Globale september måned

Del:

Selvom september måned har været vanskelig med flere større negative nyheder herunder budgetforhandlinger i US, stigning i energipriser og 10-årige renter i USA på det højeste niveau siden år 2010, leverede Advice Capital Globale et afkast på kun minus -1,07 % i september. Fonden er fortsat i plus for året med 16,2%.

Palantir:

Vores største position i porteføljen med en andel på knap 8 % steg i september måned med 6,8 %. Dette skyldes nye partnerskaber med forsvarsvirksomheden Babcock, som laver tjenester til forsvars-og civile kunder, herunder ingeniøropgaver.

Palantir har også fået en 5 årig aftale med virksomheden Gaz, som er et kapitalforvaltningsfirma, og har vundet en kontrakt på $250 millioner med USAs Forsvarsministerium til at forske og udvikle kunstig intelligens samt bruge maskinlæringsteknologi.

Alphabet Class A. 

Fondens næststørste position med en andel på 6 % faldt på -3,9%. Alphabet har længe luftet interessen for at droppe samarbejdet med virksomheden Broadcom, der er leverandør af kunstig intelligens-chips til Google. Der er annonceret at samarbejdet vil stoppe i 2027. 
Google ønsker at producere IA-chips in-house for at spare omkostninger og dermed på sigt forbedre indtjeningen. 

Faldet i september kan måske tilskrives, at sagen mod Google fra justitsministeriet om ulovligt at monopolisere internetsøgemarkedet, nu er begyndt. Sagen forventes afklaret i løbet af nogle måneder.

Pfizer:

Pfizer er i september faldet med lidt over -7 %.

Børskursen på Pfizer har mærket eftervirkningen af 2. kvartalsrapporten, hvor salget faldt markant og ikke levede op til forventningerne. Især er der usikkerhed om størrelsen af covid-markedet for både vaccine og behandling. Pfizer har på det seneste været på opkøb i forskellige virksomheder, Biohaven Pharmaceuticals, Nurtec samt Global Blood Therapeutics, sidstnævnte for dets behandling af sickle cell disease.

Aktien fylder omkring 4 % i porteføljen, og er en ny position i september måned. 


Makro:
September måned har været præget af renteudmeldinger fra Federal Reserve (FED), som til det seneste møde, valgte at holde renten i ro. Det var tæt med en nedlukning af den føderale regering, som i sidste øjeblik undgik dette ved at godkende en midlertidig finansieringslov, der holder de føderale agenturer åbne indtil den 17. november. Der var gang i olieprisen, som var tæt på at ramme kurs 100, og vi så også et spring i de lange obligationsrenter i USA, som ramte højeste niveau siden 2010. Regnskabssæsonen for Q3 begynder i den kommende måned.

Lars Fetterlein medarbejder
Lars Fetterlein
Faktaboks
Indre værdi primo
97,28
Indre værdi ultimo
96,24
Månedens afkast
-1,07%
ÅTD afkast
16,2%
Resultatbetinget honorar
15%
Hurdle rate
5%

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier globalt.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til attraktive selskaber på globale aktie markeder. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,39%
Indtrædelsesomkostninger
0,39%
Løbende omkostninger
1,5%
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003