JP Morgan / December biotek

Del:

Seneste Markedskommentar

Vi har vanen tro afventet JP Morgan Healthcare konferencen før vi udgiver vores månedsrapport. December måned fik et negativ afkast på 10% til kurs 86, men hele det kurstab er vundet ind (d. 16. januar), hvor vi igen noterer kurs 97.

Det store fald i december skyldes primært skattesalg op til årsafslutning, hvilket specielt påvirker noteringen på small cap selskaber, hvor mange falder under lav omsætning.

En anden medvirkende grund var skuffende data fra et af vores små selskaber, Eiger Therapeutics. Selv om Eiger nåede begge primære endpoints i deres store HDV forsøg, så blev data vurderet for dårlige i forhold til Gileads data tidligere på året. En vurdering vi deler.

Da vi efterfølgende talte med topledelsen af selskabet prøvede Eiger stadig at forstå data og havde tro på at man kunne blive godkendt senere i 2023. Det er selvfølgeligt muligt, men deres konkurrence situation ser meget svær ud. Selskabet bliver nu handlet til halvdelen af sin kontantbeholdning, selvom selskabet allerede har et lægemiddel godkendt. Eiger har siden valgt at skifte direktør.

Vi synes markedsreaktionen er overgjort og har derfor øget i selskabet, hvor vi stadig synes der er betydelig mere værdi i deres pipeline. Vi følger situationen tæt.

Vi ser tydelige tegn på i januar – ovenpå JP Morgan konferencen – at der er øget interesse for opkøb og partnerskaber.

D. 9 januar blev 3 selskaber overtaget og værdien af selskaberne ligger 105-200% over det de blev handlet til på markedet dagen inden.

Særligt en overtagelse vækker vores interesse, da Albireo blev overtaget af Ipsen til $1,2 milliarder. Albireo er en direkte konkurrent til vores selskab, Mirum. Den væsentligste forskel mellem de to selskaber er den kommercielle eksekvering, hvor Mirum har 4 gange større salg og på alle måder virker som en bedre kommerciel organisation. Mirum bliver handlet omkring $750M med $250M i kontanter, hvilket indikerer en betydelig upside, da Albireo havde $125M i kontant og et betydeligt lavere salg.

Vi forventer at Mirum vil medvirke væsentligt til porteføljens performance i løbet af 2023.

De fleste af vores selskaber benytter JP Morgan konferencen til at offentliggøre deres ureviderede salgstal for 4. kvartal.

For første gang er det samlede salg i vores selskaber nu over $1 milliard per kvartal, hvilket indikerer en vækst på 30%. Det er helt på linie med vores forventninger og vi ser en klar vej for 2-3 selskaber til at nå profitabilitet i år.

Stemningen i begyndelsen af året har været positiv mens selve indekset har bevæget sig sidelæns i de sidste 3 måneder, hvorfor det synes at bunden er nået for biotek aktierne efter 2 års nedgang. Vi har også de sidste 3 måneder oplevet et dollarfald på 10% hvilket påvirker porteføljens afkast. Vi forventer en flad dollar udvikling i 2023.

Det næste rebound i porteføljen skal bæres frem af salg, nye data, partnerskaber og overtagelser. Vi står overfor et operationelt stærkt år, hvor 68% af vores selskaber har kommercielt salg. Den mindre nedgang i kommerciel eksponering skyldes delsalg af Karyopharm, frasalg af G1 Therapeutics, og den føromtalte kursnedgang i Eiger Therapeutics.

For resten af året forventer vi en stigende andel af kommercielle biotek selskaber, som også er det segment vi forventer flest opkøb indenfor.

Vi forventer i år et betydeligt positiv afkast drevet både af stigende salg i vores porteføljevirksomheder, opkøb og 2-3 nye lægemiddel godkendelser.

Vi ser også frem imod salget af Tzield, den første immunterapi til Type 1 diabetes, som i samarbejde med Sanofi nu udrulles i USA. Der er ingen tvivl om at potentialet er stort, men indikationen er til at begynde med kun 30.000 patienter, og behandlingen er meget dyr, så det bliver yderst spændende at se uptake. Et klart plus er kommercialiseringsaftalen med Sanofi, som er én af de 3 store indenfor diabetes.

Vi har også ovenpå JP Morgan set små selskaber stige betydeligt på baggrund af data, hvilket giver grund til optimisme at selskaberne kan begynde at blive handlet på fundamentale operationelle resultater.

Vi forventer fortsat volatilitet igennem de første 3-6 måneder, men vurderer at inflationen vil aftage igennem 2023. Det vil få rentestigningerne til at stoppe, hvilket vil være stærkt positivt for vækst aktierne.

2023 vil forventeligt blive et stærkt år for Pharma, og vi tror at forventningerne nu er bedre afstemt med biotek selskaberne så vi kommer til at se flere overtagelser.

Vi forventer overtagelsespræmier på over 100% i 1-2 af vores selskaber.

Vi ønsker alle et godt nytår.

Rådgiver
Peter Hildebrandt
Peter Hildebrandt, cand. scient. pol.
Faktaboks
Markedsværdi
56.189.000
Indre værdi
56.189.000
Year High
102,5
Year Low
86
Antal investeringsbeviser
572.410
Månedens afkast
– 10,2%
ÅTD afkast (2022)
-13%
ADVICE CAPITAL BREAKTHROUGH BIOTECH ISIN: DK0061813250

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi gennem en aktiv udvælgelse af investeringsselskaber, primært på det amerikanske marked. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,50%
Indtrædelsesomkostninger
0,50%
Løbende omkostninger
2,80%
Resultatbetinget honorar
20%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003