Globale December 2022

Del:

Seneste Markedskommentar

I November decelererede inflationsvæksten til 7,1% hvilket fortsat viser at inflationsvæksten i USA er aftagende.

December måned bød på relativt få regnskaber.  

Broadcom 

Broadcomm leverede stor omsætningsvækst i fjerde kvartal hvor semiconductor salget steg 26%, og forventes at kunne vokse 20% årligt fremover. Driftsindtjeningen steg 33%. Kontanter fra driften var på $4.583 millioner for fjerde kvartal, minus anlægsinvesteringer på $122 millioner, resulterede i $4.461 millioner i frit cash flow eller 50 procent af omsætningen. 

Kvartalsmæssigt almindeligt aktieudbytte steg med 12 procent til $4,60 fra det foregående kvartal.
Omsætning på $8.930 millioner i fjerde kvartal, en stigning på 21 procent i forhold til perioden før.
GAAP nettoindtægt var på $3.359 millioner for fjerde kvartal; Justeret EBITDA på $5.722 millioner for fjerde kvartal.  

Selskabet leverede GAAP EPS på $7,83 for fjerde kvartal og Ikke-GAAP EPS på $10,45 for fjerde kvartal. Forventning til omsætning i første kvartal er på cirka 8,9 milliarder dollars, en stigning på 16 procent i forhold til den foregående års periode, og dermed forventes der fortsat solid vækst.
Forventningen til 1. kvartal Justeret EBITDA er på cirka 63 procent af den forventede omsætning. 

Adobe  

Adobe opnåede en omsætning på 17,61 milliarder USD i regnskabsåret 2022, hvilket repræsenterer en vækst på 12 procent år-til-år eller 15 procent justeret vækst. Indtjening pr. aktie var $10,10 på GAAP-basis og $13,71 på non-GAAP-basis. GAAP driftsindtægter var $6,10 milliarder og non-GAAP driftsindtægter var $7,95 milliarder. GAAP nettoindkomst var $4,76 milliarder og nonGAAP nettoindkomst var $6,46 milliarder.  Adobe genererede rekordhøje 7,84 milliarder USD i driftspengestrømme i løbet af året.  Adobe tilbagekøbte ca. 15,7 millioner aktier i løbet af året. 

For kvartalet var “Digital Media” segmentets omsætning $3,30 milliarder, hvilket repræsenterer en vækst på 10 procent år-til-år eller 14 procent i konstant valuta. “Creative” omsætning voksede til 2,68 milliarder USD, hvilket repræsenterer en vækst på 8 procent år-til-år eller 13 procent i konstant valuta. “Document Cloud” omsætningen var $619 millioner, hvilket repræsenterer en vækst på 16 procent år-til-år eller 19 procent i konstant valuta. 

Adobe leverer mål for regnskabsåret 2023, som ikke afspejler det planlagte opkøb af Figma, der forventes at lukke i løbet af 2023. Disse mål tager højde for de nuværende forventninger til de makroøkonomiske og udenlandske valutamiljøer. Omsætningen forventes at vokse til 19.1-19.3 mia. USD hvilket svarer til en vækst på 9%, mens EPS forventes at vokse til 15,3 svarende til en vækst på 12,4%. 

Venlig hilsen

Oscar Monberg

Medarbejder billede
Faktaboks
Indre værdi primo
90,23
Indre værdi ultimo
83,91
Månedens afkast
– 7,0%
ÅTD afkast
– 28,1%

Allokering

INIACG ISIN: DK0060696656
https://advicecapital.eu/global/

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier globalt.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til attraktive selskaber på globale aktier markeder. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,39%
Indtrædelsesomkostninger
0,39%
Løbende omkostninger
1,5%
Resultatbetinget honorar
0%
Hurdle Rate
0%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003