Advice Capital Vision januar 2024

Del:

Vision Fund fik en blandet start på året. Opmuntrende var det dog, at to af de tungeste aktier i porteføljen leverede solide regnskabsmæssige præstationer, som da også blev belønnet med flotte kursstigninger.

Det samlede resultat for januar for hele porteføljen blev et mindre fald på 1,8%. Status er nu, at Advice Capital Vision Fund har leveret positivt afkast i 10 ud af 16 måneder, og siden børsnoteringen har vores investorer kunnet notere et afkast på 15,7 %.

Advice Capital Vision Funds indre værdi kan ultimo januar opgøres til 115,73 kr. per investeringsbevis og værdien bevægede sig i januar i kursniveauet  mellem kr. 113,72 og 119,04 per aktie.

I løbet af januar sænkede vi kontantandelen fra 7,5 % til 2,3 % og går dermed ud af måneden næsten fuldt investeret med Sundhed som den største sektor (28,4 %), mens Forbrug er næststørst med 23,5 %.

De første regnskaber er kommet:
Den bedste aktie i porteføljen i januar var Netcompany, som leverede et pænt regnskab, der viste, at selskabet er i god gænge, og at de seneste måneders kursfald har været overgjort. Væksten udenfor det danske hjemmemarked er god og bredt funderet, samtidig med at IT-investeringslysten begynder at vende tilbage i den private sektor. Netcompany falder under digitaliserings- og automatiseringstemaet i fonden, og vi har i 2023 gradvist taget aktien ind i porteføljen og øget eksponeringen. Vi er i dag fuldt investeret, og aktien hører til i top-5 efter den flotte performance i januar, hvor aktien er steget 22,4 %.

En anden af fondens helt store positioner er Matas, som afleverede en god opdatering ovenpå julesalget. Aktien har gjort det rigtig godt sidste år med en stigning på 70 % og er steget 11 % i januar. Matas er en af aktierne, som vi har reduceret en smule igennem januar.

Vores overvægtning af sundhedssektoren bygger stadig på en attraktiv værdiansættelse blandt mange af de store pharmaselskaber, som dog lider lidt under, at mange investorer i øjeblikket alene har fokus på fedme-relaterede pharma selskaber. Bristol-Myers og Pfizer var begge regnskabsaktuelle i januar. Regnskaberne var for begge selskaber uden skuffelser, hvilket ellers lå i kortene grundet de seneste måneders svage kursbevægelser. 

På makrosiden fyldte snakken om renter mest og optimismen er måske lidt for høj. Der er fortsat konsensus om rentesænkninger i 2024, men de kommer nok først lige før sommerferien og ikke til marts. Lidt senere end ventet. De rentefølsomme vækstselskaber fik det lidt således lidt sværere i januar. I vores portefølje betød det kursfald til Hexagon Composite og det relaterede selskab Hexagon Purus. Begge selskaber aflægger regnskab senere i februar, og vi vil herefter vurdere, om det er attraktivt at øge positionerne. Selskaberne er beskæftiget med grøn omstilling i transportsektoren.

Chip-selskaberne havde en svær måned, herunder tyske Infineon og ikke mindst Intel. Vi nedbragte allerede i december 2023 positionen i Intel fra ca. 7 % til 1 %, og det viste sig som en klog beslutning, da aktien i januar dykkede 20 %. Vi overvejer, om faldet er overgjort, og vi dermed skal øge vægtningen igen efter et realitetscheck af 4. kvartalsregnskabet.

Regnskabssæsonen er skudt i gang i januar, og det fortsætter ind i februar, hvor vi forventer at få det sidste med til vores beslutningsgrundlag. Indtil nu er vi tilfredse med regnskaberne, særligt fra de tungere selskaber i porteføljen og vi er optimistiske

Vil du være medinvestor?
Advice Capital Vision Fund kan købes i børsens åbningstid ved at søge på enten tickeren ”ACIVF” eller direkte på ISIN-koden: DK0061813177.

Der er intet minimumsbeløb.

Investeringsrådgivning
Lars Fetterlein, Founding partner – God læselyst
Faktaboks
Markedsværdi
14.944.679
Indre værdi
115,7
Month high
119
Month low
113,7
Antal investeringsbeviser
129.519
Månedens afkast
-1,8%
Afkast 23
10,5%
Afkast siden børsnotering, november 2022
15,7%

Allokering

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Det er målsætningen at levere et årligt afkast på mere end 10%. Vision Fund er en absolut afkast-fond, og derfor foretages der løbende vurdering og justering af den samlede risiko i fonden. Aktuelt vægter sundhedsaktierne således ganske højt.
Anbefaling
Investeringsstrategien i Vision Fund handler om at investere fornuftigt i de industrier og selskaber, der vil nyde godt af fremtidens vækstlommer og strukturel vækst. Det handler om bæredygtighed, grøn omstilling, miljøvenlige energiformer, selvkørende biler, rumfart, digitalisering, semiconductors, sundhed og urbanisering, samtidig med at aktierne skal være rimeligt prissat.
Faktaboks
ISIN
DK0061813177
Udtrædelsesomkostninger
0,50%
Indtrædelsesomkostninger
0,50%
Årligt fast rådgivningsfee
1%
Resultatbetinget honorar
10%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Vision Fund Investeringsforeningen Advice Capital SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813177 FT-nr: 11.211.002