Advice Capital Vision februar 2024

Del:

Vision Fund leverede positivt resultat i februar, der derudover var præget af meget stor stabilitet i porteføljens samlede værdi. Det samlede resultat for februar blev en fremgang på 0,6%. Status er nu, at Advice Capital Vision Fund har leveret positivt afkast i 11 ud af 17 måneder, og siden børsnoteringen har vores investorer kunnet notere et afkast på 16,4%.

Advice Capital Vision Funds indre værdi kan ultimo februar opgøres til 116,42 kr. per
investeringsbevis og værdien svingede i februar kun mellem 114,14 og 116,70 kr., hvilket er meget
stabilt.

I løbet af februar øgede vi kontantandelen marginalt 2,3% til 2,7%, men nedenunder har vi ændret
lidt mere i porteføljen end det tal umiddelbart indikerer. Således har vi flyttet rundt på ca. 7% af
porteføljen, men uden at det har ændret væsentligt på sektorfordelingen. Semiconductor/chips er
løftet fra 7,5% til 10%, mens software/IT er faldet tilsvarende.


Vi går ud af måneden med Sundhed som den største sektor (28,5%) og Forbruger som den
næststørste med 23,6% og er komfortable med at være lidt konservativt positioneret efter de
seneste 3-4 måneders bullmarked.


De første regnskaber er kommet
Januars bedste aktie i porteføljen var Netcompany, og den fortsatte sin stigning i februar måned.
Efter en stigning på rundt regnet 30% siden årets start besluttede vi at reducere eksponeringen i
aktien, som måske havde fået lige lovligt meget medvind ovenpå regnskabet og en nedbringelse af
short-spekulanternes forholdsvis store short-positioner i aktien fra næsten 8,8% til 5,8%. Desuden
hjalp hacker-sagen heller ikke på vores lyst til at være meget tungt eksponeret i aktien. Ved
udgangen af februar vægter aktien lige under 5%, så vi har fortsat en pæn position.


Februar var også måneden, hvor en af fondens større positioner – Hexagon Composite (og det
relaterede selskab Hexagon Purus) aflagde regnskab. Purus er det nok mest fremtidsorienterede
af de to selskaber, og derfor også mere risikofyldt og lavere vægtet i fonden (under 2%).
Selskaberne er beskæftiget med grøn omstilling i transportsektoren, og for Purus vedkommende
kan vi konstatere, at man nu er igennem de fleste af de kapacitetsinvesteringer der kræves for at
man over de kommende år kan løfte omsætningen og salget af sine brint-løsninger.
Opmærksomheden samler sig for Composites vedkommende i år om lanceringen af motor-
producenten Cummins nye naturgas-drevne lastbilmotor (X15N), som for alvor kan transformere
lastbiltransporten i USA. En god modtagelse af motoren vil medføre et betydeligt behov for
Composites gassystemer og tanke hos lastbilfabrikanterne, men vi skal formentlig hen i 2. halvår
førend det kan begynde at vise sig i omsætningen hos Composite. Der er fortsat ingen afklaring på
selskabets overvejelser om et muligt frasalg af den mere konventionelle gasflaske-forretning.


Efter faldene i sidste måned til flere af chips-selskaberne gik vi i februar på indkøb igen og har bl.a.
øget i tyske Infineon, som igen er blevet en Top-5 position. Ligeledes har vi øget lidt i amerikanske Intel. I chips/semiconductor-sektoren er det stadig NVIDIA, der tiltrækker nærmest al fokus og selvom aktien selvsagt opfylder vores vækstkriterier i fonden, så falder den klart på værdiansættelsen – og dermed på det gode købmandsskab, som jo er det andet vigtige komponent i fondens investeringsstrategi.

Regnskaberne fra Lundbeck og Matas som er andre top-5 selskaber i porteføljen gav ikke
anledning til store kursændringer, men regnskaberne bekræftede, at vækstudsigterne stadig er
gode, og at aktierne er attraktivt prissatte.


Særligt for Matas er det værd at bemærke, at man senere på året (i maj måned) vil afholde
kapitalmarkedsdag og give en opdatering på strategien og fremtidsudsigterne. Det er meget
velkomment ovenpå det store KICKS-opkøb sidste år, og vi glæder os til at få mere håndfaste
udmeldinger om hvor stort potentialet er for Matas og ikke mindst hvor stort et udlandseventyr,
man har mod på henad vejen, nu hvor man har taget et stort skridt ud i Skandinavien.

Vil du være medinvestor?
Investeringsforeningen Advice Capital Vision Fund er børsnoteret og kan købes i din netbank på hverdage mellem kl. 10:00 – 16:50 ved at søge på enten “tickeren” ”ACIVF” eller direkte på ISIN-koden: DK0061813177.

Der er ikke nogen minimumsgrænse på din investering hos Advice Capital Vision.

Investeringsrådgivning
Lars Fetterlein, Founding partner – God læselyst
Faktaboks
Markedsværdi
15.078.539
Indre værdi
116,42
Month high
116,7
Month low
114,1
Antal investeringsbeviser
129.519
Månedens afkast
0,6%
Afkast 23
10,5%
Afkast siden børsnotering, november 2022
16,4%

Disclaimer: Denne månedsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om at købe investeringsbeviser i Selskabet. Dokumentet udgør ikke investeringsrådgivning og skal udelukkende ses som information. Information indeholdt heri kan ikke garanteres at være korrekt, fuldstændigt eller opdateret og læses på eget ansvar. Advice Capital er på ingen måde ansvarlig for skader eller tab opstået ved brug af denne information. Tag ikke beslutninger uden at rådføre dig med en professionel investeringsrådgiver. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Stamdata og omkostninger

Mål
Det er målsætningen at levere et årligt afkast på mere end 10%. Vision Fund er en absolut afkast-fond, og derfor foretages der løbende vurdering og justering af den samlede risiko i fonden. Aktuelt vægter sundhedsaktierne således ganske højt.
Anbefaling
Investeringsstrategien i Vision Fund handler om at investere fornuftigt i de industrier og selskaber, der vil nyde godt af fremtidens vækstlommer og strukturel vækst. Det handler om bæredygtighed, grøn omstilling, miljøvenlige energiformer, selvkørende biler, rumfart, digitalisering, semiconductors, sundhed og urbanisering, samtidig med at aktierne skal være rimeligt prissat.
Faktaboks
ISIN
DK0061813177
Udtrædelsesomkostninger
0,50%
Indtrædelsesomkostninger
0,50%
Årligt fast rådgivningsfee
1%
Resultatbetinget honorar
10%
Hurdle Rate
5%
Afdeling Advice Capital Vision Fund Investeringsforeningen Advice Capital SE-nr: 43 37 21 22
Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.
Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. ISIN-kode: DK0061813177 FT-nr: 11.211.002