Dollarnedgang og FED uro trækker biotek ned med 2,9% i juni

Del:

Seneste Markedskommentar

Fondens afkast i juni 2023 blev negativt med 2,9%, drevet både af dollarfald og risk-off stemning i slutningen af juni måned, som følge af FEDs rentesignalering for resten af året.

I juni måned blev et af vores selskaber, Paratek Pharmaceuticals, overtaget af blandt andre Novo Holdings. Overtagelsespræmien på 50% ligger uheldigvis skjult da den er betinget af at selskabet efterfølgende når en salgsmilestones for deres antibiotika produkt, Nuzyra, er opnået. Vi beholder vores position og der ligger dermed en gratis option på næsten 2% i fonden, hvis salgsmilestones udløses.

Desværre bliver Paratek meget overraskende solgt på bunden og til meget beskedne multiple i forhold til vores model. I runde tal bliver den solgt 3-4 gange af deres omsætning, men fraregnet lån, kun omkring 1 gange salg. Faktisk er det et af de billigste salg vi har noteret os igennem de sidste 5 år. Prisen skuffer også i lyset af, at Paratek faktisk har udrullet Nuzyra som en af de bedste antibiotika lanceringer i de sidste 20 år. Vi er skuffede over at selskabet smider håndklædet i ringen på dette tidspunkt. Investorerne har skudt godt $950M i Paratek over de sidste årtier og må forlade selskabet med omkring $120M, hvilket ikke kun er en dårlig forretning men heller ikke – i vores analyse – afspejler værdien af lægemidlet, deres muligheder i andre sygdomsindkationer og ejheller deres kontrakt med Barda (det amerikanske forsvar) omkring miltbrand og en række andre strategiske trusler.

Vi tror at ledelsen mistede troen på egne muligheder da deres udrulning blandt de praktiserende læger ikke kastede den forventede vækst af sig og man åbenbart havde udtømt sine muligheder hos de eksisterende investorer. Vi har haft samtaler med ledelsen, hvor vi ellers signalerede vores opbakning til selskabet. Nu hvor man har solgt (det mangler endelig godkendelse ved GF) ser beslutningen om IKKE at markedsføre Nuzyra endnu mærkeligere ud.

Andre større investorer har udtrykt kritik af selskabets bestyrelse og vi stiller vores aktier til rådighed for en alternativ løsning, men udsigterne til at dette skulle lykkes er små.

Teknisk set blev biotek indekset, XBI, afvist ved kurs 90 og gik nedad til kurs 80 i løbet af den sidste uge af juni. Det kom ovenpå en pæn fremgang i maj. I løbet af juli måned har der været en række overtagelser og nye aftaler, hvilket igen har fået indekset til at gå op.

Vi ser også at selskaberne kan stige på gode data, hvilket er et tegn på at sentiment er på vej frem i biotek.

Grundlæggende ser det ud som om at Big Pharma nu igen er kommet på opkøbsjagt i biotek og det tror vi vil drive biotek aktierne og vores selskaber frem i 2023. Eli Lilly har i år købt hele 4 selskaber og Pfizer er også stærkt repræsenteret i både store og små handler.

År til dato er fonden positiv med 8,29% som skal ses i lyset af både dollar og XBI indeks nedgang indtil videre for 2023.

I august måned ser vi frem imod at 2 selskaber kan få nye lægemidler godkendt, hvilket vi tror vil være positivt for aktiekursen, da shortsælgerne er begyndt at bevæge sig ud af biotech og har omlagt deres “short the launch” strategi. Vi ser flere selskaber nu som oplever en betydelig og velfortjent kursfremgang ved lægemiddel godkendelse.

Ligeledes ser vi fremgang i toppen af vores kommercielle portefølje, særligt i de selskaber som er på vej mod at blive profitable. Lige over halvdelen af porteføljen har idag eksponering mod selskaber der er profitable eller på vej til at blive det indenfor 12-18 måneder.

Selvom juni gav et negativt afkast, så skyldes det i højere grad den sidste krampetrækning fra Fed og en nedadgående tendens for dollaren. Begge dele er midlertidige og biotek i USA er på vej fremad igen. Det kræver en del tålmodighed men aftalerne kommer i en lind strøm og selvom vi er skuffede over Paratek handlen, så er det 3. overtagelse for fonden, alene i år og vi venter flere i 2. halvår.

Peter Hildebrandt
Peter Hildebrandt, cand. scient. pol.
Faktaboks
Markedsværdi
45.210.000
Indre værdi
45.210.000
Year High
100,25
Year Low
86,99
Antal investeringsbeviser
479.910
Månedens afkast
– 2,90%
ÅTD afkast
+8,29%
ADVICE CAPITAL BREAKTHROUGH BIOTECH ISIN: DK0061813250

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi gennem en aktiv udvælgelse af investeringsselskaber, primært på det amerikanske marked. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,50%
Indtrædelsesomkostninger
0,50%
Løbende omkostninger
2,80%
Resultatbetinget honorar
20%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Administration A/S. Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003