Globale med 7,48 % Afkast i November

Del:

Advice Capital Globale havde en flot måned med et afkast på 7,48 % i november, hvilket bringer år-til-dato afkastet op på 16 %.  

Palantir

År-til-dato afkastet nærmer sig 200 % i Palantir, og vi fandt det rigtigt at tage toppen af eksponeringen i november måned. Vi opretholder fortsat en flot position i aktien og tror på den langsigtede historie med vækst og tilgang af solide kunder. 

Vi har et par aktier på udskiftningsbænken og benytter den frigjorte likviditet til at foretage nye investeringer.

Pfizer 

Vi har modtaget udbytte på 0,41 USD og faktisk kommer dette fine udbytte 4 gange årligt og svarer til 5 % af børsværdien, ret pænt selv for en Pharma aktie. Aktien er fortsat én af de mest undervurderede aktier i vores portefølje jf. vores analysemodel der måler på 13 kvalitetskriterier.  

ALK-Abello

Aktien er tilbage i porteføljen efter flere års pause. Vi kender selskabet, der er verdensledende indenfor sin niche i allergi, rigtig godt og forventer at de seneste års aktienedtur er vendt efter et på alle måder flot kvartsregnskab. 

Heron Therapeutics

Vi har taget en mindre position umiddelbar efter annonceringen af en 6 måneders plan, der gør selskabet i stand til at klare sig selv uden tilførsel af ny kapital (husk ingen garantier), hvorfor vejen synes banet for succes med udrulning af produkter. Selskabet er gået fra biotek til pharma, og vi kender selskabets nye CEO, Craig Collard fra tidligere, hvor han forestod turn-around og frasalg af Veloxis til Big Pharma.

Euronext

Aktien er en større position i Advice Globale porteføljen, og som længe har været et sikkert valg. Aktier er steget med mere end 15 % i november. En aktie vi holder på den lange bane.

Makroøkonomiske forhold i perioden:

Renterne er stille og roligt på vej ned, og der har været en fin appetit på aktierisikoen i november måned.

Vil du være medinvestor?

Advice Capital Globale Fund kan købes i børsens åbningstid ved at søge på enten tickeren ”ACIGLO” eller direkte på ISIN-koden: DK006096656.

Man kan købe helt ned til 1 investeringsbevis á 97 DKK.

Lars Fetterlein medarbejder
Lars Fetterlein
Faktaboks
Indre værdi primo
90,10
Indre værdi ultimo
97,29
Månedens afkast
7,48%
ÅTD afkast
16%
Resultatbetinget honorar
15%
Hurdle rate
5%

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier globalt.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til attraktive selskaber på globale aktie markeder. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,39%
Indtrædelsesomkostninger
0,39%
Løbende omkostninger
1,5%
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003