Månedsrapport maj, Advice Capital Globale

Del:

Advice Capital Globale leverede et afkast i maj måned på 2,68 %

En positiv måned der bringer år til dato afkastet op på 7,2 %, og til en lukkekurs på 106,84 pr. investeringsbevis.

Justeringer i porteføljen

Vi har foretaget lidt justeringer i porteføljen, og ny aktie i porteføljen er Cisco Systems, der scorede meget højt i vores vurderingsmodel. Hvert år i maj måned undergår samtlige aktier i S&P 500 samt Nasdaq 100 vores screeningsmodel med henblik på at finde de aktier, der har den allerhøjeste kvalitet. 

Kort fortalt finder vi de bedste kvalitets selskaber ved brug af 13 økonomiske nøgletal, som derefter sammenholdes med konsensusestimater hos aktieanalytikerne. Med baggrund i et stort kurspotentiale valgte vi at lægge CISCO i både Advice Capital Globale, samt i vores Vision Fund portefølje.

Cisco opererer bl.a inden for netværks- og kommunikationsprodukter, og er en global operatør, som er noteret på Nasdaq. Vi købte en position på 4,5 % til porteføljen, fordi vores model bekræfter casen, og grundet vores vurdering af at aktien bør have stabiliseret sig i den lave ende af et kursniveau. De sidste 12 måneder har kursen ligget imellem 46,42 – 57,84, svarende til et spænd på 24,6 %. Advice har købskurs 47,15.

RTX

Hele positionen er solgt

Lookheed Martin

Hele positionen er solgt

Vi valgte at skille os af med 2 selskaber i porteføljen, det amerikanske selskab, RTX Corp., samt Lockheed Martin Corp. På baggrund af, at selskaberne opnåede en meget lidt attraktiv vurdering i “sustainalytics”, som holder øje med det etiske kodeks. Der kan være tale om en midlertidig vurdering, men vi valgte så at gå helt ud indtil forholdene forbedres

Hexagon Purus

Norske Hexagon har krævet tålmodighed, men nu sker der noget, selskabet har leveret et flot afkast i maj måned på hele 65 %. Selskabet er specialiseret indenfor det grønne med lagring af energi, herunder brint samt energi i batterier.

Berkshire Hathaway

Selskabet er fondens største position med en andel på 6,7 %. I maj måned steg kursen med 4,5 %. Til trods for en fremskreden alder ledes selskabet fortsat af den legendariske investor ”Warren Buffett”. Senest har Berkshire Hathaway købt aktier i forsikringsselskabet Chubb.

Alphabet Class A

I maj måned leverede Alphabet (Google) et positivt afkast på 6 % til Advice Capitals investorer. Aktuelt udgør Alphabet en andel på 6,16 % af Globale porteføljen, hvilket rækker til en andenplads. Kursstigningen kan henføres til positive nyheder om Googles planer om at ekspandere til Sydasien. Alphabet har over en længere tid investeret milliarder i bl.a. Malaysia, hvor Google har lagt $2 billion til datacentre og cloud faciliteter, der skal sikre øget omsætning.

Derudover har selskabet indgået aftale med det amerikanske elektricitets- og naturgasselskab, Duke Energi. Aftalen går ud på at finde initiativer for ren energi i både South og North Carolina.

Palantir Technology:

Aktien er reduceret flere gange i år med henvisning til en pæn kursstigning, og at vi flere gange ramte 10 %´s grænsen for en enkelt aktie. Vi fortsætter dog med at kikke ind i yderligere stigninger, da aktien er en top 3 position, og udgør 6,1 % af porteføljen. Palantir kom ud af maj måned med en lidt lavere kurs end ved indgangen til maj, nærmere præcist 1,4 % lavere. Palantir har indgået to nye aftaler, dels med den amerikanske regering, og endvidere med det industriselskab Eaton Corp. Vi er trygge ved at Palantir har mere potentiale, og ser frem til et flerårigt forløb i aktien. 

Teva Pharmaceutical:

Teva er porteføljens fjerdestørste position med en andel på 5,4 %. I maj måned gav aktien et positivt afkast på 19,9 %. Selskabet var aktuel med AUSTEDO XR, som bruges til sygdomme som Tardive Dyskinesia (TD) og Huntingtons Chorea (HD), der begge er bevægelses forstyrrende sygdomme. Teva produkterne tilbydes i pilleform. Vi ser et undervurderet selskab i transformation, med fortsat potentiale til øget indtjening og omsætning.

Euronext NV.:

Den femte største position i porteføljen er Euronext NV.,der har en andel af porteføljen på 4,9 %. Kursstigningen i maj blev på 6,7 %. Q1 regnskab var stærk for det franske selskab Euronext, som leverede et solidt resultat med stigning i omsætning og indtjening.

Øvrige større positioner i Globale Fonden

Der er ikke ændret på vægtning i de store positioner fra sidste måned, og Berkshire er den største med en vægt på 6,7 %. 

Berkshire Hathaway
Alphabet Class A
Palantir Technology
Teva Pharmaceutical
Euronext NV. 

Renter

Vi kigger med spænding mod det kommende rentemødet i ECB møde, hvor forventningen fortsat er en nedsættelse af renten. Mødet afholdes torsdag den 6 juni, og her er forventningen, at ECB vil sætte renten ned med 0,25 %. Hvis renten nedsættes, vurderer vi at dette blive en “non event” 

Køb dig ind i investeringsforeningen

Vil du øge din position eller være medinvestor 

Investeringsforeningen Advice Capital Globale er børsnoteret, og kan købes i din netbank på hverdage mellem kl. 10:00 – 16:50 ved at søge på ”short name” 

ACIGLO 

eller direkte på ISIN-koden: 

DK006096656

Der er ikke nogen minimumsgrænse på din investering hos Advice Capital Globale. Tidligere månedsrapporter er tilgængelige via hjemmesiden, www.advicecapital.dk

Investeringsrådgivning
Lars Fetterlein, Founding partner – God læselyst
Faktaboks
Indre værdi primo
104
Indre værdi ultimo
106.83
Månedens afkast
2,68 %
2024 afkast
7,2 %
2023 afkast
18,77%

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier globalt.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til attraktive selskaber på globale aktie markeder. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Fast årligt rådgivningsfee
0,8%
Resultatbetinget honorar
15 %
Hurdle Rate
5 %
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003