Breakthrough Biotech overperformer XBI indexet endnu engang

Del:

Advice Capital Breakthrough Biotech

Det brede biotechindex XBI gik 10% ned i oktober, drevet af krigen i Mellemøsten og ikke mindst de makroøkonomiske usikkerheder, hvor især bekymring for rentestigninger i USA var og er i fokus. 

Vores fond gik ned med 2% og har de sidste 3 måneder klaret sig relativt pænt ift. både resten af markedet og i særdeleshed biotek-sektoren.

Orchard Therapeutics blev 5. overtagelse 

Baggrunden for vores overperformance har været 5 overtagelser i fonden i år, hvor vi med glæde så, at engelske Orchard Therapeutics blev overtaget i oktober, hvilket gav fonden en stor gevinst, da den vægtede næsten 5%. 

Orchard Therapeutics var de første med en godkendt (og potentielt kurerende) genterapi i Europa, og de er nu på vej i USA med en forventet 1. godkendelse i marts 2024. Opkøbspræmien blev på 95%, efter at aktien var steget 80% i de 3 uger op til tilbuddets annoncering, så der var reelt set tale om en præmie på 225%. Det giver også en vis tiltro, at vores investeringer indenfor genterapi er massivt undervalueret og under de rigtige omstændigheder kan blive en god investering for fonden. 

Den anden forklaring på, at fonden klarer sig pænt – igen relativt – i år, er, at vores fokus på de kommercielle biotech-selskaber har udmøntet sig i pæne stigninger, i et år hvor præ-kommerciel biotek lider under de dårligste værdiansættelser i historien. 

Spændet mellem succesfulde selskaber og håbefulde selskaber er blevet meget udtalt. Det giver nogle meget store muligheder for at komme ind i biotek, men spørgsmålet er hvornår stemningen vender. XBI er nu nede og teste bundniveauet fra sidste år og stemningen er generelt den værste vi nogensinde har set. 

Det betyder også, at der vil være historisk store muligheder for at gøre meget lukrative investeringer den næste stykke tid. 

Vi har over de sidste 3 måneder været forsigtigt defensiv i vores tilgang, og det er primært overtagelserne som har bidraget til vores performance. Vi har på det seneste realiseret provenuet i Paratek og Intercept Pharma, der begge blev købt op, og øget i et par af vores portefølje selskaber, samt initieret i et nyt selskab. 

Hvad byder resten af året på?

Vi går nu ind i regnskabssæsonen, som vi forventer bliver positivt for fondens selskaber, og der er intet tegn på, at den generelle makroøkonomiske situation har indvirkning på udrulning af nye lægemidler. Det ser heller ikke ud som om, at det har betydning for big pharmas købelyst. De vil stadig gerne betale betydelige præmier enten for godkendte lægemidler eller for breakthrough videnskab. 

Vores position er stadig afventende og defensiv, idet vi foretrækker selskaber, der er længere fremme mod at være profitable eller allerede er det. Vi kigger f.eks. på Genmab, som efter et større fald gennem hele året, nu begynder at være attraktivt prissat. Som altid vil deres kvartalsregnskab interessant at læse, og forude venter også flere interessante data fra pipelinen. 

Ser vi fremad, byder den næste tid på flere store medicinalkonferencer, hvor den årlige ASH-konference i starten af december er den største og mest betydningsfulde.

ASH-konferencen i San Diego er en af årets to vigtigste konferencer for cancerlæger, hvor der præsenteres en række nye forsøgsdata fra både nye og eksisterende lægemidler. Genmab er rigt præsenteret og vil som sædvanlig afholde et analytikermøde efter konferencen, hvor de vigtigste nyheder fra pipelinen præsenteres og uddybes. Den anden vigtige konference for cancerlæger er ASCO-konferencen, som afholdes hvert år i starten af juni.Peter Hildebrandt
Peter Hildebrandt, cand. scient. pol.
Faktaboks
Markedsværdi
43.335.873
Indre Værdi
90,23
Year High
103,45
Year Low
83,20
Antal investeringsbeviser
479.910
Månedens afkast
-2%
ÅTD afkast
-1,3%
Udforsk helt ind i Advice Capital Biotech

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi gennem en aktiv udvælgelse af investeringsselskaber, primært på det amerikanske marked. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,5%
Indtrædelsesomkostninger
0,5%
Løbende omkostninger
2,8%
Resultatbetinget honorar
20%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003