Månedsrapport maj, Advice Capital Breakthrough Biotech Fund

Del:

Afkastet for Advice Capital Breakthrough Biotek i maj måned endte i et plus på 1,92 %

Børskursen har bevæget sig i et stramt interval fra kurs 90,25 til 92,89, og vi lukker således måneden i den høje ende af intervallet på kurs 92,18. Vi har tidligere meddelt, at en omlægning af porteføljen skulle medvirke til en mere robust portefølje uden at gå på kompromis med afkastet. Dette synes at lykkes meget godt i maj måned, og vi bestræber os på, at det også gælder fremadrettet. Der er flere forhold, der spiller ind her, og den væsentligste årsag er, at vi i højere grad i dag benytter Big Pharma-selskaberne til at stabilisere afkastet og styre volatiliteten.

Vores vurdering er, at vi kigger ind i en spændende periode med flere overtagelser, hvor Big Pharma lægger et bud på de børsnoterede biotekselskaber i Advice porteføljen. Med risiko for at gentage mig selv, så er det overordnede billede, at Big Pharma ser de børsnoterede biotekselskaber som en rugekasse for nye lægemidler. Når dette kombineres med omfattende patentudløb i årene 2025, 2026, 2027 og 2028 hos Big Pharma-selskaberne, så giver det mening at købe sig til produkter i pipelinen (lægemiddelkandidater i udvikling). 

Ofte sker overtagelserne med en pæn præmie til aktuelt børskurs. I april måned blev Deciphera, som vi havde i porteføljen, overtaget af ONO Pharmaceuticals, og vi fik en gevinst på 74,7 %. Igen i maj kan vi glæde investorerne i Advice Capital Breakthrough Biotech med, at Calliditas er overtaget med en præmie på hele 83 %. Vi solgte Calliditas oven på den flotte stigning, og har et nyt selskab med stort potentiale klar til porteføljen.

Vores historik med overtagelse er efterhånden ganske imponerende, men det er naturligvis dig som investor, der skal vurdere os. Det er blevet til 15 overtagelser siden start i 2019, og med i gennemsnit ca. 26 selskaber i porteføljen, så er det en succes, når 15 af disse er købt af børsen med præmier fra alt mellem 22 % – 280 %. 

Det er værd at notere, at opkøbene er sket over en ca. 4-årig periode, men aktuelt er vi tættere på, at Big Pharma-selskaberne rammes af patentudløb. Dette taler for en intensiveret interesse for at købe et af biotekselskaberne og deres lægemidler og/eller pipeline af udviklingsprodukter. 

At “time” markedet, altså at forsøge at vurdere om der findes et gunstigere tidspunkt at gå i aktiemarkedet end andre, så mener vi, at dette er for vanskeligt og uforudsigeligt. Når dette er sagt, så synes der aktuelt at være en særlig mulighed for afkast, drevet af en stærk interesse for at købe biotekselskaberne af børsen med henvisning til omfattende patentudløb.

De kommende års patentudløb fremgår af nedenstående graf.

Du ved sikkert allerede at investere i aktier er forbundet med risiko, og Biotek er bestemt ingen undtagelse. Hvis et produkt fejler, er det ofte med store kurstab til følge. Advice Capital Breakthrough Biotech tilbyder dig en spredning på i alt 32 selskaber, hvoraf de 24 kunne være emner for overtagelse, men de øvrige 8 vurderes alt for store til at blive overtaget med stor præmie. 

Calliditas

Calliditas har vi nævnt ovenfor, og det svenske selskab blev solgt til det japanske selskab Asahi Kasei, som lagde buddet på $1.1 milliard. Udover at tilføje skala og en nordisk kommerciel organisation for Kasei, som jo har base i Japan, får selskabet nye produkter i “pipelinen”. Callidiats har flere spændende produkter til sjældne sygdomme, specielt indenfor lever- og nyresygdomme, som med de medicinske betegnelser hedder pladecellecarcinom, autoimmun hepatitis og nefropati. 


Vi startede med at købe aktier i Calliditas tilbage i januar 2024 og har siden suppleret. På vegne af vores investorer glæder vi os over at gevinsten er kommet hjem så hurtigt.   

