Månedsrapport maj, Advice Capital Vision Fund

Del:

Advice Capital Vision Fund leverede et afkast i maj måned på 10,21 %

Maj måned blev den bedste måned nogensinde i Advice Capital Vision Fund, og det skyldes  naturligvis at jeg vendte tilbage som porteføljemanager, nej spøg til siden – Steen har lagt kimen til en solid portefølje, og alt hvad vi gør i Advice Capital er en “team effort”

Jeg har foretaget en række ændringer og skabt en mere fokuseret portefølje, og Vision Fund har med udgangen af maj måned leveret et positivt afkast for året på 5,18 %. Jeg vurderer, at den positive udvikling kan fortsætte. Vision Fund har leveret positivt afkast i 13 ud af 20 måneder siden børsnoteringen i Q4 2022. Den indre værdi ultimo maj kan opgøres til 123,95 pr. investeringsbevis. 

I maj måned leverede 18 af selskaberne et positivt afkast, og kun 7 havde en lavere kurs end ved månedens start.

Udvalgte aktier i Vision Fund

Cisco Systems

Cisco scorer meget højt i vores årlige vurderingsanalyse, der altid finder sted i maj måned. Kvaliteten af selskabet vurderes ud fra 13 økonomiske nøgletal, som derefter sammenholdes med konsensusestimater hos aktieanalytikerne. 

Cisco opererer bl.a inden for netværks- og kommunikationsprodukter, og er en global operatør, som er noteret på Nasdaq. Cisco udmærkede sig ved en række gode nøgletal, såsom stabil og høj indtjening, lav gæld, stærkt likviditetsberedskab og ikke mindst vækst i salg og indtjening. Med baggrund i et stort kurspotentiale valgte vi at lægge aktien i Vision Fund porteføljen med en startvægt på 4,5 %, hvilket gør positionen til den 10. største.

Matas

Matas, der er porteføljens fjerdestørste position, leverede et afkast i maj måned på 4.9 %, og har en vægt i Vision Fund porteføljen på 5,0 %. 

Matas holdt den længe ventede kapitalmarkedsdag den 28. maj, og vi fik et fint indblik i ambitionerne i Norden samt hvorledes Matas vil eksekvere på strategien efter sidste års køb af KICKS. Der er tale om en stor virksomhed med over 200 butikker og mange tusinde varenumre. Fra at have en omsætning på 4,8 mia i det “gamle” Matas i år 2022 bliver den fremtidige omsætning år 2023 i det nye Matas, der indeholder KICKS på 7,8 mia. Ambitionen er at omsætningen skal videre op til niveau 10 mia i år 2027/28.   

Der er organisk vækst, ret imponerende i øvrigt omkring 6 % fra den gamle Matas forretning, og kan det digitale salg i KICKS øges til Matas niveau, så taler vi potentielt om en 3 dobling når der måles på salg pr. medlem i respektive forretninger. KICKS har en del flere medlemmer end Matas, men salget pr. abonnent er til gengæld 3 gange højere i Matas.

Gælden er øget så denne nu ligger i den høje ende af intervallet 2-3 gange EBITDA, hvilket dog er inden for selskabets målsætning på max 3 gange EBITDA. Med en EBITDA margin omkring de 14,5%, og sammen med et stærkt cash flow, er der i vores optik fint plads til at servicere den øget gælds- og rentebyrde. 

Matas ønsker fortsat at betale udbytte, vi havde dog nok hellere set at gælden blev nedbragt, men det er lidt en smagssag, hvor konservativt forretningen skal køres. Opretholdelse af udbyttebetaling viser at selskabet er i god form og har frihedsgrader til at vælge.

Om det hele lykkes med de nye omsætningsmål, dvs. en forøgelse af det salg, succesfuld integration af logistik mv., så skal vi nok frem til et normaliseret regnskab (efter at integrationen forventes tilendebragt), hvilket kunne være i 2026/27. 

En mulig positiv overraskelse kunne være en forbedring i indtjeningsmargin for den konsoliderede forretning, hvilket ikke ses som helt urealistisk, da Matas som “stand alone” var i niveau 18-19 % mod 14,5 % i 2023 regnskabet. Vi følger naturligvis meddelelser fra selskabet, og deler vores observationer med vores investor.

Børsen skrev den 27. maj om Matas forud for selskabets kapitalmarkedsdag, hvor vi sammen med udvalgte kapitalforvaltere tilkendegav vores forventninger, så også god læsning der. 

Hexagon Composites & Hexagon Purus:

I sidste månedsrapport nævnte vi Hexagon Composites og Hexagon Purus, og det gør vi så lige igen i maj rapporten af to årsager, positionerne er store og kursstigningerne for begge selskaber har været markante.

Hexagon Composites fylder 6,7 % og er Vision Funds største position, mens Hexagon Purus vægter 5,5 %. Hexagon Composites leverede et solidt afkast i maj måned med hele 70 % og Hexagon Purus leverede en kursstigning på 64.7 %. Den massive kursudvikling i Hexagon selskaberne er den væsentligste årsag til, at porteføljeafkastet i maj måned er gået op med mere end 10 %. 

Af øvrige større positioner i Advice Capital Vision Fund kan nævnes H. Lundbeck, Infineon Technologies, Pifzer og Volkswagen Pref.

Køb dig ind i investeringsforeningen

Vil du øge din position eller være medinvestor ?

Investeringsforeningen Advice Capital Vision Fund er børsnoteret og kan købes i din netbank på hverdage mellem kl. 10:00 – 16:50 ved at søge på ”short name” :

ACVIF

Eller direkte på ISIN-koden: 

DK0061813177Der er ikke nogen minimumsgrænse på din investering hos Advice Capital Vision FundTidligere månedsrapporter er tilgængelige via hjemmesiden, www.advicecapital.dk

Investeringsrådgivning
Lars Fetterlein, Founding partner – God læselyst
Faktaboks
Markedsværdi
10.476.327
Indre værdi primo
112,47
Indre værdi ultimo
123,95
Månedens afkast
10,21 %
Afkast 2023
5,18 %
Afkast siden børsnotering, november 2022
23,3 %

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Det er målsætningen at levere et årligt afkast på mere end 10%. Vision Fund er en absolut afkast-fond, og derfor foretages der løbende vurdering og justering af den samlede risiko i fonden. Aktuelt vægter sundhedsaktierne således ganske højt.
Anbefaling
Investeringsstrategien i Vision Fund handler om at investere fornuftigt i de industrier og selskaber, der vil nyde godt af fremtidens vækstlommer og strukturel vækst. Det handler om bæredygtighed, grøn omstilling, miljøvenlige energiformer, selvkørende biler, rumfart, digitalisering, semiconductors, sundhed og urbanisering, samtidig med at aktierne skal være rimeligt prissat.
Faktaboks
ISIN
DK0061813177
Årligt fast rådgivningsfee
1%
Resultatbetinget honorar
10%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Vision Fund Investeringsforeningen Advice Capital SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813177 FT-nr: 11.211.002