Overraskende job data giver modvind for vækstaktier

Del:

Seneste Markedskommentar

Fondens afkast i februar 2023 blev på -6,13% drevet primært af makro økonomiske bekymringer om fortsatte inflationære tendenser pga. stærke jobtal i USA. Det påvirker særligt vækstaktierne herunder biotek, men er ikke udtryk for, at sektoren som sådan er i krise.

Medio marts mangler blot et enkelt af vores selskaber at aflægge regnskab for Q4 2022, og vi kan konstatere en vækst på 33% i forhold til 2021, hvilket er på linie med vores forventninger.

Der er tydelige tegn på, at de næste måneder vil være afgørende for mange biotekselskaber og deres fortsatte selvstændighed. Begivenhederne omkring Silicon Valley Banks konkurs er et forvarsel om, at amerikansk venturekapitals lyst til at finansiere nye vækstselskaber er aftagende. Det vil nok betyde, at de fleste biotekselskaber må indse, at de enten skal klare sig selv gennem ved at udlicensere deres lægemidler eller helt blive solgt til Big Pharma.

Det er vores vurdering, at det idag ikke er Big Pharma, som er stopklods for M&A i branchen, men biotekselskabernes egen adgang til anden venturekapital, der er udfordringen. Vi tror derfor, at vi ser stigende aftaleaktivitet over den næste tid.

Det er en hypotese, som vil stå sin prøve de næste 3-6 måneder, men vi kan allerede idag glæde os over, at d. 13. marts blev et af vores porteføljeselskaber, Provention Bio, overtaget til en præmie på 270%. Det er den højeste præmie, der er set i mange år.

Samme dag blev Seagen, som er partner med Genmab på lægemidlet TivDak, overtaget af Pfizer til $43 milliarder, hvilket er den største overtagelse siden 2019. Seagen blev solgt til 22 gange deres omsætning og til sammenligning handles vores selskaber i porteføljen i gennemsnit til 5 gange deres omsætning.

Vi tror og håber, at det bliver startskuddet til den længe ventede konsolidering i branchen, og vi er godt positioneret i kommerciel biotek med 76% af porteføljen. Efter at vi har solgt 66% af vores position i Provention Bio og modtaget kontantprovenuet for Concert Pharma er fonden medio marts 10% kontant.

Set i lyset af den seneste bankuro forholder vi os indtil videre defensivt og ser tiden an de næste dage i marts. Vi fortsætter vores langsigtede strategi og foretrækker profitable mid- og largecap selskaber, mens vi opportunistisk fastholder vores eksisterende positioner i small cap, som vi tror vil rebounde mest, når inflations- og rentebekymringerne aftager.

Det tror vi vil ske inden for de næste 2-3 måneder.

Med overtagelsen af Provention Bio markerer det den 10. overtagelse i fondens historie, og den anden i 2023. Præmien på 270% viser efter vores opfattelse, hvor lavt biotek pt. prissættes – også i attraktive forretningsområder som diabetes, cancer og sjældne sygdomme.

Provention Bio salg bidrager væsentligt til, at fonden, som den eneste i verden i skrivende stund, ligger i plus på 7%. Vi noterer os også, at 9 af vores selskaber handles under værdien af deres kontantbeholdning.

Vi forventer, at biotek vil få en større rebound, når makroøkonomien bliver mere forudsigelig og køberne vender tilbage. En anden katalysator, der kan drive priserne på biotek, er flere overtagelser og med Pfizers overtagelse af Seagen er selskaber som Merck, Roche og Novartis nogle af dem, som kan blive aktive i nær fremtid.

Peter Hildebrandt
Peter Hildebrandt, cand. scient. pol.
Faktaboks
Markedsværdi
49.332.000
Indre værdi
49.332.000
Year High
100,25
Year Low
86,99
Antal investeringsbeviser
533.910
Månedens afkast
– 6,13%
ÅTD afkast
+5,03%

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi gennem en aktiv udvælgelse af investeringsselskaber, primært på det amerikanske marked. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,50%
Indtrædelsesomkostninger
0,50%
Løbende omkostninger
2,80%
Resultatbetinget honorar
20%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003