Se nedenstående graf for overtagelser:

Porteføljens 3 bedste aktier

Heron Therapeutics

Porteføljens bedste aktie blev Heron Therapeutics med en stigning på 59.5%. Heron er nu fondens største position med en vægt på 9,6 %. Væksten øges, og den positive kursudvikling styrkes efter et rigtig fornuftigt Q1 regnskab. Selskabets portefølje består af 4 produkter:

Heron Therapeutics Produktportefølje:

SUSTOL – Forebyggelse mod kvalme og opkast for kemoterapi patienter (MEC). (Moderately emetogenic chemotherapy). Emetogenic er risikoen for kvalme og opkast af kræftbehandling. 

CINVANTI – Forebyggelse mod kvalme og opkast for kemoterapi patienter (HEC). (Highly emetogenic cancer chemotherapy.) Emetogenic er risikoen for kvalme og opkast af kræftbehandling. 

ZYNRELEF – Lokalbedøvelse til smertelindring efter operation. 

APONVIE – Forebyggelse mod kvalme og opkast som følge af en operation. Produktet er kun godkendt i USA

Porteføljens 2. største position er TG Therapeutics med en andel på 7 %. Selskabet leverede et afkast på 19,3 % på baggrund af et positivt regnskab, der viste endnu en kvartalsmæssig fremgang i salget. TG Therapeutics har i øjeblikket et godkendt lægemiddel – BRIUMVI til behandling af multipel sklerose (MS), som stadig er i den indledende kommercialiseringsfase efter lanceringen sidste år.  Selskabet har andre produkter i “pipelinen” som er i udviklingsfasen. Se nedenstående oversigt

Vertex

Selskabet Vertex Pharmaceuticals leverede et afkast på 15,9 % i maj måned. Vi har i øjeblikket en andel på 4,8 %, hvilket gør Vertex til en top 5 position i Biotek porteføljen.

Vertex Pharmaceuticals produkter koncentrerer sig primært om Cystisk Fibrose. Vertex er en del af S&P 500, og dermed et af vores 7 “store” Pharma-selskaber.

Selskabet arbejder i øjeblikket på et produkt, der kan erstatte opioider (smertestillende), men der vil ikke være data fra det igangværende studie førend 2025, så grundlaget for den aktuelle ansøgning er der ligger til behandling hos FDA er foreløbige data fra et tidligere studie.

Merck & Co

Porteføljens 3. største position med en andel på 5 % er Merck & Co, der i maj måned faldt tilbage med 2,8 %. Analytikerne drøftede selskabets gæld og dette kan være årsag til en lidt svag måned for Merck. Vi er ikke bekymrede, men som investor skal vi være opmærksomme på de temaer, herunder gæld. Selskabet har opkøbt EyeBiotech for $1.3 billion i kontanter. Merck har tilbage i februar været ude og sige at de var på opkøbsjagt for hele $15 billion, da de forventer et tab på indtægter fra deres kræftimmuneterapi produkt Keytrude, der er verdens bedst sælgende receptpligtigt produkt. 

ACADIA Pharmaceuticals

Selskabet er udenfor vores top-5 og er en af de aktier der havde en svær måned. Omsætningen er steget de sidste par år, så det tyder noget på, at andre omstændigheder påvirker selskabets værdiansættelse. CEO Stephan Davis har solgt aktier i selskabet i maj og vi overvejer om positionen skal forblive i porteføljen.

Renter

Lidt mulig medvind til biotek som sektor kan komme hvis renterne kommer ned. Det er generelt opfattelsen at biotek, hvis indtjening ligger længere ude i fremtiden af nævnte årsag, vil få større glæde af et rentefald end traditionelle virksomheder. Der er mere om renterne og centralbankerne i juni måned.

Køb dig ind i investeringsforeningen

Vil du investere i fremtidens lægemidler sammen med os, så køb Investeringsforeningen Advice Capital Breakthrough Biotech, som er børsnoteret og købes i din netbank på hverdage kl. 10:00 – 16:50 ved at søge på enten “tickeren” 

ACIBB

eller direkte på ISIN-koden: 

DK0061813250

Der er ikke nogen minimumsgrænse ved investering i Advice Capital Breakthrough Biotech Fund.


Investeringsrådgivning
Lars Fetterlein, Founding partner – God læselyst
Faktaboks
Markedsværdi
28.907.188
Indre værdi primo
90,43
Indre værdi ultimo
92,18
Månedens afkast
1,92 %
Afkast 2024
– 10,4 %
Afkast 2023
18,37%

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi gennem en aktiv udvælgelse af investeringsselskaber, primært på det amerikanske marked. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Årligt fast rådgivningsfee
2%
Resultatbetinget honorar
20%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003