Positiv afkast i Globale fonden

Del:

I august oplevede aktiemarkederne hedeslag, men trods udfordringerne lukkede Globale fonden  positivt med en stigning på 1,2%, hvilket bragte det samlede års til dato-afkast op på 17,5%

Amidral Group PLC:
Admiral Group PLC, der udgør 3,6% af vores portefølje, gik imod strømmen og oplevede en stigning på 17% i august måned. Admiral er et af Storbritanniens største bilforsikringsselskaber, og rapporterede en 22% stigning i omsætningen og en 4% stigning i overskuddet før skat i første halvdel af året, hvilket blev godt modtaget af investorerne. Imidlertid besluttede selskabet at reducere sit udbytte med 15% på baggrund af fortsat høj erstatningsinflation.

BAE Systems:
BAE Systems så også en positiv udvikling i august måned med en stigning på 8,2%. BAE Systems, som er producenten af materiel der sikrer de allieredes og ukraines forsvar mod den russiske hær. Den aktuelle situationen har gjort det muligt for BAE Systems at foretage kontraktændringer der er gunstige for salg og indtjening. Desuden annoncerede BAE Systems et udbytte, som vil være højere end sidste års udbetaling. 

Alphabet Class A
Alphabet Class A, der udgør 5,9% af vores portefølje, steg med 2,6% i løbet af måneden. Virksomheden har i flere år haft fokus på investeringer i AI og  fortsætter med at indarbejde denne teknologi i virksomhedens struktur. Et eksempel på dette er meddelelsen om, at Culture Amp, som er en medarbejderoplevelsesplatform, nu vil anvende Googles Vertex AI som grundlag for sine generative AI-løsninger. Det vil spare HR-professionelle for hundreder af timer, som normalt bruges på at analysere medarbejderes feedback.
På Google next-konferencen annoncerede virksomheden, bl.a. nye funktioner samt partnerskab med chip-giganten Nvidia, og har derudover investeret i startups som Anthropic der specialisere sig i at udvikle generelle AI-systemer og sprogmodeller, og Hugging Face som udvikler værktøjer til at bygge applikationer ved hjælp af maskinlæring.

Palantir:
Vores største position, Palantir, oplevede en betydelig tilbagegang i august med et fald på 24,5%. Det er dog værd at bemærke, at aktien stadig er op med 133% for året. En af grundene til nedgangen har været investorernes bekymring over, hvordan virksomheden vil profitere fra AI. Palantirs salgsprognose var skuffende, især når man tager i betragtning, at virksomheden tidligere har udtalt, at efterspørgslen efter deres nye AI-værktøj var “overvældende.”
Selvom position har haft et fald i denne måned, tror vi rigtigt meget på Palantir for “Years to come” og det er en beholdningsposition på den lange bane.

Makro:
Der har i august måned været fokus på Fitch’s ratings, som var ude og nedjustere USA’s kreditvurdering. De asiatiske markeder, især Kina og Japan, har oplevet positiv stigning, som har været drevet af en halvering af aktiehandelsafgiften fra de kinesiske myndigheder. I USA blev der meddelt jobsrapport som overraskede positivt med en stigning på 187.000 nye jobs, mod forventede 170.000. Dog er det amerikanske arbejdsmarked ikke så presset som det har været. Det giver anledning til positivitet, for med et amerikansk arbejdsmarkedet som ikke er så presset, forventes at renten kan holdes i ro.

Medarbejder billede
Faktaboks
Indre værdi primo
96,14
Indre værdi ultimo
97,28
Månedens afkast
+ 1,2%
ÅTD afkast
+ 17,5%
INIACG ISIN: DK0060696656

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier globalt.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til attraktive selskaber på globale aktier markeder. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,39%
Indtrædelsesomkostninger
0,39%
Løbende omkostninger
1,5%
Resultatbetinget honorar
0%
Hurdle Rate
0%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003