Biotek november 2022

Del:

Seneste Markedskommentar

I november måned begyndte inflationen endelig at vise tegn på en vis stabilisering, hvor specielt containerpriser, råvarer og olie pris har oplevet større fald. Selvom markederne fortsat forventer at renterne stiger de næste kvartaler, så er man begyndt at kalkulere med at rentehævningerne vil blive mindre end de .75 næste gang, hvilket har lagt en vis bund under aktierne.

En af de største nyheder fra vores portefølje blev godkendelsen af Tzield fra Provention Bio, som vi har skrevet en længere analyse om.

Vi solgte 1/4 af vores position op til PDUFA datoen i kurs 9,1 og fordoblede herefter positionen i kurs 7,23 efter godkendelsen. Det er iøvrigt en taktik vi er begyndt at bruge i fonden fordi der opleves store drawdowns ved en manglende eller udskydelse af godkendelse og sågar også i visse situationer ved godkendelser.

Potentialet for lægemidlet er stort i Type 1 Diabetes, men både screeningsudfordring og prissætning er usikkerhedselementer for værdisætningen. Provention har indgået en aftale med Sanofi, som vi anser for en vigtig validering af investeringen.

I løbet af november måned aflagde samtlige af vores selskaber regnskab og samlet set er omsætningsvæksten på 42% ift. 2021. Dermed fortsætter den positive lægemiddel udrulning i de fleste selskaber.

bioteksalgstal

Der er dog 2 undtagelser i porteføljen, hvilket har fået os til at sælge G1 Therapeutics, med lægemidlet Cosela, som i vores øjne ikke viser den rigtige vækst profil. G1 indikerede ved kvartalsregnskabet at man havde behov for kapital og en diskussion omkring covenants med en långiver. Det er gift for et biotek selskab hvis de kommer i problemer med en långiver fordi de kan – og visse tilfælde- skal bede om indfrielse af lånet.

Derfor solgte vi 100% af fondens position i kurs 7,8-8,5 – en relativ sjælden disposition fra vores side. Ikke længe efter regnskabet, d.18 november, annoncerede G1 emission til kurs 6,5 og handles nu under denne kurs omkring kurs 6. Vi afventer næste kvartalsregnskab eller anden nyhed fra selskabet før vi gå tilbage i G1. Vi er bekymrede for G1´s manglede evne til at overbevise lægerne om Coselas value proposition, som teoretisk virker attraktiv – i og med at Cosela reducerer de værste bivirkninger ved kemoterapi – men som i praksis har været skuffende.

Vi har valgt en mere defensiv allokering ved at tage positioner i Astra Zeneca og Merck. Disse positioner har samlet set øget vores samlet big pharma position til 8% og sænket vores eksponering mod kommerciel biotek til 63%,

Fondens negative afkast i november skyldes primært en 5% nedgang i dollaren.

December måned er en stor konference måned hvor vi ser frem mod både ESMO og ASH konferencerne, i perioden 9-13 december, som plejer at kunne drive investor opmærksomhed omkring vigtige forskningsresultater.

Kapital inflow i biotek sektoren i USA peger også i retning af at sektoren er på vej tilbage efter næsten 2 års drawdown.

Peter Hildebrandt
Peter Hildebrandt, cand. scient. pol.
Faktaboks
Markedsværdi
55.662.786
Indre værdi
96,82
Year High
102,4
Year Low
94,3
Antal investeringsbeviser
574.920
Månedens afkast
– 1,5%
ÅTD afkast
-3,66%
ADVICE CAPITAL BREAKTHROUGH BIOTECH ISIN: DK0061813250

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi gennem en aktiv udvælgelse af investeringsselskaber, primært på det amerikanske marked. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,50%
Indtrædelsesomkostninger
0,50%
Løbende omkostninger
2,80%
Resultatbetinget honorar
20%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003