til bl.a. teknologiaktierne. Der er iøvrigt ingen bankaktier, der er sluppet igennem strategiens nåleøje i Vision Fond.

Afkastmæssigt blev marts ikke helt så god som fabelagtige januar og tilfredsstillende februar. Ovenpå en så turbulent måned som marts er det dog svært at være utilfreds med endnu en måned med fremgang fonden. Advice Capital Vision Fond leverede en stigning på 1,19% i indre værdi til 117,69, og siden børsnoteringen er fonden dermed 17,7% oppe på 5½ måned. Afkastet år-til-dato i 2023 ligger på 10,36%.

Vision Fond har en god spredning blandt attraktivt prissatte vækstaktier, og vi kan med glæde konstatere, at porteføljen henover måneden også kun havde et udsvingsrum fra 113,7 til 118,7 målt på udviklingen i indre værdi. Det svarer til 4,6% mellem top og bund.

Hvor vi i februar kunne fremhæve den amerikanske chipproducent Intel blandt de dårligst performende aktier, så vendte billedet i marts. Aktien var den bedst performende med en stigning på hele 31%. Vi har efterfølgende reduceret en smule, men aktien er stadig blandt porteføljens største positioner. Udover Intel leverede porteføljens andet semiconductor-selskab Infineon også flot og sluttede måneden af med en opjustering af forventningerne.

I løbet af måneden har vi halveret kontantandelen til 5%. Vi har lavet flere justeringer i marts og tilføjet 2 nye aktier og solgt Meta (Facebook) helt ud efter et godt bekendtskab. På sektorniveau kan ændringerne ses ved, at sundhed (pharma/healthcare) er sænket fra 29% til 27,5% vægtning og software er løftet fra 7,9% til 10,5%. Indenfor software er det Simcorp, der bærer stigningen, da vi igen har øget, efter frasalget i i februar ovenpå markedets lidt for positive modtagelse af 4. kvartalsregnskabet og strategiopdateringen.

Det er også værd at bemærke 5G-området, som er fordoblet til 7,8% vægtning. Her har vi igen taget Nokia ind i porteføljen, således at vi nu har fuld eksponering mod de to betydende netværksleverandører Nokia og Ericsson. Indenfor 5G har marts båret præg af intensiverede diskussioner i bl.a. Tyskland, om hvorvidt man helt eller delvist skal forbyde kinesiske Huawei som netværksleverandør.

I de øvrige sektorer er forskydningerne marginale, men vi kan dog også lige nævne, at renewable energy er løftet lidt til 8,8%.

På den positive side kan vi notere, at 2/3 af porteføljens aktier steg henover måneden. Blandt de betydende stigninger finder vi selskaber som Infineon, Intel, Lundbeck og Novo Nordisk. Lundbeck fortsatte sit stille men kontinuerlige comeback med en stigning på 8,3%, og vi ser frem til vigtige nyheder i slutningen af april og starten af maj, hvor selskabet kan få hele 2 udvidede FDA-godkendelser. Aktien er fortsat langt fra at have indfriet sit potentiale, men den er som nævnt sidst ikke elsket af de professionelle investorer. Det sætter stadig sit tydelige præg på kursen og selskabets lave prisfastsættelse.

Det omvendte er tilfældet for Novo Nordisk, som i den grad er blevet lidt af en fedme-darling på aktiemarkedet. Vi har henimod slutningen af måneden reduceret yderligere i Novo Nordisk, da vi vurderer, at stemningen om aktien er blevet lige lovlig optimistisk. Det er måske med god grund, men vi synes ikke helt, at den kortsigtede risiko for marginale skuffelser står mål med den potentielle yderligere gevinst.

På den negative side så vi de største fald til Hexagon og Dürr, uden at vi dog så væsentlige selskabsnyheder derfra. Hexagon er fortsat mere end 20% op for året, og faldet skal nok ses som et lidt mere generelt udtryk for risk-off og profithjemtagning i den turbulente marts måned.

Ser vi fremad, står regnskabssæsonen for 1. kvartal for døren og løber over de næste 4-6 uger. Vi venter med spænding at høre, hvordan porteføljens selskaber ser på de kommende kvartaler, og ikke mindst høre hvordan de og deres kunder har navigeret igennem endnu et udfordrende makroøkonomisk 1. kvartal.

Vision Fonden er uændret eksponeret mod fortsat optur, i takt med at inflationsfrygten aftager. Vi understreger dog det fortsatte element af defensiv tilgang, der ligger i, at sundhed i øjeblikket vægter højest med 27,5%. Sektorens vægtning blev dog som nævnt reduceret en smule i løbet af

Steen Albrechtsen medarbejder
Steen Albrechtsen, cand. merc. fir.
Faktaboks
Markedsværdi
21.480.869
Indre værdi
117,69
Month High
118,68
Month Low
113,47
Antal investeringsbeviser
182.519
Månedens afkast
+1,19%
Afkast siden notering
+17,7%
ADVICE CAPITAL VISION FOND ISIN: DK0061813177

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Det er målsætningen at levere et årligt afkast på mere end 10%. Vision Fond er en absolut afkast-fond, og derfor foretages der løbende vurdering og justering af den samlede risiko i fonden. Aktuelt vægter sundhedsaktierne således ganske højt.
Anbefaling
Investeringsstrategien i Vision Fond handler om at investere fornuftigt i de industrier og selskaber, der vil nyde godt af fremtidens vækstlommer og strukturel vækst. Det handler f.eks. om bæredygtighed, grøn omstilling, miljøvenlige energiformer, selvkørende biler, rumfart, digitalisering, semiconductors, sundhed og urbanisering, samtidig med at aktierne skal være rimeligt prissat.
Faktaboks
ISIN
DK0061813177
Udtrædelsesomkostninger
0,50%
Indtrædelsesomkostninger
0,50%
Løbende omkostninger
1,18%
Resultatbetinget honorar
10%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Vision Fond Investeringsforeningen Advice Capital SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813177 FT-nr: 11.211.002