Nervøsitet for rentestigninger og bankuro prægede aktiemarkedet

Del:

Fondens afkast blev minus 3,5 % i februar måned og minus 0,43% i marts måned og med et ÅTD på + 5,23 %

Investeringsstrategien er justeret og bevæger sig imod mere grøn omstilling og 2 nye positioner har fundet vej til porteføljen for at understøtte denne udvikling. Der er tale om SSAB og Solar, som begge er eksponent for den omlægning til grønne industriaktier, vi forfølger i 2023.

SSAB er verdens førende indenfor carbon free stål, som nu er kommet i produktion med de første testkunder i løbet af sidste år. Aktien er også en attraktiv value investering med et imponerende direkte afkast på 13% som følge af et historisk flot overskud i 2022. Solar A/S er en overset dansk industri aktier i vores øjne, som blandt andet gennem opstilling af el-ladestandere har stor vækst indenfor segmentet grøn omstilling. Solar leverer ligeledes et permanent højt direkte afkast og er en veldreven virksomhed med fokus på lønsom vækst.

LVMH
Porteføljens største position er LVMH, der har samlet 75 brands og fortsætter med at tjene gode penge også i urolige tider. Overskuddet i 2022 var på €14,1 mia. og med en indtjeningsmargin på 26,6%. Vi venter spændt på at se Q1 2023 resultatet der offentliggøres den 16. april. Blandt de mest kendte brands er Louis Vuitton og køberne til disse velkendte luksusprodukter synes ikke at kende til krisetider, men vedbliver med at købe produkterne. Man kan roligt sige at der ikke er meget priselasticitet i dette produktsegment – ja den er måske nærmest omvendt – jo dyrere produktet er, jo mere købes der.

Vi forventer et flot Q1 resultat og forventer at aktiekursen stiger, når og hvis dette sker, vil vi benytte lejligheden til at reducere den nuværende position fra 7,3% til ca. 5,5%. Vi kan rigtig godt lidt LVMH hvorfor vi opretholder en pæn portion, men vi har også et par nye spændende aktier på radaen, som vi ønsker at dryppe ned i porteføljen over de kommende uger. Kursen på LVMH er faldet marginalt i Q1 med 2,6 %.

Google
Google er et legendarisk selskab, der er vokset markant siden etableringen i 1998 til et selskab med mere end 190.000 medarbejdere og ejer nogle af verdens mest benyttede applikationer, herunder Maps, Ads, Gmail, Android, Chrome, YouTube m.fl. Selskabet er meget lønsomt og tjente i 2022 mere end 13 mia USD og med en “operating margin” på over 26%, hvilket er meget højt og særdeles attraktivt for et selskab, der har en super skalerbar forretningsmodel. Kigger vi på kursudviklingen, så handler aktien pt. i den lave ende af det kursspænd over 52 uger som er kurs 83,3 – 132,1 , idet aktien lukkede i kurs 90 med udgangen af marts måned. Vi er meget komfortable med positionen og forventer at Google klarer sig flot i aktiemarked igennem hele 2023. Vi fastholder vores position i Google for nuværende, der er porteføljens næststørste med en andel på 6,7%, men vi forventer at Google reduceres til den grønne omstilling af porteføljen, men at det sker over en længere periode og i et tempo der er kommercielt forsvarligt.

Aktiemarkedet var i februar og marts måned lidt til den svage side, hvor en uventet og kortvarig bankkrise tog de fleste overskrifter. Både Credit Suisse og Silicon Valley Bank erkendte at have problemer og endte med at blive overtaget og dermed videreført. Drøftelser om rentestigninger fortsatte i år, men toppen synes at være nær, og markedet forventer nu blot en stigning fra FED på 25-50 basispunkter.

Medarbejder billede
Faktaboks
Indre værdi primo
92,58
Indre værdi ultimo
89,34
Månedens afkast
– 3,5%
ÅTD afkast
+ 5,2%
INIACG ISIN: DK0060696656

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier globalt.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til attraktive selskaber på globale aktier markeder. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,39%
Indtrædelsesomkostninger
0,39%
Løbende omkostninger
1,5%
Resultatbetinget honorar
0%
Hurdle Rate
0%