Oktober blev også en svær aktiemåned

Del:

Advice Capital Vision Fund, månedsrapport oktober

Advice Capital Vision Fund var på linje med resten af markedet påvirket af den negative stemning på aktiemarked og måneden sluttede i kurs 105,94 og en tilbagegang i oktober på 8,47 %. Når det er sagt, er der næsten ikke ændret i fondens beholdninger og fælles for vores positioner er, at der er udsigt til vækst i såvel omsætning og indtjening over de kommende år. Et forhold der vurderes sandsynligt uanset hvordan verdensøkonomien vil udvikle sig. Den vil kun bestemme om det bliver flot vækst eller lidt mere moderat vækst.

Vi har benyttet oktober måned til at samle op i aktier som er blevet for billige og dette er sket med kontantprovenuet fra den meget lønsomme overtagelse af Simcorp tidligere på året.

Aktuelt handler porteføljen til et vægtet gennemsnit på 10-12 på P/E, dvs. at vi i gennemsnit betaler 11-12 kr. for en krones overskud, hvilket er ganske moderat i betragtning af den vækst der også ligger i selskaberne.

Lundbeck:

Lundbeck har været én af årets positive cases og vi forventer flere positive nyheder i den kommende periode, specielt vurderer vi at kommentarerne til udrulningen af alzheimer produktet kan skabe fornyet interesse om aktien. Officielt produkt lancering var i juni måned ovenpå FDA-godkendelsen i starten af maj.

Vi er forholdsvis sikre på god transparens i afrapportering af Rexulti-lægemidlet, der allerede i dag er en milliard-forretning indenfor andre neurologiske sygdomme mens det i skrivende stund er mere usikker hvor konkrete tal vi vil modtage vedrørende alzheimer-indikationen. Vi følger naturligvis informationsstrømmen og udviklingen så tæt så muligt.

Intel:

I toppen af porteføljen var der lille fremgang til Intel, der især kom i hus efter et kvartalsregnskab, som viste en omsætning, resultat samt en guidance for fremtiden, der var bedre end ventet.  Vi er meget komfortable med Intel, der nu har porteføljens største position med en vægt på knap 8 %.

Selvom 4 porteføljeselskaber var i plus for måneden, forblev oktober en usædvanlig svag måned hvor 22 selskaber af 26 oplevede tilbagegang. Det synes dog positivt, at det var porteføljens største positioner der klarede sig bedst, men når 10 mindre positioner faldt med 2 cifrede procentsatser særligt de cykliske/industri-relaterede, lukker måneden i minus. Til eksempel tilføjede makro usikkerheden fald til flere af porteføljens aktier, og specielt de tyske aktier, Mercedes, VW, Infineon og Düerr havde det svært. Mercedes og VW leverede tilmed kvartalsresultater, der ikke udmærkede sig positivt.

Regnskabssæson i Europa står for døren

Vi mangler stadig regnskaber fra en del europæiske selskaber i porteføljen, og det bliver spændende at se disse blive fremlagt i november måned. Her får vi bl.a. halvårsrapport fra Matas og kvartalsregnskaber fra Lundbeck og Hexagon, som alle er store positioner i porteføljen.

For sidstnævnte bliver det spændende at se kommentarerne til den strategiske gennemgang af ”gasflaske-forretningen”, mens det for Matas handler om de første signaler fra den opkøbte KICKS-forretning og fremdriften i integrationen af denne.

Makroøkonomiske forhold i perioden:

Markedet har været ret dårligt i oktober måned og det skyldes bl.a. at der har været øget frygt hos investorerne. Medvirkende årsag er blandet andet at den 10 årige ”treasury yield” (statsobligation med 10 års løbetid) ramte 5 % i rente, hvilket er det højeste niveau i 16 år.

I den globale teknologiske sektor har der været udfordringer, idet omkring 240.000 medarbejdere har måtte forfalde arbejdsmarkedet siden starten af 2023 og det er ikke naturlig aftrædelse, men i hovedsagen grundet opsigelser.Det amerikanske Nasdaq index er følsomt overfor rentebevægelser, og det har vi også til dels kunne se i vores portefølje. Nasdaq Indexét er siden juli faldet med hele 11,9 %, vores portefølje dog langt mindre.

Den europæiske centralbank var ude med en rente melding i oktober måned, og valgte her at holde renten i ro. Vores forventning er at den ønskede dæmpning af økonomien og inflationen så småt er ved at indfinde sig.

Steen Albrechtsen medarbejder
Steen Albrechtsen, cand. merc. fir.
Faktaboks
Markedsværdi
15.309.772
Indre værdi
105,94
Month high
114,72
Month low
104,47
Antal investeringsbeviser
144.519
Månedens afkast
-8,47%
Afkast 2023
-0,66%
Afkast siden notering
+5,94%

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Det er målsætningen at levere et årligt afkast på mere end 10%. Vision Fund er en absolut afkast-fond, og derfor foretages der løbende vurdering og justering af den samlede risiko i fonden. Aktuelt vægter sundhedsaktierne således ganske højt.
Anbefaling
Investeringsstrategien i Vision Fund handler om at investere fornuftigt i de industrier og selskaber, der vil nyde godt af fremtidens vækstlommer og strukturel vækst. Det handler f.eks. om bæredygtighed, grøn omstilling, miljøvenlige energiformer, selvkørende biler, rumfart, digitalisering, semiconductors, sundhed og urbanisering, samtidig med at aktierne skal være rimeligt prissat.
Faktaboks
ISIN
DK0061813177
Udtrædelsesomkostninger
0,50%
Indtrædelsesomkostninger
0,50%
Løbende omkostninger
1,18%
Resultatbetinget honorar
10%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Vision Fund Investeringsforeningen Advice Capital SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813177 FT-nr: 11.211.002