Forbedret porteføljesammensætning i Globale

Del:

Afkastet for april måned var stort set uforandret fra månedens begyndelse, mens afkastet år til dato kan opgøres til knap 6,0 %.

Den grønne transformation fortsætter, og vi intensiverer vores identifikation af investerings kandidater, som har de største potentiale til forandring fra sort til grøn.

I april fik vi forbedret den indbyrdes fordelingen af aktierne i porteføljen dels via reduktion i de største positioner som annonceret i forrige rapporten og dels via tilkøb af nye positioner.

LVMH
LVMH kom med et flot regnskab, og aktiekursen tog et løft til kursniveau 886 fra månedens start på kurs 838,50. Det blev således en fin måned for LVMH, der var oppe med 5,6 % umiddelbart efter offentliggørelse af regnskabet og kursudviklingen for hele april måned var en stigning på 4,65 %. Vi er rigtige tilfredse med stigningen og benyttede lejligheden til at tage lidt ekstra af positionen, der nu vægter 4 % af den samlede portefølje.

Alphabet Inc-cl A
Alphabet, der bl.a. ejer Google, har en positiv udvikling i april og steg knap 3 %, positionen er nu den 3. største i porteføljen og vægter godt 5 %. Selv om vi er meget komfortable med position, valgte vi alligevel at foretage en reduktion fra 6,7 % til 5,1 % for at give plads til mere grøn omstilling samt større lige vægtning i de største positioner.

Euronext N.V.
Med de gennemførte omlægninger af større positioner i porteføljen rykkede Euronext op som det største selskab i porteføljen. Euronext N.V. er en pan-europæisk børs med base i Paris og børsnotering i Holland. Selskabet har afdelinger i flere europæiske lande, herunder Belgien, Portugal, England, Irland og Norge. På verdensplan er Euronext i top 5 af børser globalt målt på omsat børsværdi. Den nuværende position er på 6,87 % og forventes nedbragt til niveau 5 % inden for de næste måneder.

Palantir Technologies Inc
Med de gennemførte omlægninger rykker Palantir op som den næststørste position i porteføljen. Selskabet har på blot 20 år skabt en solid og væsentlig position for analyse af “big” data. Blandt kunderne er US defense og senest er der kommet opgaver indenfor anti-terror, sikkerhed samt udvikling indenfor kunstig intelligens. Selskabets kunder findes både i det offentlige segment såvel som det private. Det seneste kvartalsregnskab var profitabelt for første gang i selskabets historie og det styrker vores forventning til en flot udvikling i aktiekursen i mange år frem. Positionen forventes fastholdt over en længere årrække, når og hvis kvartals regnskaberne forbliver positive.

Makro
Inflationen er bremset op omend den fortsat er på et højt niveau sammenlignet med for blot få år tilbage. Markedsusikkerhed fra inflationstal synes således reduceret, mens en ny og kortvarig usikkerhed kan opstå når US drøfter budgetunderskud. Underskuddet i USA er på et kritisk højt niveau. Dette er ikke nyt, men tager ofte overskrifterne når forhandlingerne pågår og giver kortvarig nevøsitet.

Medarbejder billede
Faktaboks
Indre værdi primo
88,93
Indre værdi ultimo
89,00
Månedens afkast
+ 0,0%
ÅTD afkast
+ 6,0%
INIACG ISIN: DK0060696656

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier globalt.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til attraktive selskaber på globale aktier markeder. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,39%
Indtrædelsesomkostninger
0,39%
Løbende omkostninger
1,5%
Resultatbetinget honorar
0%
Hurdle Rate
0%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003