Juni gav positivt afkast til Vision Fond

Del:

Porteføljekommentar juni 2023

I juni måned var Vision Fond tilbage på sporet med et positivt afkast efter den marginalt negative maj måned. Fremgangen kom i hus, selvom juni også var præget af makroøkonomisk uro og generelle aktiemarkedsfald henimod slutningen af måneden, som også var kvartalsslut og halvårsslut. Flere aktier i porteføljen leverede gode afkast og 2/3 af aktierne steg. Fonden har leveret positivt afkast i 7 ud af 9 måneder som børsnoteret, og afkastet år-til-dato i 2023 ligger på 11,3%.

Afkastet i juni for Advice Capital Vision Fond blev på +1,8% og indre værdi steg til 119,3 kr. per investeringsbevis. Siden børsnoteringen er fonden dermed 19,3% oppe.

Porteføljefordelingen har set små ændringer henover måneden, og Vision Fond har derfor stadig en god spredning blandt attraktivt prissatte vækstaktier.

Matas igen i fokus

Vi brugte lidt tid på Matas i sidste månedsopdatering, og det gør vi også denne gang, fordi juni sluttede meget interessant for Matas. Selskabet meddelte nemlig, at man opkøber svenske KICKS, som på flere måder er en lidt mere mindre udgave af Matas. Interessant er det, at KICKS har over 200 butikker i Sverige, Norge og Finland, og dermed ændrer Matas for alvor ved sine fremtidsudsigter. Ligesom Matas har KICKS over de senere år øget onlinesatsningen betydeligt, samtidig med at man har fastholdt butiksnettet. For at gøre sammenligningen komplet kan vi også nævne, at KICKS har en kundeklub med 3 mio. medlemmer (Matas har ca. 2 mio.) og KICKS forventer i år at tage et helt nyt og stort logistikcenter i brug – Matas har, som vi nævnte sidst, netop skudt deres byggeriet af et stort logistikcenter igang.

Matas satser med opkøbet fuldt ud på omni-channelstrategien, hvor onlinehandel kombineres med fysiske butikker. Vi kan her lade Matas CEOs ord tale for sig selv: “Customers want stores…. It’s a winning concept to have online and stores”. Fra kun at være et dansk selskab med en dominerende markedsposition på et modent marked med begrænsede vækstmuligheder, bliver Matas med et slag en skandinavisk spiller på et større marked, hvor der er masser af plads til at tage markedsandele, opnå stordriftsfordele og umiddelbart realisere synergier på mindst 100 mio. DKK. Trods en omsætning på omregnet 3,1 mia. DKK (mod Matas 4,5 mia. DKK) opererer KICKS kun med en indtjeningsgrad (EBITDA) omkring de 10%, hvilket skal ses i forhold til Matas’ egen omkring 17-18%. Matas betaler 1,1 mia. SEK for KICKS, hvilket modsvarer multipler, der på flere punkter er dobbelt så høj som Matas’ egen. Det sætter værdiansættelsen af Matas i relief, ikke mindst hvis vi nu kigger ind i en fremtid med lidt højere vækst og en bred skandinavisk platform online og fysisk. Matas aktien er steget solidt med henved 25% efter opkøbet og er månedens bedst performende aktie i porteføljen. Opkøbet tager fokus de næste 2-3 år, og det skaber fundamentet for et endnu større kurspotentiale for Matas, hvis integrationen bliver en succes.

I kølvandet på AI-investerings-bølgen så vi også fremgang til semiconductor-aktierne i porteføljen, som alle steg med 5-10%. På den negative side er det stadig sundhedsaktierne, der hænger lidt. Særligt Lundbecks korrektion på 12% i juni skiller sig negativt ud ovenpå den flotte stigning i år. Aktien ligger dog stadig mere end 20% højere, end da året startede.

Samlet set steg 2/3 af aktierne i porteføljen i juni, mens vi på valutasiden kan notere en tilbagegang i den amerikanske dollar på ca. 2,5%, hvilket påvirker afkastet en smule negativt, da rundt regnet 25% af porteføljen er amerikanske aktier.

Små ændringer i sektorfordelingen
Vi har i juni ikke ændret markant på sektorfordelingen.

Sundhed (pharma/healthcare) faldt yderligere en smule fra 26,9% til 25,3%, mens Consumer steg fra 17,5% til 20,4% og er især hjulpet af fremgangen til Matas. Semiconductors steg med ½ %-point, mens Green Transition steg med 1,2% drevet af både kursstigninger og tilkøb i eksisterende positioner. Renewables er som nævnt sidst nu inkluderet i Green Transition og vægter samlet 11,1%.

I de øvrige sektorer er forskydningerne marginale.

Kontantandelen ligger på 2,7%, men positionen i Simcorp på ca. 6% er også at sidestille med en kontantposition. Købstilbuddet fra Deutsche Börse er blevet forlænget og udløber i starten af august. Vision Fond har accepteret købstilbuddet på 735 kr.

Regnskabssæson står for døren
I juli begynder regnskabssæsonen for særligt de amerikanske aktier, og det kan muligvis for en stund lægge en dæmper på betydningen af den makroøkonomiske udvikling. Det bliver meget spændende at se, hvordan selskaberne oplever den makroøkonomiske situation, og hvilken udvikling de forudsætter resten af året. Dermed bliver det også indirekte alligevel inflation, renter, og recessionsrisikoen der samlet set tager fokus. Vi har uændret tiltro til det vækstelement, der ligger i porteføljeselskabernes omsætning og ikke mindst indtjening. Her er Matas et ganske illustrativt eksempel på strategien.

Vision Fond er eksponeret mod fortsat optur, i takt med at rentestigningerne løjer af.

Strategien og tankerne bag Vision Fond
I videoen her kan du blive lidt klogere på Vision Fond og strategien bag.

Steen Albrechtsen medarbejder
Steen Albrechtsen, cand. merc. fir.
Faktaboks
Markedsværdi
21.773.950
Indre værdi
119,30
Month High
122,45
Month Low
115,691
Antal investeringsbeviser
182.519
Månedens afkast
+1,85%
Afkast 2023
+11,9%
Afkast siden notering
+19,3%
ADVICE CAPITAL VISION FOND ISIN: DK0061813177

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Det er målsætningen at levere et årligt afkast på mere end 10%. Vision Fond er en absolut afkast-fond, og derfor foretages der løbende vurdering og justering af den samlede risiko i fonden. Aktuelt vægter sundhedsaktierne således ganske højt.
Anbefaling
Investeringsstrategien i Vision Fond handler om at investere fornuftigt i de industrier og selskaber, der vil nyde godt af fremtidens vækstlommer og strukturel vækst. Det handler f.eks. om bæredygtighed, grøn omstilling, miljøvenlige energiformer, selvkørende biler, rumfart, digitalisering, semiconductors, sundhed og urbanisering, samtidig med at aktierne skal være rimeligt prissat.
Faktaboks
ISIN
DK0061813177
Udtrædelsesomkostninger
0,50%
Indtrædelsesomkostninger
0,50%
Løbende omkostninger
1,18%
Resultatbetinget honorar
10%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Vision Fond Investeringsforeningen Advice Capital SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813177 FT-nr: 11.211.002