Nervøs august gav lille fald til Vision Fund

Del:

Porteføljekommentar august 2023

Efter en juli måned, hvor Vision Fond fortsatte sin gode udvikling og leverede et positivt afkast på næsten 4%, blev august mere nervøs på aktiemarkederne. Fonden klarede sig dog relativt uskadt igennem august med en tilbagegang på 1,77%. Fonden har leveret positivt afkast i 8 ud af 11 måneder som børsnoteret, og afkastet år-til-dato i 2023 ligger på 14,4%.

Afkastet i august for Advice Capital Vision Fond blev på -1,77% og indre værdi faldt margnialt til 121,7 kr. per investeringsbevis. Siden børsnoteringen er fonden dermed 21,7% oppe.

Vision Fond har en god spredning blandt attraktivt prissatte vækstaktier. Sundhed vægter stadig omkring 25%, og porteføljen er stadig lidt konservativt positioneret.

Brat opvågen

Efter en relativ rolig og positiv sommer, var det en brat opvågen, der ventede mange aktier i august. Særligt de regnskabsaktuelle aktier blev kigget igennem med lup, og billedet synes at være, at investorerne søgte med iver efter håret i suppen og en grund til at sælge ud og reducere risikoen. Lysten til risikoreduktion finder vi stadig begrundet i den makroøkonomiske usikkerhed, hvor stigningerne i de lange renter gav anledning til bekymring. Det nye mantra er “higher for longer”, forstået på den måde at renten nu frygtes at ligge på det aktuelt høje niveau i længere tid end oprindeligt antaget. Forventningen om et hurtigt fald i inflation og renter er dermed kommet lidt i skyggen.

Nervøsiteten på de overordnede markeder gav sig f.eks. udslag i, at der i porteføljen var hele 7 aktier, som blev noteret for et to-cifret procentuelt udsving i august. 5 negative og 2 positive. Et flertal af bevægelserne var relateret til regnskabsfremlæggelser, og vi så bl.a. den tyske chipproducent Infineon falde oven på sit regnskab den 3. august. Når vi gør regnskabet op for august tæller det også ekstra hårdt, at Infineon sluttede juli helt i top på kurs 40. Blandt chipproducenterne klarede Intel sig igennem august med en lille tilbagegang.

Af positive indslag har vi set et stærkt comeback til Hexagon Composites i sidste halvdel af august, mens søsterselskabet Hexagon Purus har ligget noget mere stille kursmæssigt. Hexagon Composites har som følge af stigningen banket imod 10% grænsen, og vi har reduceret lidt i positionen, således at den ultimo august ligger omkring 8%.

Matas, som vi har omtalt et par gange på det seneste, sluttede august af med at gennemføre opkøbet af KICKS Group og leverede samtidig en opdateret forventning for helåret for den sammenlagte koncern. Lundbeck leverede et pænt regnskab med en minimal opjustering af både omsætning og indtjening. Opjusteringens størrelse var kosmetisk og muligvis mest af alt et pænt farvel til eller fra afgående CEO Deborah Dunshire. Der var ikke mange kommentater til lanceringen af det i maj godkendte alzheimer-middel. Til gengæld leverer de strategiske brands stadig fin vækst, og vi lagde især mærke til at migrænemidlet Vyepti nåede et salg på 400 mio. DKK i 2. kvartal.

Efter længere tids sivende tendens var der endelig lidt fremgang til porteføljens 5G eksponering via Ericsson og Nokia, der leverede stigninger på 6% henholdsvis 3% for måneden.

Samlet for hele porteføljen var rollerne byttet om i august i forhold til juli. Dvs. 2/3 af aktierne leverede tilbagegang.

På valutasiden var lidt medvind til den amerikanske dollar efter et par svære måneder. Dollaren steg med 1,7%, og da rundt regnet 25% af porteføljen er amerikanske aktier, var den positive valutaeffekt på ca. 0,4% fra USD. Fortsat svage NOK og SEK mere end neutraliserede dog stigningen i USD.

Små justeringer i sektorfordelingen
Igennem august har vi stort set fastholdt sektorfordelingen.

Den største ændringer finder vi i Green Transition, som går fra 14,5% til 15,3%, primært drevet af kursstigninger til Hexagon Composites.

Sundhed (pharma/healthcare) faldt marginalt fra 24,9% til 24,3%, mens Consumer er uændret på 20,7%. Semiconductors faldt 0,4% til 12,6%. Sluttelig er det værd at nævne Software og digitalisering, hvor Simcorp uændret er den dominerende vægt. Her tyder meget nu på, at købstilbuddet på 735 DKK går igennem i september.

I de øvrige sektorer er forskydningerne marginale.

Kontantandelen faldt til 1,3%, men positionen i Simcorp på ca. 7% er også at sidestille med en kontantposition.

Regnskabssæson overstået
Regnskabssæsonen er nu overstået i Europa og Skandinavien også. Selvom der i overvejende grad tale var tale om godkendte regnskaber, så ser den makroøkonomiske udvikling ser stadig noget mudret ud. Der kommer nu igen fuld fokus på den makroøkonomiske udvikling, og her der igen inflation, renter, og recessionsrisikoen, der ligger øverst på agendaen. I kulissen spøger udviklingen i Kina dog også.

Vi har fuld tiltro til det vækstelement, der ligger i porteføljeselskabernes omsætning og ikke mindst indtjening. På sigt vil det overstige effekten fra en eventuel kortere recession.

Strategien og tankerne bag Vision Fond
I videoen her kan du blive lidt klogere på Vision Fond og strategien bag.

Steen Albrechtsen medarbejder
Steen Albrechtsen, cand. merc. fir.
Faktaboks
Markedsværdi
17.590.696
Indre værdi
121,72
Month High
123,78
Month Low
117,81
Antal investeringsbeviser
144.519
Månedens afkast
-1,77%
Afkast 2023
+14,1%
Afkast siden notering
+21,7%

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Det er målsætningen at levere et årligt afkast på mere end 10%. Vision Fund er en absolut afkast-fond, og derfor foretages der løbende vurdering og justering af den samlede risiko i fonden. Aktuelt vægter sundhedsaktierne således ganske højt.
Anbefaling
Investeringsstrategien i Vision Fund handler om at investere fornuftigt i de industrier og selskaber, der vil nyde godt af fremtidens vækstlommer og strukturel vækst. Det handler f.eks. om bæredygtighed, grøn omstilling, miljøvenlige energiformer, selvkørende biler, rumfart, digitalisering, semiconductors, sundhed og urbanisering, samtidig med at aktierne skal være rimeligt prissat.
Faktaboks
ISIN
DK0061813177
Udtrædelsesomkostninger
0,50%
Indtrædelsesomkostninger
0,50%
Løbende omkostninger
1,18%
Resultatbetinget honorar
10%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Vision Fund Investeringsforeningen Advice Capital SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813177 FT-nr: 11.211.002