Biotek September 2022

Del:

Seneste Markedskommentar

September blev igen en volatil måned, hvor det brede XBI-indeks faldt med 5,23% mens fonden fik et minus på 3,2%. Ser vi udviklingen i et større perspektiv så faldt de store indeks i både USA og Europa (S&P 500, Dow Jones, Nasdaq og EUROSTOXX 600) med 8-10%, mens det hjemlige C25 faldt med 12,9%. Bioteksektoren har de seneste måneder klaret sig markant bedre, hvilket er usædvanligt, for normalt ville man forvente, at en risk-off stemning ville ramme biotek hårdere end det generelle marked.

Fonden har igennem hele 2022 klaret sig pænt igennem – og også i september der var en meget svær aktiemåned, hvilket vi mener er en indikation på, at der er ved at være etableret en bund i biotek. Den nærmeste konklusion er, at der ikke er mange sælgere tilbage tilbage i biotek.

Status er at fonden ultimo september er nede med 1,95% for året efter alle omkostninger, mens XBI-indekset havde tabt 29% ved månedens udgang. Det placerer fonden blandt de bedste biotekfonde i verden.

Vi træder nu ind i en periode over den næste måneds tid hvor vores selskaber aflægger regnskab og da vi hovedsageligt er eksponeret mod kommerciel biotek vil det være en væsentlig katalysator for vores selskaber.

Endnu et BTD-lægemiddel godkendt

I porteføljen var der i september ingen større ændringer, og det beskedne porteføljespecifikke nyhedsflow, er helt overskygget af makronyhederne, som stadig står i kø for at tage fokus og sætte dagsordenen. Stemningen på aktiemarkedet er på et lavpunkt.

Det er dog værd at notere, at fonden kunne hjemtage endnu en lægemiddelgodkendelse, idet Heron Therapeutics fik godkendt APONVIE (tidligere benævnt HTX-019). APONVIE fik Breakthrough Therapy Designation i sommeren 2018 og repræsenterer dermed endnu et eksempel på et BTD-lægemiddel, der bliver et godkendt lægemiddel. Det er iøvrigt det 4. godkendte lægemiddel til Heron.

Lægemidlet virker ifm. opkast og kvalme efter operationer (“PONV” – Post Operative Nausea and Vomiting), som er en bivirkning i 30% af de tilfælde, hvor der mere generelt bruges anæstesi, og helt op mod 80% incidens blandt højrisikopatienter. Det tager kun 30 sekunder at give APONVIE intravenøst, og det er tiltænkt som et forebyggende lægemiddel, der gives på linje med eksempelvis smertestillende medicin, hvor Heron også er aktive. Potentielt kigger man ind i et marked på op til 36 mio. operationer årligt. Vores forventninger er noget lavere, når vi ser på Herons historik, hvor der tidlige er en stor short position i selskabet. Nu er det tid til at lade salgstallene tale over de næste 4 kvartaler for et selskab, som er et af de eneste der har taget kampen op mod opiat epedimien i USA. Men det tager tid at ændre vaner og guidelines på operationsstuerne.

Sektornyt

På det overordnede sektorniveau er det vigtigt at nævne fremskridtet indenfor alzheimer’s disease, som gav lidt mere generel medvind til sektoren. Biogen/Eisai/BioArctic fremlagde fase 3 data på lægemiddelkandidaten lecanemab, der indfriede både primære og sekundære endpoints, og det er en klar forbedring ift. Biogens 1. satsning i indikationen med det skandaleramte Aduhelm (aducanumab). Både lecanemab og aducanumab bygger på samme mekanisme, om at plakopbygningen (amyloid-beta) er en vigtig indikation at angribe for at sænke udviklingen af alzheimers. De meget ombruste data fra aducanumab er altså nu historie, hvor lecanemab har bevist effektiviteten via fase 3 data. Som altid er det aldrig det samme som, at en godkendelse er sikker, eller at lægerne vil tage imod lægemidlet med åbne arme. Der er stadig meget stor skepsis overfor amyloid-beta-sammenhængen hos mange læger og kommercialiseringen bliver derfor næppe nem. Markedet er dog omvendt så stort og udækket, så lecanemab kan meget vel blive en blockbuster med det samme.

I fonden har vi over sommeren lavet de første investeringer i Central Nerve Systemet, som ellers er et sygdomsområde der er meget vanskeligt at få succes i.

På opkøbssiden var der stille det meste af måneden i sektoren som helhed. Omkring månedsskiftet kom der lidt – og iøjnefaldende – nyt, da AstraZeneca lagde +60 mio. USD-bud på et helt lille biotekselskab, svarende til en kurspræmie på over 600%. I den anden ende af skalaen var der et 2,4 mia. USD-bud på Myovant fra deres eksisterende japanske storaktionær Sumitomo med 52% af aktierne. Myovant har 2 lægemidler på markedet, og det understreger, at de mellemstore kommercielle selskaber også er opkøbskandidater. Et segment vi har overvægtet i fonden. Helt som forventet har Myovants bestyrelse afvist buddet som værende alt for lavt, men man åbner muligheden for at tale om et forbedret bud.

Ser vi lidt fremad begynder vi nu så småt at kunne ane den store amerikanske ASH-konference i december, men man skal heller ikke overse SITC-konferencen i november, hvor en række immun-onkologi data vil blive fremlagt.

Vi venter også flere godkendelser og vigtige dataudlæsninger inden året er slut, ligesom vi forventer afgørelser på yderligere 2 lægemidler indenfor henholdsvis Pompe Disease og Diabetes 1.

Vi kan også her henvise til den oversigt vi har lagt op på hjemmesiden over efteråret i biotech.

Børsnoteringen

Tegningsperioden for fonden i forbindelse med børsnoteringen er netop afsluttet, og vi ser frem til 1. handelsdag d. 18. oktober.

Børsnoteringen er en stor milepæl for os, og vi vil gerne benytte lejligheden til at byde nye investorer ombord.

Peter Hildebrandt
Peter Hildebrandt, cand. scient. pol.
Faktaboks
Markedsværdi
57.536.000
Indre værdi
57.536.000
Year High
100,5
Year Low
100,5
Antal investeringsbeviser
572.410
Månedens afkast
– 3,2%
ÅTD afkast
-1,95%
ADVICE CAPITAL BREAKTHROUGH BIOTECH ISIN: DK0061813250

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi gennem en aktiv udvælgelse af investeringsselskaber, primært på det amerikanske marked. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,50%
Indtrædelsesomkostninger
0,50%
Løbende omkostninger
2,80%
Resultatbetinget honorar
20%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003