Breakthrough Biotech September

Del:

Nyt opkøb i september

En svær september måned sluttede godt af for Advice Capital Breakthrough Biotech, da endnu et af selskaberne i porteføljen blev overtaget af et større pharma selskab. Det blev overtagelse nr. 4 i fonden i år, og det bekræfter vores hovedtese om, at de bedste biotekselskaber i øjeblikket er attraktive, fordi værdiansættelserne er historisk lave. 

Derudover skal det nævnes at september var en meget svær aktiemåned for samtlige aktieindeks. Fonden slutter 1,1% nede for måneden og alt taget i betragtning er det et solidt resultat. Vi slutter måneden med en kontantbeholdning på 10% og med yderligere 6% i baghånden fra den overtagne Intercept Pharma er vi klar til at købe i løbet af oktober måned, op i særligt de kommercielle selskaber.

Når det er svært for de generelle markeder og der igen tales om ny renteforhøjelser, er det ikke overraskende, at det stadig er svære tider for bioteksektoren. Således også i september, hvor det brede biotekindeks XBI faldt 8%. 

Højere renter betyder fortsat svære finansieringsvilkår for hele sektoren, og vi har som nævnt i sidste månedsrapport skærpet strategien yderligere og er ved at lægge os endnu tungere i den kommercielle del af sektoren. Dvs. i de selskaber som enten har et eller flere lægemidler på markedet, eller også er i gang med at lancere det. Inden omlægningen lå vi omkring 70% i kommercielt biotek.

Intercept blev opkøb nr. 4 i år

Intercept fremlagde et købstilbud fra italienske Alfasigma på kurs 19 USD, som modsvarer en præmie på 80% i forhold til lukkekursen. Vi tog Intercept ind i porteføljen, fordi selskabet havde et produkt på markedet, og efter et frasalg af rettigheder udenfor USA havde man også en solid kassebeholdning, som basalt set var det eneste vi betalte for, da vi købte ind. Dvs. at vi reelt fik den eksisterende forretning med en årlig omsætning på 300+ mio. USD gratis. 

At selskabet alligevel ikke vægtede mere end 3-4% i porteføljen skyldes, at den sene pipeline var centreret omkring leversygdommen NASH, som historisk har vist sig utrolig svær at nå i mål med i kliniske forsøg. Det har også været tilfældet for Intercept, hvor data har været blandet og ikke 100% overbevisende, selvom man havde fået Breakthrough Therapy Designation.

Selskabet bliver nu solgt til et stort japansk pharmaselskab for rundt regnet 2 gange kassebeholdningen, og det er vi tilfredse med tiderne taget i betragtning. Det giver rum for at flytte kapital til andre af de interessante aktier i porteføljen, og til nye positioner, hvor værdiansættelsen er blevet mere attraktivt i løbet af det svære biotekår 2023.

Næste opkøb annonceret
Oktober er i øvrigt i skrivende stund startet med opkøb nr. 5, og også her var der tale om et kommercielt selskab – nemlig Orchard Therapeutics, som er i gang med at udrulle sin genterapibehandling i Europa, og netop har indsendt ansøgning i USA. Det er indenfor sjældne sygdomme, og behandlingen er ekstremt dyr, fordi den også potentielt kan være kurerende. Kurspræmien ved tilbuddet (16 +1 USD cvr) på Orchard er på 100%, og noget mere hvis man ser bort fra, at aktien i ugerne op til tilbuddet steg fra 5 til 8 USD og i den grad gik imod markedet. Vi skriver mere om overtagelsen af Orchard i månedsrapporten for oktober.

Derudover bød september på en gennemførsel af transaktionen med Paratek Pharmaceuticals til 2,15 USD + en CVR.

Kigger vi fremad begynder regnskabssæsonen så småt i USA i oktober, men de fleste af porteføljens selskaber aflægger først regnskab i starten af november. Oktober går for fondens vedkommende primært med at finde ud af, hvor provenuet fra de to opkøb skal placeres og sættes i arbejde.

Peter Hildebrandt
Peter Hildebrandt, cand. scient. pol.
Faktaboks
Markedsværdi
43.335.873
Indre Værdi
90,30
Year High
103,45
Year Low
84,62
Antal investeringsbeviser
479.910
Månedens afkast
-1,1%
ÅTD afkast
+2%
Udforsk helt ind i Advice Capital Biotech

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi gennem en aktiv udvælgelse af investeringsselskaber, primært på det amerikanske marked. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,5%
Indtrædelsesomkostninger
0,5%
Løbende omkostninger
2,8%
Resultatbetinget honorar
20%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003