Globale oktober 2022

Del:

Seneste Markedskommentar

I oktober måned fortsatte de stærkt forhøjede Inflationstal i både EU og i USA. Det medførte at den europæiske centralbank hævede renten med 0,75% i oktober og at den amerikanske centralbank hævede renten med 0,75% i starten af november. Markedet forventede allerede disse stigninger, som derfor ikke medførte yderligere stress i systemet. Der forventes fortsat yderligere stigninger i år, formentlig 0,5% i USA. Da inflationen allerede er begyndt at falde, er centralbanken nu mere sensitive over for de negative konsekvenser ved at hæve renten yderligere herfra. Derfor er det usikkert om vi kommer til at se flere rentestigninger i 2023, men bestemt ikke udelukket.  

Oktober måned bød på regnskaber for mange porteføljeselskaber.  

LVMH – LVMH leverede en omsætning på 56,5 milliarder euro i de første ni måneder af 2022, en stigning på 28 % sammenlignet med samme periode i 2021. Den organiske vækst i omsætningen var 20 %. I tredje kvartal var den organiske omsætningsvækst på 19%, hvilket er på linje med de udviklinger der blev observeret i første halvår. Europa, USA og Japan, som er steget kraftigt siden starten af ​​året, har nydt godt af den solide efterspørgsel fra lokale kunder og opsvinget i internationale rejser. Asien (inklusive Kina) oplevede et lavere vækstniveau i de første ni måneder af 2022, selvom væksten i det seneste kvartal accelererede der på grund af den delvise lempelse af sundhedsrestriktioner. LVMH leverede med andre ord igen, på trods af inflation, krig, nedlukning i Kina et flot resultat med stigende salg i alle segmenter. Dermed er vores tese om at forbruget i luksussegmentet ikke er påvirket af nuværende makrostøj bekræftet.  

Kering – Koncernens omsætning steg i tredje kvartal 2022 med 23% som rapporteret og steg 14% på sammenlignelig basis sammenlignet med tredje kvartal 2021. Guccis omsætning udgjorde €2.5 mia., en stigning på 18% som rapporteret og 9% på sammenlignelig basis. Salget genereret i direkte drevne butikker voksede 9% på et sammenligneligt grundlag. Momentum forblev meget stærkt i Vesteuropa, støttet af både lokale kunder og turister, især fra USA. Yves Saint Laurent opnåede et fremragende tredje kvartal med en omsætning på €916 millioner, en stigning på 40 % som rapporteret og en stigning på 30 % på sammenlignelig basis. Omsætningen fra Kerings andre huse udgjorde €995 mio., en stigning på 17% som rapporteret og 13% på sammenlignelig basis.Omsætningen fra direkte drevne butikker voksede kraftigt, en stigning på 43% på et sammenligneligt grundlag. Salget hos Balenciaga og Alexander McQueen var særligt stærkt på tværs af alle produktkategorier. Brioni fortsatte sin rebound. Boucheron og Pomellato leverede endnu en gang meget gode præstationer. 

Adidas – I euro-termer steg virksomhedens salg 11 % til 6,4 mia euro i 3. kvartal. Bruttomarginen faldt 1,0 procentpoint til et niveau på 49,1%, og overskudsgraden nåede 8,8% i tredje kvartal (2021: 11,7%). Nettoindtægter fra fortsættende aktiviteter var € 179 mio. i 3. kvartal (2021: € 479 mio.). Bundlinjeudviklingen i kvartalet afspejler flere engangsomkostninger på i alt næsten € 300 mio. på nettoindtægtsniveauet. Størstedelen af ​​disse udgifter afspejler virksomhedens beslutning om at indlede afviklingen af ​​sine forretningsaktiviteter i Rusland. Derudover har engangsomkostninger relateret til accelereret cash pooling i højinflationslande, en nyligt afgjort retstvist samt højere hensættelser til toldrelaterede risici også haft en negativ effekt på virksomhedens resultat i kvartalet. Salget er drevet af fremgang i alle lande udover Kina, og nylige forventninger om en genåbning af økonomien i Kina bør bidrage positivt til resultatet de kommende kvartaler.  

Alphabet – præsterede fortsat vækst på trods svaghed i reklamemarkedet, med fremgang i salget på 6% og 11% med konstant valuta drevet primært af google og cloud. Selskabets fortsatte investeringer i driften betød at driftsmarginen faldt til 25%. Vi hæfter os ved at ledelsen vil reagere på det nuværende økonomiske miljø, ved at stramme op på omkostningssiden og fokuserer på de muligheder med højest vækst. Vi forventer derfor at selskabets driftsmarginer vil vende tilbage til omkring 30% over det kommende år.  

Reliance Industries – leverede et godt regnskab med 14% vækst i driftsindtjeningen drevet af upstram og forbruger segmentet, mens bidraget fra O2C var faldende. Indtjeningen i O2C var påvirket af volatile marginer og afdæmpet efterspørgsel. Selskabet havde robust vækst i omsætningen og driftsindtjeningen i forbrugerforretningen på baggrund af stærkt både digitalt og fysisk salg, mens det digitale service segment havde rekord performance.  

Raytheon – leverede regnskab med organisk vækst på 6% og fik tildelt 22 mia usd kontrakter i kvartalet med en book-to-bill på 1,32. Selskabet får dermed 32% flere ordrer end der leveres i kvartalet hvilket øger omsætningsforventningerne til fremtiden. Selskabet fortsætter mere at leverer resultater oven på fusionen med 105m yderligere omkostningssynergier og 1,3 mia siden fusionens start. Yderligere fortsætter selskabet med at levere værdi til aktionærerne gennem 1,4 i totale udbetalinger i kvartalet.  

Lockheed Martin – har fortsat god fremgang i tredje kvartal. Selskabet leverede 16,6 mia omsætning og 1,8 mia nettoindtjening, hvilket svarer til 6,71 per aktie. LM leverede 2,1 mia til aktionærerne gennem udbytter og aktietilbagekøb og forhøjede samtidigt bemyndigelsen til tilbagekøb med 14 mia. Overordnet set leverede selskabet et solidt kvartal med styrke i cashflows, ordrer, og driftsmarginer.  

Samsung – leverede et blandet regnskab for Q3, med svaghed i Memory og fremgang i forbrugerelektronik, foundry og display. Som forventet fra Microns regnskab, var resultatet i Memory (hukommelse) svagt med en tilbagegang i driften. Det påvirker den samlede indtjening for selskabet betydeligt. Dog viser Samsungs hvor vigtig deres vertikalt integrerede model er, da forbrugerelektronik segmentet gavner når hukommelse segmentet er svagt, hvilket afbøder tilbagegangen for selskabet samlet set.  

Medarbejder billede
Faktaboks
Indre værdi primo
85,42
Indre værdi ultimo
90,23
Månedens afkast
+ 5,6%
ÅTD afkast
– 22,7%
https://advicecapital.eu/global/

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier globalt.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til attraktive selskaber på globale aktier markeder. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,39%
Indtrædelsesomkostninger
0,39%
Løbende omkostninger
1,5%
Resultatbetinget honorar
0%
Hurdle Rate
0%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003