Aktionæraktivisme, overtagelser og ledelsesrokader i Amerikansk biotek

Del:

Seneste Markedskommentar

Fondens afkast i marts 2023 blev på -0,27% i en meget urolig måned, hvor biotek indekset XBI faldt 6%. Marts var præget af den bank uro som fulgte Silicon Valley Banks konkurs.

Vores afkast for måneden er positiv påvirket af overtagelsen af Provention Bio som bidrog med et væsentligt provenue. Det markerer den 10. overtagelse i fonden og vi forventer flere i løbet af 3-6 måneder.

Silicon Valley Bank spiller en ikke uvæsentlig rolle i biotek, hvor banken havde næsten halvdelen af alle amerikanske biotek selskaber som kunder.

Det gælder i særlig grad den tidlige og ikke-kommercielle del af biotek. Bankens nedgang kan få en positiv indvirkning på M&A i USA, hvor adgang til billig finansiering som alternativ til børsmarkedet enten som Private offerings, banklån eller royalty belåning efter vores vurdering har afholdt biotek selskaberne fra at indgå i dialog med Pharma selskaberne om overtagelser.

Det tror vi har ændret sig nu, hvor vi også igennem marts måned har observeret øget aktionæraktivisme, udskiftning af ledelsen i biotek, samt overtagelser af selskaber der handles under kontantbeholdning.

I et af vores selskaber, Heron Therapeutics, resulterede det også i et direktørskifte, hvor en gammel kending af dansk biotek, den tidligere direktør i Veloxis tiltrådte i stedet for Herons oprindelige founder. Heron Therapeutics har kæmpet med at få gang i godkendelse og salget af deres smertestillende opiat-alternativ, Zynrelef. Selskabet har hele 4 lægemidler godkendt og har rundet en omsætning på $100M. Med en markedsværdi på blot $280M har det endnu ikke resulteret i værdi for ejerne. Vi tror at direktørskiftet kan bringe værdierne og muligvis et salg frem i lyset. Vi har 3 doblet vores position.

I løbet af marts har vi således øget i kommerciel biotek og sammenlagt med vores 9% position i stor pharma, så udgør kommerciel biotek og profitabel pharma nu over 80%. Ligeledes er vores small cap andel bragt ned til 33%. Målsætningen er i løbet af 2023 at nedbringe den yderligere til 25%.

Peter Hildebrandt
Peter Hildebrandt, cand. scient. pol.
Faktaboks
Markedsværdi
49.336.000
Indre værdi
49.336.000
Year High
100,25
Year Low
86,99
Antal investeringsbeviser
533.910
Månedens afkast
– 0,27%
ÅTD afkast
+4,8%
ADVICE CAPITAL BREAKTHROUGH BIOTECH ISIN: DK0061813250

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi.
Anbefaling
Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering til aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi gennem en aktiv udvælgelse af investeringsselskaber, primært på det amerikanske marked. Afdelingen er interessant for investorer, der har en investeringshorisont på minimum 5 år.
Faktaboks
ISIN
DK0061813250
Udtrædelsesomkostninger
0,50%
Indtrædelsesomkostninger
0,50%
Løbende omkostninger
2,80%
Resultatbetinget honorar
20%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech Investeringsforeningen Advice Capital, SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813250, FT-nr: 11.211.003